Hàng mới về

mỗi trang
W2E143-AB09-01 | Quạt tản nhiệt W2E143-AB09-01 | EBMPapst Việt Nam Call

W2E143-AB09-01 | Quạt tản nhiệt W2E143-AB09-01 | EBMPapst Việt Nam

W2E143-AB09-01 | Quạt tản nhiệt W2E143-AB09-01 | EBMPapst Việt Nam

.
W2E143AB0901 | Quạt tản nhiệt W2E143AB0901 | EBMPapst Việt Nam Call

W2E143AB0901 | Quạt tản nhiệt W2E143AB0901 | EBMPapst Việt Nam

W2E143AB0901 | Quạt tản nhiệt W2E143AB0901 | EBMPapst Việt Nam

.
P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch Call

P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch

P005 | Eyc-tech | Công tắc áp suất chân không | P005 Vacuum/ pressure switch

.
4484FG | EBMPaspt 4484FG | Quạt tản nhiệt 4484FG | Fan 4484FG | EBMPapst Vietnam Call

4484FG | EBMPaspt 4484FG | Quạt tản nhiệt 4484FG | Fan 4484FG | EBMPapst Vietnam

4484FG | EBMPaspt 4484FG | Quạt tản nhiệt 4484FG | Fan 4484FG | EBMPapst Vietnam

.
4314 | EBMPapst 4314 | Quạt EBMPapst 4314 | Quạt tản nhiệt 4314 EBMPapst | EBMPaspt Vietnam Call

4314 | EBMPapst 4314 | Quạt EBMPapst 4314 | Quạt tản nhiệt 4314 EBMPapst | EBMPaspt Vietnam

4314 | EBMPapst 4314 | Quạt EBMPapst 4314 | Quạt tản nhiệt 4314 EBMPapst | EBMPaspt Vietnam

.
3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam Call

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

3002006 | Slipring | 3002006 | Vành trượt điện khí nén 3002006 | Senring Vietnam

.
3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam Call

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

3001008-06S | Slipring | 3001008-06S | Vành trượt điện khí nén 3001008-06S | Senring Vietnam

.
170M1419 | Bussmann | Fuse 170M1419 | Cầu chì Bussmann 170M1419 | Bussmann Vietnam Call

170M1419 | Bussmann | Fuse 170M1419 | Cầu chì Bussmann 170M1419 | Bussmann Vietnam

170M1419 | Bussmann | Fuse 170M1419 | Cầu chì Bussmann 170M1419 | Bussmann Vietnam

.
E3F-DS30C4 | Omron E3F-DS30C4 | Cảm biến quang Omron E3F-DS30C4 | Omron Việt Nam Call

E3F-DS30C4 | Omron E3F-DS30C4 | Cảm biến quang Omron E3F-DS30C4 | Omron Việt Nam

E3F-DS30C4 | Omron E3F-DS30C4 | Cảm biến quang Omron E3F-DS30C4 | Omron Việt Nam

.
Elcis I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

Elcis I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

Elcis I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam Call

I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R | Elcis | Bộ mã hóa vòng xoay | Encoder | Elcis Vietnam

.
HD67390-U-D1 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67390-U-D1 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67390-U-D1 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
 HD67290 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67290 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67290 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
HD67001 | HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67001 | HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67001 | HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam Call

HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

HD67002 | ADFWeb | HD67002 | Bộ chuyển đổi Canopen/Modbus Slave HD67002 | ADFWeb Vietnam

.
FR 993-D1 | FR 993D1 | FR993-D1 | FR993D1 | Pizzato | Công tắc an toàn Pizzato | Pizzato Vietnam Call

FR 993-D1 | FR 993D1 | FR993-D1 | FR993D1 | Pizzato | Công tắc an toàn Pizzato | Pizzato Vietnam

FR 993-D1 | FR 993D1 | FR993-D1 | FR993D1 | Pizzato | Công tắc an toàn Pizzato | Pizzato Vietnam

.
FD1878 | FD 1878 | Pizzato FD1878 | Pizzato FD 1878 | Công tắc giật dây | Pull rope Switch | Pizzato Call

FD1878 | FD 1878 | Pizzato FD1878 | Pizzato FD 1878 | Công tắc giật dây | Pull rope Switch | Pizzato

FD1878 | FD 1878 | Pizzato FD1878 | Pizzato FD 1878 | Công tắc giật dây | Pull rope Switch | Pizzato

.
Công tắc áp suất chân không QPM11 | QPM11-NO | QPM11-NC Call

Công tắc áp suất chân không QPM11 | QPM11-NO | QPM11-NC

Công tắc áp suất chân không QPM11 | QPM11-NO | QPM11-NC

.
SKKT 106/16E | SKKT 106-16E | SKKT 106 16E | SKKT106 16E | Semikron | Bộ chỉnh lưu | Semikrion Call

SKKT 106/16E | SKKT 106-16E | SKKT 106 16E | SKKT106 16E | Semikron | Bộ chỉnh lưu | Semikrion

SKKT 106/16E | SKKT 106-16E | SKKT 106 16E | SKKT106 16E | Semikron | Bộ chỉnh lưu | Semikrion

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22L | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22L | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22L | Fotek Việt Nam

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22V | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22V | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22V | Fotek Việt Nam

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22R | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22R | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22R | Fotek Việt Nam

.
 Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22 | Fotek Việt Nam Call

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22 | Fotek Việt Nam

Bộ điều khiển nhiệt độ Fotek NT-22 | Fotek Việt Nam

.
NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam Call

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

.
NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam Call

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

.
NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam Call

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

NT-22 | NT-22R | NT-22V | NT-22L | Fotek | Bộ điều khiển nhiệt độ NT-22 | Fotek Việt Nam

.
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh yi chun TFC-306A Taiwan | Yichun Việt Nam Call

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh yi chun TFC-306A Taiwan | Yichun Việt Nam

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh yi chun TFC-306A Taiwan | Yichun Việt Nam

.
TFC 306A Yishun | Đồng hồ đo nhiệt độ Yishun TFC 306A | Yichun Việt Nam Call

TFC 306A Yishun | Đồng hồ đo nhiệt độ Yishun TFC 306A | Yichun Việt Nam

TFC 306A Yishun | Đồng hồ đo nhiệt độ Yishun TFC 306A | Yichun Việt Nam

.
AB.64L5 | --.8.10-.AB.64.64L5 | Mecalectro | Cuộn hút từ | Encoder | Cảm biến | Mecalectro Vietnam Call

AB.64L5 | --.8.10-.AB.64.64L5 | Mecalectro | Cuộn hút từ | Encoder | Cảm biến | Mecalectro Vietnam

AB.64L5 | --.8.10-.AB.64.64L5 | Mecalectro | Cuộn hút từ | Encoder | Cảm biến | Mecalectro Vietnam

.
Puls CP10.241 | Puls CP10.241 Puls | Bộ nguồn 220VAC / 24VDC 10A | Puls Vietnam Call

Puls CP10.241 | Puls CP10.241 Puls | Bộ nguồn 220VAC / 24VDC 10A | Puls Vietnam

Puls CP10.241 | Puls CP10.241 Puls | Bộ nguồn 220VAC / 24VDC 10A | Puls Vietnam

.
3RT2026-1BB40 | Siemens | 3RT20261BB40 | Khởi động từ 3RT2026-1BB40 | Contactor 3RT2026-1BB40 Call

3RT2026-1BB40 | Siemens | 3RT20261BB40 | Khởi động từ 3RT2026-1BB40 | Contactor 3RT2026-1BB40

3RT2026-1BB40 | Siemens | 3RT20261BB40 | Khởi động từ 3RT2026-1BB40 | Contactor 3RT2026-1BB40

.
3RT1044-1AP00 | Siemens | 3RT10441AP00 | Khởi động từ 3RT1044-1AP00 | Contactor 3RT1044-1AP00 Call

3RT1044-1AP00 | Siemens | 3RT10441AP00 | Khởi động từ 3RT1044-1AP00 | Contactor 3RT1044-1AP00

3RT1044-1AP00 | Siemens | 3RT10441AP00 | Khởi động từ 3RT1044-1AP00 | Contactor 3RT1044-1AP00

.
HD67056-B2-20 | HD67056-B2-40 | HD67056-B2-60 |HD67056-B2-80 | HD67056-B2-160 | ADFWeb Vietnam Call

HD67056-B2-20 | HD67056-B2-40 | HD67056-B2-60 |HD67056-B2-80 | HD67056-B2-160 | ADFWeb Vietnam

HD67056-B2-20 | HD67056-B2-40 | HD67056-B2-60 |HD67056-B2-80 | HD67056-B2-160 | ADFWeb Vietnam

.
HD67056-B2-250 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-250 | ADFWeb Vietnam Call

HD67056-B2-250 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-250 | ADFWeb Vietnam

HD67056-B2-250 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-250 | ADFWeb Vietnam

.
HD67056-B2-160 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-160 | ADFWeb Vietnam Call

HD67056-B2-160 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-160 | ADFWeb Vietnam

HD67056-B2-160 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-160 | ADFWeb Vietnam

.
HD67056-B2-80 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-80 | ADFWeb Vietnam Call

HD67056-B2-80 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-80 | ADFWeb Vietnam

HD67056-B2-80 | ADFWeb | Gateway M-BUS / BACnet Ethernet | HD67056-B2-80 | ADFWeb Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 137
 • Hôm nay 13,220
 • Hôm qua 12,006
 • Trong tuần 54,380
 • Trong tháng 110,851
 • Tổng cộng 15,042,852

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)