Thiết bị kiểm tra và đo lường

mỗi trang
ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1  | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
Oil seal TC 50x62x7 | Oil seal | SKF TC 50x62x7 | SKF Việt Nam Call

Oil seal TC 50x62x7 | Oil seal | SKF TC 50x62x7 | SKF Việt Nam

Oil seal TC 50x62x7 | Oil seal | SKF TC 50x62x7 | SKF Việt Nam

.
CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam Call

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

.
CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam Call

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

CRK66-4096R4096C1M01 TWK | Encoder 'CRK66-4096R4096C1M01 | Cảm biến vòng quay | TWK Vietnam

.
Lafert SE02 XSW000010000  | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam Call

Lafert SE02 XSW000010000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

Lafert SE02 XSW000010000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

.
Lafert SE02 XSW000020000  | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam Call

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

.
Lafert SE02 XSW000020000  | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam Call

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

Lafert SE02 XSW000020000 | Relay bảo vệ quá dòng SE02 XSW000020000 | Lafert Vietnam

.
CEP7-ED1DB | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CEP7-ED1DB | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CEP7-ED1DB | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CA7-16-10-220W | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CA7-16-10-220W | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CA7-16-10-220W | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
TRIP CONTACT FRONT MT 1NO 1NO 	KT7-PEF1-S10/N1 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

TRIP CONTACT FRONT MT 1NO 1NO KT7-PEF1-S10/N1 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

TRIP CONTACT FRONT MT 1NO 1NO KT7-PEF1-S10/N1 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
MANUAL STARTER 6.3-10A 	KTA7-25S-10A | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

MANUAL STARTER 6.3-10A KTA7-25S-10A | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

MANUAL STARTER 6.3-10A KTA7-25S-10A | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
MANUAL STARTER 6.3-10A 	KTA7-25S-10A | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

MANUAL STARTER 6.3-10A KTA7-25S-10A | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

MANUAL STARTER 6.3-10A KTA7-25S-10A | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
TIMER ON-DELAY 0.3-30S CZE7-30 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

TIMER ON-DELAY 0.3-30S CZE7-30 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

TIMER ON-DELAY 0.3-30S CZE7-30 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CS7-PV-31 | Tiếp điểm phụ CS7-PV-31 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CS7-PV-31 | Tiếp điểm phụ CS7-PV-31 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CS7-PV-31 | Tiếp điểm phụ CS7-PV-31 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CS7E-31E-110E | CS7E-31E-220E | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CS7E-31E-110E | CS7E-31E-220E | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CS7E-31E-110E | CS7E-31E-220E | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CS7E-22E-220E | CS7E-40E-220E | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CS7E-22E-220E | CS7E-40E-220E | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CS7E-22E-220E | CS7E-40E-220E | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CRD8-250 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CRD8-250 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CRD8-250 | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CS8C-40E-220D | CS8C-31Z-220D | CS8C-22Z-220D | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CS8C-40E-220D | CS8C-31Z-220D | CS8C-22Z-220D | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CS8C-40E-220D | CS8C-31Z-220D | CS8C-22Z-220D | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
CS8C-40E-220D | CS8C-31Z-220D | CS8C-22Z-220D | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh Call

CS8C-40E-220D | CS8C-31Z-220D | CS8C-22Z-220D | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

CS8C-40E-220D | CS8C-31Z-220D | CS8C-22Z-220D | Sprecher Schuh | Relay | Contactor | Sprecher Schuh

.
RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

RVI50N-09BK0A3TN-00360 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biến tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

.
HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn Call

HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn

HiD2030 | Pepperl & Fuchs HiD2030 | Transmitter Power Supply HiD2030 | Bộ truyền nguồn

.
MLV11-8-500-Ex | Diffuse mode sensor, MLV11-8-500-Ex/40b/ | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

MLV11-8-500-Ex | Diffuse mode sensor, MLV11-8-500-Ex/40b/ | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam

ATEX-, IECEX approval for zone 20 (Dust) and zone 1 (Gas) Intrinsically safe, Ex op is ia IIC T6 Gb/IIIC T 135 °C Da Adjustable sensor head Scratch resistant mineral glass lens

.
OCT300-M1K-N2 | Diffuse mode sensor, NAMUR OCT300-M1K-N2 | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

OCT300-M1K-N2 | Diffuse mode sensor, NAMUR OCT300-M1K-N2 | Cảm biến quang | Pepperl & Fuchs Vietnam

ATEX-, IECEX approval for zone 20 (Dust) and zone 1 (Gas) Intrinsically safe, Ex op is ia IIC T6 Gb/IIIC T 135 °C Da Adjustable sensor head Scratch resistant mineral glass lens

.
NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biển tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam Call

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biển tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

NBB5-18GM50-E2-V1 | Inductive Sensor NBB5-18GM50-E2-V1 | Cảm biển tiệm cận | Pepperl & Fuchs Vietnam

.
 ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam Call

ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam

ACS355-03E-12A5-4 | Biến tần ABB Biến Tần ACS355-03E-12A5-4 3P 380VAC 5,5kW | ABB Vietnam

.
V7-W4-B | Sprecher + Schuh | Cầu nối, terminal V7-W4-B | Sprecher + Schuh Vietnam Call

V7-W4-B | Sprecher + Schuh | Cầu nối, terminal V7-W4-B | Sprecher + Schuh Vietnam

V7-W4-B | Sprecher + Schuh | Cầu nối, terminal V7-W4-B | Sprecher + Schuh Vietnam

.
ABB 266DSH | 266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam Call

ABB 266DSH | 266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam

ABB 266DSH | 266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnamv

.
266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam Call

266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam

266DSH.E.S.K.A.2.B.1 | ABB | Cảm biến chênh áp chuẩn HART | ABB | Hart | ABB Vietnam

.
LRD8200 | Lion | Cảm biến nhãn siêu âm | LRD8200 | Ultrasonic Label Sensor | Lion Vietnam Call

LRD8200 | Lion | Cảm biến nhãn siêu âm | LRD8200 | Ultrasonic Label Sensor | Lion Vietnam

LRD8200 | Lion | Cảm biến nhãn siêu âm | LRD8200 | Ultrasonic Label Sensor | Lion Vietnam

.
TVA-K2WGNCM | Topworx | Bộ chỉ báo vị trí | Positioner | TVA-K2WGNCM | Topworx Vietnam Call

TVA-K2WGNCM | Topworx | Bộ chỉ báo vị trí | Positioner | TVA-K2WGNCM | Topworx Vietnam

TVA-K2WGNCM | Topworx | Bộ chỉ báo vị trí | Positioner | TVA-K2WGNCM | Topworx Vietnam

.
GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito Call

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

.
GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito Call

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

GX-2009 | Riken GX-2009 | Máy đo khí cầm tay GX-2009 | Smallest Four Gas Confined Space Monito

.
GX-6000 | Riken Keiki GX-6000 | Máy đo khí cầm tay GX-6000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam Call

GX-6000 | Riken Keiki GX-6000 | Máy đo khí cầm tay GX-6000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

GX-6000 | Riken Keiki GX-6000 | Máy đo khí cầm tay GX-6000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

.
GX-8000 | Riken Keiki GX-8000 | Máy đo khí cầm tay GX-8000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam Call

GX-8000 | Riken Keiki GX-8000 | Máy đo khí cầm tay GX-8000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

GX-8000 | Riken Keiki GX-8000 | Máy đo khí cầm tay GX-8000 Riken Keiki | Riken Keiki Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 17
 • Hôm nay 3,493
 • Hôm qua 10,605
 • Trong tuần 31,283
 • Trong tháng 245,577
 • Tổng cộng 17,248,997

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)