Hàng phổ biến

mỗi trang
Hengstler AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam Call

Hengstler AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

Hengstler AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

.
0565063 | AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam Call

0565063 | AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

0565063 | AC58/0012EK.42PGV | Hengstler | Cảm biến vòng quay AC58/0012EK.42PGV | Hengstler Việt Nam

.
CEMB TR-26/1/0/0/0 | Cảm biến rung TR-26/1/0/0/0 | vibration transmitter CEMB TR-26/1/0/0/0 | CEMB Call

CEMB TR-26/1/0/0/0 | Cảm biến rung TR-26/1/0/0/0 | vibration transmitter CEMB TR-26/1/0/0/0 | CEMB

CEMB TR-26/1/0/0/0 | Cảm biến rung TR-26/1/0/0/0 | vibration transmitter CEMB TR-26/1/0/0/0 | CEMB

.
AN-60-P/MH-2L/F/H/02, Art-No.: AN2028S52-138.001 | Cảm biến gió FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG Call

AN-60-P/MH-2L/F/H/02, Art-No.: AN2028S52-138.001 | Cảm biến gió FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

AN-60-P/MH-2L/F/H/02, Art-No.: AN2028S52-138.001 | Cảm biến gió FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

.
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Anemometer AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG Call

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Anemometer AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Anemometer AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

.
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Cảm biến tốc độ gió AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG Call

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Cảm biến tốc độ gió AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | Cảm biến tốc độ gió AN-60-P/MH-2L/F/H/02 | FSG

.
TS2060 | Fuji TS2060 | Màn hình FUJI HAKKO TS2060, TS2060I | Màn hình HMI Call

TS2060 | Fuji TS2060 | Màn hình FUJI HAKKO TS2060, TS2060I | Màn hình HMI

TS2060 | Fuji TS2060 | Màn hình FUJI HAKKO TS2060, TS2060I | Màn hình HMI

.
TS2060 | Fuji TS2060 | Màn hình FUJI HAKKO TS2060, TS2060I | Màn hình HMI Call

TS2060 | Fuji TS2060 | Màn hình FUJI HAKKO TS2060, TS2060I | Màn hình HMI

TS2060 | Fuji TS2060 | Màn hình FUJI HAKKO TS2060, TS2060I | Màn hình HMI

.
ML95.100 | Puls ML95.100 | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24V, 3.9A ML95.100 | Puls Vietnam Call

ML95.100 | Puls ML95.100 | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24V, 3.9A ML95.100 | Puls Vietnam

ML95.100 | Puls ML95.100 | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24V, 3.9A ML95.100 | Puls Vietnam

.
ML95.100 | Puls | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24V, 3.9A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

ML95.100 | Puls | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24V, 3.9A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

ML95.100 | Puls | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24V, 3.9A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
YR 20.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR 20.246 Puls  | Puls Vietnam Call

YR 20.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR 20.246 Puls | Puls Vietnam

YR 20.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR 20.246 Puls | Puls Vietnam

.
YR20.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.246 Puls  | Puls Vietnam Call

YR20.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.246 Puls | Puls Vietnam

YR20.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR20.246 Puls | Puls Vietnam

.
AZM 190-11/01RK-M20-24 | Schmersal | Safety Switch | Công tắc an toàn AZM161SK-12/12RK-024 | Schmers Call

AZM 190-11/01RK-M20-24 | Schmersal | Safety Switch | Công tắc an toàn AZM161SK-12/12RK-024 | Schmers

AZM 190-11/01RK-M20-24 | Schmersal | Safety Switch | Công tắc an toàn AZM161SK-12/12RK-024 | Schmers

.
AZM 161SK-12/12RKA-024 | Schmersal | Safety Switch | Công tắc an toàn AZM161SK-12/12RK-024 | Schmers Call

AZM 161SK-12/12RKA-024 | Schmersal | Safety Switch | Công tắc an toàn AZM161SK-12/12RK-024 | Schmers

AZM 161SK-12/12RKA-024 | Schmersal | Safety Switch | Công tắc an toàn AZM161SK-12/12RK-024 | Schmers

.
SR-062-DNTQW | Bimba SR-062-DNTQW | Xilanh Bimba SR-062- | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam Call

SR-062-DNTQW | Bimba SR-062-DNTQW | Xilanh Bimba SR-062- | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam

SR-062-DNTQW | Bimba SR-062-DNTQW | Xilanh Bimba SR-062- | Xi lanh khí nén | 090-5D | Bimba Vietnam

.
CMS58M-00071 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay CMS58M-00071 | Ecoder | TR Electronic Vietnam Call

CMS58M-00071 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay CMS58M-00071 | Ecoder | TR Electronic Vietnam

CMS58M-00071 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay CMS58M-00071 | Ecoder | TR Electronic Vietnam

.
CMS58M-00071 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay CMS58M-00071 | Ecoder | TR Electronic Vietnam Call

CMS58M-00071 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay CMS58M-00071 | Ecoder | TR Electronic Vietnam

CMS58M-00071 | TR Electronic | Bộ mã hóa vòng quay CMS58M-00071 | Ecoder | TR Electronic Vietnam

.
YR40.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR40.246 Puls  | Puls Vietnam Call

YR40.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR40.246 Puls | Puls Vietnam

YR40.246 | Puls | Bộ nguồn 24V, 20A | YR40.246 Puls | Puls Vietnam

.
HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

HOG 10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
TD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

TD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

TD21H00 01024 H NI S21SG8 E 14 IP65 021 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam Call

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 12 IP65 | Baumer | Encoder | Cảm biến vòng quay | Baumer Việt Nam

.
Encoder CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam Call

Encoder CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam

Encoder CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam

.
Encoder CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam Call

Encoder CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam

Encoder CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam

.
CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam Call

CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam

CMH58M-00005 | TRElectronic | Bộ mã hóa vòng xoay CMH58M-SSI | TRElectronic Vietnam

.
ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1  | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

ENI58IL-S10CA5-2048UD2-RC1 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam Call

RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

RVI58N-011K1R6XN-02048 | Encoder | Bộ mã hóa vòng quay | Pepperl + Fuchs Vietnam

.
ES1C OG72DN1024CI | SEW ES1C OG72DN1024CI | Encoder : ES1C OG72DN1024CI Call

ES1C OG72DN1024CI | SEW ES1C OG72DN1024CI | Encoder : ES1C OG72DN1024CI

ES1C OG72DN1024CI | SEW ES1C OG72DN1024CI | Encoder : ES1C OG72DN1024CI

.
ES1C OG72DN1024CI | SEW ES1C OG72DN1024CI | Encoder : ES1C OG72DN1024CI Call

ES1C OG72DN1024CI | SEW ES1C OG72DN1024CI | Encoder : ES1C OG72DN1024CI

ES1C OG72DN1024CI | SEW ES1C OG72DN1024CI | Encoder : ES1C OG72DN1024CI

.
MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam Call

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

MIC-340/IU/M | Microsonic | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Microsonics VietNam

.
RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler Call

RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler

RI58-O/5000XK-42XX-S được thay thế bằng Encoder RI58-O/5000XK-42XX-8 | 0 523 727 | Hengstler

.
RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder Call

RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | Incremental rotary encoder

RI58-O/5000XK-42XX-8 | Hengstler | RI58-O/5000X | Bộ mã hoá vòng xoay | RI58-O/5000XK-42XX-8

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 54
 • Hôm nay 7,241
 • Hôm qua 12,041
 • Trong tuần 63,455
 • Trong tháng 274,733
 • Tổng cộng 16,282,503

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)