Đo vị trí

mỗi trang
Hengstler AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam Call

Hengstler AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

Hengstler AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

.
0565063 | AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam Call

0565063 | AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

0565063 | AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

.
AN-60-P/MH-2L/F/H/02, Art-No.: AN2028S52-138.001 | Cảm biến gió FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG Call

AN-60-P/MH-2L/F/H/02, Art-No.: AN2028S52-138.001 | Cảm biến gió FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

AN-60-P/MH-2L/F/H/02, Art-No.: AN2028S52-138.001 | Cảm biến gió FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

.
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Anemometer AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG Call

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Anemometer AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Anemometer AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

.
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Cảm biến tốc độ gió AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG Call

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Cảm biến tốc độ gió AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Cảm biến tốc độ gió AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
TD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

TD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

TD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler Call

RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler

RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler

.
RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder Call

RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder

RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | RI58-O/5000XK-42XX-8

.
WDG 115T | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 115T| Encoder WDG 115T| Wachendorff Vietnam Call

WDG 115T | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 115T| Encoder WDG 115T| Wachendorff Vietnam

WDG 115T | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 115T| Encoder WDG 115T| Wachendorff Vietnam

.
WDGI 63Q | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDGI 63Q| Encoder WDGI 63Q| Wachendorff Vietnam Call

WDGI 63Q | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDGI 63Q| Encoder WDGI 63Q| Wachendorff Vietnam

WDGI 63Q | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDGI 63Q| Encoder WDGI 63Q| Wachendorff Vietnam

.
WDG 80H | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 80H | Encoder WDG 80H| Wachendorff Vietnam Call

WDG 80H | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 80H | Encoder WDG 80H| Wachendorff Vietnam

WDG 80H | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 80H | Encoder WDG 80H| Wachendorff Vietnam

.
WDGA58A | Wachendorf BỘ MÔI GIỚI XOAY CHIỀU WDG 40S | Encoder WDGA58A| Wachendorff Vietnam Call

WDGA58A | Wachendorf BỘ MÔI GIỚI XOAY CHIỀU WDG 40S | Encoder WDGA58A| Wachendorff Vietnam

WDGA58A | Wachendorf BỘ MÔI GIỚI XOAY CHIỀU WDG 40S | Encoder WDGA58A| Wachendorff Vietnam

.
 Bộ đếm Positron WDG043DZOM | Wachendorf | Positron counter WDG043DZOM | Wachendorff Vietnam Call

Bộ đếm Positron WDG043DZOM | Wachendorf | Positron counter WDG043DZOM | Wachendorff Vietnam

Bộ đếm Positron WDG043DZOM | Wachendorf | Positron counter WDG043DZOM | Wachendorff Vietnam

.
Hệ số nhân tần số WDG062MFOM | Wachendorf | Frequency multiplier WDG062MFOM | Wachendorff Vietnam Call

Hệ số nhân tần số WDG062MFOM | Wachendorf | Frequency multiplier WDG062MFOM | Wachendorff Vietnam

Hệ số nhân tần số WDG062MFOM | Wachendorf | Frequency multiplier WDG062MFOM | Wachendorff Vietnam

.
WDG012VGOM | Wachendorff | Bộ chia tín hiệu WDG012VGOM | Signal splitter | Wachendorff Vietnam Call

WDG012VGOM | Wachendorff | Bộ chia tín hiệu WDG012VGOM | Signal splitter | Wachendorff Vietnam

WDG012VGOM | Wachendorff | Bộ chia tín hiệu WDG012VGOM | Signal splitter | Wachendorff Vietnam

.
Bộ điều khiển PID chỉ báo URDR | Wachendorf |Indicator PID controller URDR Wachendorff Vietnam Call

Bộ điều khiển PID chỉ báo URDR | Wachendorf |Indicator PID controller URDR Wachendorff Vietnam

Bộ điều khiển PID chỉ báo URDR | Wachendorf |Indicator PID controller URDR Wachendorff Vietnam

.
WDG053X | Wachendorf | Màn hình đồ họa WDG053X | Graphic display| Wachendorff Vietnam Call

WDG053X | Wachendorf | Màn hình đồ họa WDG053X | Graphic display| Wachendorff Vietnam

WDG053X | Wachendorf | Màn hình đồ họa WDG053X | Graphic display| Wachendorff Vietnam

.
VZ48480 | Wachendorff | Bộ đếm đặt trước VZ484801 | Preset counter| Wachendorff Vietnam Call

VZ48480 | Wachendorff | Bộ đếm đặt trước VZ484801 | Preset counter| Wachendorff Vietnam

VZ48480 | Wachendorff | Bộ đếm đặt trước VZ484801 | Preset counter| Wachendorff Vietnam

.
DMS9648 | Wachendorff | Màn hình OLED DMS9648 | OLED display| Wachendorff Vietnam Call

DMS9648 | Wachendorff | Màn hình OLED DMS9648 | OLED display| Wachendorff Vietnam

DMS9648 | Wachendorff | Màn hình OLED DMS9648 | OLED display| Wachendorff Vietnam

.
UR3274 | Wachendorff | Bộ điều khiển PID chỉ UR3274| Indicator PID controller| Wachendorff Vietnam Call

UR3274 | Wachendorff | Bộ điều khiển PID chỉ UR3274| Indicator PID controller| Wachendorff Vietnam

UR3274 | Wachendorff | Bộ điều khiển PID chỉ UR3274| Indicator PID controller| Wachendorff Vietnam

.
WDGAK 5| Wachendorff | Bộ lắp đặt với bộ chuyển đổỉ trục| Wachendorff Vietnam Call

WDGAK 5| Wachendorff | Bộ lắp đặt với bộ chuyển đổỉ trục| Wachendorff Vietnam

WDGAK 5| Wachendorff | Bộ lắp đặt với bộ chuyển đổỉ trục| Wachendorff Vietnam

.
 Bộ mã hóa dây kéo tăng dần | Incremental draw-wire encoder| Wachendorff Vietnam Call

Bộ mã hóa dây kéo tăng dần | Incremental draw-wire encoder| Wachendorff Vietnam

Bộ mã hóa dây kéo tăng dần | Incremental draw-wire encoder| Wachendorff Vietnam

.
LMS58 | Wachendorff | Hệ thống đo chiều dài LMS58 | Length measurement system| Wachendorff Vietnam Call

LMS58 | Wachendorff | Hệ thống đo chiều dài LMS58 | Length measurement system| Wachendorff Vietnam

LMS58 | Wachendorff | Hệ thống đo chiều dài LMS58 | Length measurement system| Wachendorff Vietnam

.
WDG 40S | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 40S | Encoder WDG 40S| Wachendorff Vietnam Call

WDG 40S | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 40S | Encoder WDG 40S| Wachendorff Vietnam

WDG 40S | Wachendorff | Bộ mã hóa vòng quay WDG 40S | Encoder WDG 40S| Wachendorff Vietnam

.
 Cảm biến lưu lượng TS-FK 12 | Tival Flow Sensor TS-FK 12 | Tival Sensor Việt Nam Call

Cảm biến lưu lượng TS-FK 12 | Tival Flow Sensor TS-FK 12 | Tival Sensor Việt Nam

Cảm biến lưu lượng TS-FK 12 | Tival Flow Sensor TS-FK 12 | Tival Sensor Việt Nam

.
Capacitive level limit switch TS-KGS-25 | Tival Công tắc giới hạn điện dung | Tival Sensor Việt Nam Call

Capacitive level limit switch TS-KGS-25 | Tival Công tắc giới hạn điện dung | Tival Sensor Việt Nam

Capacitive level limit switch TS-KGS-25 | Tival Công tắc giới hạn điện dung | Tival Sensor Việt Nam

.
Float switch OPT for liquid level control| Tival công tắc phao  | Tival Sensor Việt Nam Call

Float switch OPT for liquid level control| Tival công tắc phao | Tival Sensor Việt Nam

Float switch OPT for liquid level control| Tival công tắc phao | Tival Sensor Việt Nam

.
Máy phát đòn bẩy khớp| Tival Joint lever transmitter TS-KNG  | Tival Sensor Việt Nam Call

Máy phát đòn bẩy khớp| Tival Joint lever transmitter TS-KNG | Tival Sensor Việt Nam

Máy phát đòn bẩy khớp| Tival Joint lever transmitter TS-KNG | Tival Sensor Việt Nam

.
Công tắc phao TS-RFK| Tival Float switch TS-RFK, Level probe  | Tival Sensor Việt Nam Call

Công tắc phao TS-RFK| Tival Float switch TS-RFK, Level probe | Tival Sensor Việt Nam

Công tắc phao TS-RFK| Tival Float switch TS-RFK, Level probe | Tival Sensor Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 56
 • Hôm nay 6,968
 • Hôm qua 12,041
 • Trong tuần 63,182
 • Trong tháng 274,460
 • Tổng cộng 16,282,230

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)