Hàng phổ biến

mỗi trang
VBX55 series | Vmeca VBX55 series | Núm hút chân không | Vacuum Knob Model VBX55 | Vmeca Việt Nam Call

VBX55 series | Vmeca VBX55 series | Núm hút chân không | Vacuum Knob Model VBX55 | Vmeca Việt Nam

VBX55 series | Vmeca VBX55 series | Núm hút chân không | Vacuum Knob Model VBX55 | Vmeca Việt Nam

.
D2D160-BE02-11 | Ebmpapst D2D160-BE02-11 | Quạt tản nhiệt | Cooling Fan assembly | Ebmpapst Việt Nam Call

D2D160-BE02-11 | Ebmpapst D2D160-BE02-11 | Quạt tản nhiệt | Cooling Fan assembly | Ebmpapst Việt Nam

D2D160-BE02-11 | Ebmpapst D2D160-BE02-11 | Quạt tản nhiệt | Cooling Fan assembly | Ebmpapst Việt Nam

.
MGBS-P | Cảm biến khóa cửa an toàn MGBS-P | Euchner MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559 | Euchner Việt Nam Call

MGBS-P | Cảm biến khóa cửa an toàn MGBS-P | Euchner MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559 | Euchner Việt Nam

MGBS-P | Cảm biến khóa cửa an toàn MGBS-P | Euchner MGBS-P-L1HE-AP-U-L-SA-161559 | Euchner Việt Nam

.
RX70TI | Hengstler RX70TI | Cảm biến vòng quay RX70TI/ 1024EK.42IE-K0 (0539131) | Hengstler Việt Nam Call

RX70TI | Hengstler RX70TI | Cảm biến vòng quay RX70TI/ 1024EK.42IE-K0 (0539131) | Hengstler Việt Nam

RX70TI | Hengstler RX70TI | Cảm biến vòng quay RX70TI/ 1024EK.42IE-K0 (0539131) | Hengstler Việt Nam

.
EDS 345-1-250-000 | Hydac| EDS345-1-250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam Call

EDS 345-1-250-000 | Hydac| EDS345-1-250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

EDS 345-1-250-000 | Hydac| EDS345-1-250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

.
EDS 345-1-250-000 | Hydac| EDS345-1-250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam Call

EDS 345-1-250-000 | Hydac| EDS345-1-250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

EDS 345-1-250-000 | Hydac| EDS345-1-250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

.
Multifunction Gateway CMC 10L001A000 | Azbil | Cổng chuyển đổi tín hiệu CMC 10L001A | Azbil Vietnam Call

Multifunction Gateway CMC 10L001A000 | Azbil | Cổng chuyển đổi tín hiệu CMC 10L001A | Azbil Vietnam

Multifunction Gateway CMC 10L001A000 | Azbil | Cổng chuyển đổi tín hiệu CMC 10L001A | Azbil Vietnam

.
MSK5000-0022 | siko MSK5000-0022 | sensor Siko MSK5000-0022 | Siko Vietnam Call

MSK5000-0022 | siko MSK5000-0022 | sensor Siko MSK5000-0022 | Siko Vietnam

MSK5000-0022 | siko MSK5000-0022 | sensor Siko MSK5000-0022 | Siko Vietnam

.
HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam Call

HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

.
EDS3446-3-0250-000  | Hydac| EDS3446-3-0250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam Call

EDS3446-3-0250-000 | Hydac| EDS3446-3-0250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

EDS3446-3-0250-000 | Hydac| EDS3446-3-0250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

.
EDS 3446-3-0250-000  | Hydac| EDS 3446-3-0250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam Call

EDS 3446-3-0250-000 | Hydac| EDS 3446-3-0250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

EDS 3446-3-0250-000 | Hydac| EDS 3446-3-0250-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

.
EDS3446-3-0040-000 | Hydac| EDS3446-3-0040-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam Call

EDS3446-3-0040-000 | Hydac| EDS3446-3-0040-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

EDS3446-3-0040-000 | Hydac| EDS3446-3-0040-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

.
EDS 3446-3-0040-000 | Hydac| EDS 3446-3-0040-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam Call

EDS 3446-3-0040-000 | Hydac| EDS 3446-3-0040-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

EDS 3446-3-0040-000 | Hydac| EDS 3446-3-0040-000 Hydac | CẢm biến áp suất Hydac | Hydac Việt Nam

.
EIL580P-T$12.7$F.01024.B/MT0048_3002_+ ++ | Baumer EIL580P-T$12.7$F.01024.B/MT0048_3002_+ ++ // 1112 Call

EIL580P-T$12.7$F.01024.B/MT0048_3002_+ ++ | Baumer EIL580P-T$12.7$F.01024.B/MT0048_3002_+ ++ // 1112

EIL580P-T$12.7$F.01024.B/MT0048_3002_+ ++ | Baumer EIL580P-T$12.7$F.01024.B/MT0048_3002_+ ++ // 1112

.
EIL580-TN12.7$N.04096.A/3000_0.300_3103 | Baumer | Encoder EIL580-TN12.7$N.04096.A/3000_0.300_3103 Call

EIL580-TN12.7$N.04096.A/3000_0.300_3103 | Baumer | Encoder EIL580-TN12.7$N.04096.A/3000_0.300_3103

EIL580-TN12.7$N.04096.A/3000_0.300_3103 | Baumer | Encoder EIL580-TN12.7$N.04096.A/3000_0.300_3103

.
CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
BX110P.5K.G40W.F | Piab | Núm hút Piab BX110P.5K.G40W.F | Piab Việt Nam Call

BX110P.5K.G40W.F | Piab | Núm hút Piab BX110P.5K.G40W.F | Piab Việt Nam

BX110P.5K.G40W.F | Piab | Núm hút Piab BX110P.5K.G40W.F | Piab Việt Nam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam

.
Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam Call

Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam

Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

.
Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam Call

Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam

.
Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam Call

Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam

.
LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam Call

LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam

LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam

.
LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam Call

LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam

LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam

.
LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam Call

LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam

LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam

LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam

LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam

LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam

LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam

LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam

LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 20
 • Hôm nay 4,023
 • Hôm qua 10,605
 • Trong tuần 31,813
 • Trong tháng 246,107
 • Tổng cộng 17,249,527

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)