Sản phẩm

mỗi trang
Euchner SN02R12-502-M | Công tắc hành trình Euchner SN02R12-502-M | Limit Switch Euchner SN02R12-502 Call

Euchner SN02R12-502-M | Công tắc hành trình Euchner SN02R12-502-M | Limit Switch Euchner SN02R12-502

Euchner SN02R12-502-M | Công tắc hành trình Euchner SN02R12-502-M | Limit Switch Euchner SN02R12-502-M | Euchner VietNam

.
Nidec X17L48BGM7-07 | Quạt tản nhiệt Nidec X17L48BGM7-07 | Fan Nidec X17L48BGM7-07 | Nidec VietNam Call

Nidec X17L48BGM7-07 | Quạt tản nhiệt Nidec X17L48BGM7-07 | Fan Nidec X17L48BGM7-07 | Nidec VietNam

Nidec X17L48BGM7-07 | Quạt tản nhiệt Nidec X17L48BGM7-07 | Fan Nidec X17L48BGM7-07 | Nidec VietNam

.
EGE IGM30120 | EGE IGM 30120 | Cảm biến tiệm cận EGE IGM30120 | Proximitive Sensor EGE IGM30120 | E Call

EGE IGM30120 | EGE IGM 30120 | Cảm biến tiệm cận EGE IGM30120 | Proximitive Sensor EGE IGM30120 | E

EGE IGM30120 | EGE IGM 30120 | Cảm biến tiệm cận EGE IGM30120 | Proximitive Sensor EGE IGM30120 | EGE VietNam

.
Asco MP-C-146 | Coil Asco MP-C-146 | Cuộn coil Asco MP-C-146 | Asco VietNam Call

Asco MP-C-146 | Coil Asco MP-C-146 | Cuộn coil Asco MP-C-146 | Asco VietNam

Asco MP-C-146 | Coil Asco MP-C-146 | Cuộn coil Asco MP-C-146 | Asco VietNam

.
 DSNU1625PA | CYLINDER | Xi lanh | Festo Việt Nam Call

DSNU1625PA | CYLINDER | Xi lanh | Festo Việt Nam

DSNU1625PA | CYLINDER | Xi lanh | Festo Việt Nam

.
SFM60-HRKB0K02 | Encoder | Bộ mã Hóa | SICK Việt Nam Call

SFM60-HRKB0K02 | Encoder | Bộ mã Hóa | SICK Việt Nam

SFM60-HRKB0K02 | Encoder | Bộ mã Hóa | SICK Việt Nam

.
P.M.A TB 40-1 PID Temperature Controller, 96 x 48 (1/8 DIN)mm, 3 Output Relay, 90 → 250 V ac Supply Call

P.M.A TB 40-1 PID Temperature Controller, 96 x 48 (1/8 DIN)mm, 3 Output Relay, 90 → 250 V ac Supply

P.M.A TB 40-1 PID Temperature Controller, 96 x 48 (1/8 DIN)mm, 3 Output Relay, 90 → 250 V ac Supply Voltage

.
M2153-3HP-15-HT-N-R000-M012-0 | Motor M2153-3HP-15-HT-N-R000-M012-0 | Động cơ điện | Narasamyang Vie Call

M2153-3HP-15-HT-N-R000-M012-0 | Motor M2153-3HP-15-HT-N-R000-M012-0 | Động cơ điện | Narasamyang Vie

M2153-3HP-15-HT-N-R000-M012-0 | Motor M2153-3HP-15-HT-N-R000-M012-0 | Động cơ điện | Narasamyang Vietnam

.
HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | Loadcell HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | Cảm biến tải HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | HBM Việt Na Call

HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | Loadcell HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | Cảm biến tải HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | HBM Việt Na

HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | Loadcell HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | Cảm biến tải HBM.1-Z6FD1/100KG-1 | HBM Việt Nam

.
Schmersal MVH015-11Y-M2 | công tắc hành trình Schmersal MVH015-11Y-M2 | Cảm biến hành trình Schmersa Call

Schmersal MVH015-11Y-M2 | công tắc hành trình Schmersal MVH015-11Y-M2 | Cảm biến hành trình Schmersa

Schmersal MVH015-11Y-M2 | công tắc hành trình Schmersal MVH015-11Y-M2 | Cảm biến hành trình Schmersal MVH015-11Y-M2 | Schmerrsal Việt nam

.
Kobold DSV-1107H00R25 | Float Meter Kobold DSV-1107H00R25 | Cảm biến lưu lượng Kobold DSV-1107H00R25 Call

Kobold DSV-1107H00R25 | Float Meter Kobold DSV-1107H00R25 | Cảm biến lưu lượng Kobold DSV-1107H00R25

Kobold DSV-1107H00R25 | Float Meter Kobold DSV-1107H00R25 | Cảm biến lưu lượng Kobold DSV-1107H00R25 | Kobold Việt Nam

.
Kobold DAA-1204HR20 | Roto Float indocator Kobold DAA-1204HR20 | Cảm biến lưu lượng Kobold DAA-1204H Call

Kobold DAA-1204HR20 | Roto Float indocator Kobold DAA-1204HR20 | Cảm biến lưu lượng Kobold DAA-1204H

Kobold DAA-1204HR20 | Roto Float indocator Kobold DAA-1204HR20 | Cảm biến lưu lượng Kobold DAA-1204HR20 | Kobold Việt Nam

.
1756-IF16 | Analog Input Modules | Mô-đun đầu vào tương tự | Allen Bradley Việt Nam Call

1756-IF16 | Analog Input Modules | Mô-đun đầu vào tương tự | Allen Bradley Việt Nam

1756-IF16 | Analog Input Modules | Mô-đun đầu vào tương tự | Allen Bradley Việt Nam

.
1756-IF16 | Analog Input Modules | Mô-đun đầu vào tương tự | Allen Bradley Việt Nam Call

1756-IF16 | Analog Input Modules | Mô-đun đầu vào tương tự | Allen Bradley Việt Nam

1756-IF16 | Analog Input Modules | Mô-đun đầu vào tương tự | Allen Bradley Việt Nam

.
1492-AIFM16-F-3 | Module, Analog | Modun giao diện | Allen Bradley Việt Nam Call

1492-AIFM16-F-3 | Module, Analog | Modun giao diện | Allen Bradley Việt Nam

1492-AIFM16-F-3 | Module, Analog | Modun giao diện | Allen Bradley Việt Nam

.
1492-ACABLE025UB Cable | Pre-wired | 22AWG | 20 Conductor| Shielded | Allen Bradley Việt Nam Call

1492-ACABLE025UB Cable | Pre-wired | 22AWG | 20 Conductor| Shielded | Allen Bradley Việt Nam

1492-ACABLE025UB Cable | Pre-wired | 22AWG | 20 Conductor| Shielded | Allen Bradley Việt Nam

.
EAM580R-BNC | Absolute encoders | Bộ mã hóa tuyệt đối | Baumer Việt Nam Call

EAM580R-BNC | Absolute encoders | Bộ mã hóa tuyệt đối | Baumer Việt Nam

EAM580R-BNC | Absolute encoders | Bộ mã hóa tuyệt đối | Baumer Việt Nam

.
APMC-FBL02AMK | servo LS | Động Cơ | LS Việt Nam Call

APMC-FBL02AMK | servo LS | Động Cơ | LS Việt Nam

APMC-FBL02AMK | servo LS | Động Cơ | LS Việt Nam

.
AMC610-10D | Tách dầu Máy nén silo | Tách dầu Máy nén silo | SMC Việt Nam Call

AMC610-10D | Tách dầu Máy nén silo | Tách dầu Máy nén silo | SMC Việt Nam

AMC610-10D | Tách dầu Máy nén silo | Tách dầu Máy nén silo | SMC Việt Nam

.
HDM06/1-3-A-2-L-OC | MANUAL OPERATED VALVE | VAN VẬN HÀNH HƯỚNG DẪN | Besko Việt Nam Call

HDM06/1-3-A-2-L-OC | MANUAL OPERATED VALVE | VAN VẬN HÀNH HƯỚNG DẪN | Besko Việt Nam

HDM06/1-3-A-2-L-OC | MANUAL OPERATED VALVE | VAN VẬN HÀNH HƯỚNG DẪN | Besko Việt Nam

.
IFM IG511A | Cảm biến tiệm cận IFM IG511A | Promitive Sensor IFM IG511A | IFM Việt Nam Call

IFM IG511A | Cảm biến tiệm cận IFM IG511A | Promitive Sensor IFM IG511A | IFM Việt Nam

IFM IG511A | Cảm biến tiệm cận IFM IG511A | Promitive Sensor IFM IG511A | IFM Việt Nam

.
 IFM EVC004 | Cáp kết nối cho cảm biến IFM EVC004 | Cable IFM EVC004 | IFM Việt Nam Call

IFM EVC004 | Cáp kết nối cho cảm biến IFM EVC004 | Cable IFM EVC004 | IFM Việt Nam

IFM EVC004 | Cáp kết nối cho cảm biến IFM EVC004 | Cable IFM EVC004 | IFM Việt Nam

.
Gemu 650 50D 59 40 5M 14T1 1503 | Van khí nén Gemu 650 50D 59 40 5M 14T1 1503 | Valve Gemu 650 50D Call

Gemu 650 50D 59 40 5M 14T1 1503 | Van khí nén Gemu 650 50D 59 40 5M 14T1 1503 | Valve Gemu 650 50D

Gemu 650 50D 59 40 5M 14T1 1503 | Van khí nén Gemu 650 50D 59 40 5M 14T1 1503 | Valve Gemu 650 50D 59 40 5M 14T1 1503 | Gemu VIỆT NAM

.
WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
 MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam Call

MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

.
MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam Call

MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 73
 • Hôm nay 1,488
 • Hôm qua 10,521
 • Trong tuần 51,600
 • Trong tháng 298,989
 • Tổng cộng 18,314,658

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)