Hàng mới về

mỗi trang
SSR-40DA-H | FOTEK SSR-40DA-H | Bộ bán dẫn | Fotek Vietnam Call

SSR-40DA-H | FOTEK SSR-40DA-H | Bộ bán dẫn | Fotek Vietnam

SSR-40DA-H | FOTEK SSR-40DA-H | Bộ bán dẫn | Fotek Vietnam

.
EH711 | Hager EH711 | Đồng hồ | Hager Vietnam Call

EH711 | Hager EH711 | Đồng hồ | Hager Vietnam

EH711 | Hager EH711 | Đồng hồ | Hager Vietnam

.
D-74653 | Burkert D-74653 | Van điều khiển | Burkert Vietnam Call

D-74653 | Burkert D-74653 | Van điều khiển | Burkert Vietnam

D-74653 | Burkert D-74653 | Van điều khiển | Burkert Vietnam

.
HD67056-B2-250 | ADFWeb | HD67056-B2-250  | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam Call

HD67056-B2-250 | ADFWeb | HD67056-B2-250 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

HD67056-B2-250 | ADFWeb | HD67056-B2-250 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

.
HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam Call

HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

.
Hioki 3280-10F | Ampe kìm Hioki 3280-10F | Máy kiểm tra điện | Hioki Vietnam Call

Hioki 3280-10F | Ampe kìm Hioki 3280-10F | Máy kiểm tra điện | Hioki Vietnam

Hioki 3280-10F | Ampe kìm Hioki 3280-10F | Máy kiểm tra điện | Hioki Vietnam

.
4V210-08 | Airtac | Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 4V210-08 | Airtac Việt Nam Call

4V210-08 | Airtac | Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 4V210-08 | Airtac Việt Nam

4V210-08 | Airtac | Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 4V210-08 | Airtac Việt Nam

.
Màn hình cảm ứng SA-7B | SAMKOON | Touch Screen SA - 7B | SAMKOON VIỆT NAM Call

Màn hình cảm ứng SA-7B | SAMKOON | Touch Screen SA - 7B | SAMKOON VIỆT NAM

Màn hình cảm ứng SA-7B | SAMKOON | Touch Screen SA - 7B | SAMKOON VIỆT NAM

.
LAD4T3G | SCHNEIDER | BỘ BẢO VỆ KHỞI ĐỘNG TỪ | SCHNEIDER VIỆT NAM Call

LAD4T3G | SCHNEIDER | BỘ BẢO VỆ KHỞI ĐỘNG TỪ | SCHNEIDER VIỆT NAM

LAD4T3G | SCHNEIDER | BỘ BẢO VỆ KHỞI ĐỘNG TỪ | SCHNEIDER VIỆT NAM

.
SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le an toàn SRB301ST-24V-(V.2) | Safety relay Call

SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le an toàn SRB301ST-24V-(V.2) | Safety relay

SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le an toàn SRB301ST-24V-(V.2) | Safety relay

.
V3SYR UL- Saia-Burgess| V3SYR UL Saia-Burgess | Saia-Burgess Vietnam Call

V3SYR UL- Saia-Burgess| V3SYR UL Saia-Burgess | Saia-Burgess Vietnam

V3SYR UL- Saia-Burgess| V3SYR UL Saia-Burgess | Saia-Burgess Vietnam

.
W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

.
W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam Call

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

W2S130-AA03-01 | EBMPapst | DC centrifugal compact fan W2S130-AA03-01 | EBMPapst vietnam

.
AZM 200CC-T-1P2P | Schmersal | Công tắc an toàn AZM 200CC-T-1P2P | Safety Switch | Schmersal Viet Call

AZM 200CC-T-1P2P | Schmersal | Công tắc an toàn AZM 200CC-T-1P2P | Safety Switch | Schmersal Viet

AZM 200CC-T-1P2P | Schmersal | Công tắc an toàn AZM 200CC-T-1P2P | Safety Switch | Schmersal Viet

.
Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring Call

Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring

Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring

.
Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring Call

Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring

Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring

.
Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring Call

Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring

Senring 3001008 | Vành trượt Senring 3001008 | Slipring Senring_3001008 | Khớp xoay điện khí Senring

.
Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam Call

Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam

Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam

.
Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam Call

Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam

Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam

.
Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam Call

Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam

Corcom 6VW1 F7255 | Corcom 6VW1 | Corcom F7255 | Bộ lọc nguồn Corcom | Corcom Vietnam

.
Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert Call

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

Burkert 186729 | Van Burkert 186729 | Van xiên khí nén Burkert | Van góc khí nén Burkert | Burkert

.
Eaton P1-25/EA/SVB/1 | Công tắc P1-25/EA/SVB/1 | Eaton Switch | Eaton Việt Nam Call

Eaton P1-25/EA/SVB/1 | Công tắc P1-25/EA/SVB/1 | Eaton Switch | Eaton Việt Nam

Eaton P1-25/EA/SVB/1 | Công tắc P1-25/EA/SVB/1 | Eaton Switch | Eaton Việt Nam

.
Eaton P1-25/EA/SVB/1 | Công tắc P1-25/EA/SVB/1 | Eaton Switch | Eaton Việt Nam Call

Eaton P1-25/EA/SVB/1 | Công tắc P1-25/EA/SVB/1 | Eaton Switch | Eaton Việt Nam

Eaton P1-25/EA/SVB/1 | Công tắc P1-25/EA/SVB/1 | Eaton Switch | Eaton Việt Nam

.
SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal Việt Nam Call

SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal Việt Nam

SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal Việt Nam

.
SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal Việt Nam Call

SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal Việt Nam

SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal SRB301ST-24V-(V.2) | Rơ le SRB301ST-24V-(V.2) | Schmersal Việt Nam

.
774318 | Pilz 774318 | 774318 Pilz | Relay Pilz 774318 | Rơ le Pilz 774318 | Pils Vietnam Call

774318 | Pilz 774318 | 774318 Pilz | Relay Pilz 774318 | Rơ le Pilz 774318 | Pils Vietnam

774318 | Pilz 774318 | 774318 Pilz | Relay Pilz 774318 | Rơ le Pilz 774318 | Pils Vietnam

.
774318 | Pilz 774318 | 774318 Pilz | Relay Pilz 774318 | Rơ le Pilz 774318 | Pils Vietnam Call

774318 | Pilz 774318 | 774318 Pilz | Relay Pilz 774318 | Rơ le Pilz 774318 | Pils Vietnam

774318 | Pilz 774318 | 774318 Pilz | Relay Pilz 774318 | Rơ le Pilz 774318 | Pils Vietnam

.
751104 | Pilz 751104 | 751104 Pilz | Relay Pilz 751104 | Rơ le Pulz 751104 | Pils Vietnam Call

751104 | Pilz 751104 | 751104 Pilz | Relay Pilz 751104 | Rơ le Pulz 751104 | Pils Vietnam

751104 | Pilz 751104 | 751104 Pilz | Relay Pilz 751104 | Rơ le Pulz 751104 | Pils Vietnam

.
751104 | Pilz 751104 | 751104 Pilz | Relay Pilz 751104 | Rơ le Pulz 751104 | Pils Vietnam Call

751104 | Pilz 751104 | 751104 Pilz | Relay Pilz 751104 | Rơ le Pulz 751104 | Pils Vietnam

751104 | Pilz 751104 | 751104 Pilz | Relay Pilz 751104 | Rơ le Pulz 751104 | Pils Vietnam

.
RG 160-28/56S | RG160-28/56S | EBMPapst RG 160-28/56S | Quạt tản nhiệt RG 160-28/56S | EBMPapst Việt Call

RG 160-28/56S | RG160-28/56S | EBMPapst RG 160-28/56S | Quạt tản nhiệt RG 160-28/56S | EBMPapst Việt

RG 160-28/56S | RG160-28/56S | EBMPapst RG 160-28/56S | Quạt tản nhiệt RG 160-28/56S | EBMPapst Việt

.
BWU1345 | Bihl+Wiedemann | BWU1345 | Cổng giao tiếp | BWU1345 | Bihl+Wiedemann Vietnam Call

BWU1345 | Bihl+Wiedemann | BWU1345 | Cổng giao tiếp | BWU1345 | Bihl+Wiedemann Vietnam

BWU1345 | Bihl+Wiedemann | BWU1345 | Cổng giao tiếp | BWU1345 | Bihl+Wiedemann Vietnam

.
TH-P12-E Shihlin | TH-P12-E Shihlin | Role TH-P12-E Shihlin Shihlin viet nam Call

TH-P12-E Shihlin | TH-P12-E Shihlin | Role TH-P12-E Shihlin Shihlin viet nam

TH-P12-E Shihlin | TH-P12-E Shihlin | Role TH-P12-E Shihlin Shihlin viet nam

.
BE96 BEW | BEW BE96 | Đồng đo ampe BE96 BE96 BE96 BEW viet nam Call

BE96 BEW | BEW BE96 | Đồng đo ampe BE96 BE96 BE96 BEW viet nam

BE96 BEW | BEW BE96 | Đồng đo ampe BE96 BE96 BE96 BEW viet nam

.
LRS-100-24 | Meanwell LRS-100-24 | Bộ nguồn 3 pha LRS-100-24 LRS-100-24 | LRS-100-24 Meanwell Call

LRS-100-24 | Meanwell LRS-100-24 | Bộ nguồn 3 pha LRS-100-24 LRS-100-24 | LRS-100-24 Meanwell

LRS-100-24 | Meanwell LRS-100-24 | Bộ nguồn 3 pha LRS-100-24 LRS-100-24 | LRS-100-24 Meanwell

.
F00303M00 | FIUSI | Bơm FIUSI | Piusi Viscomat 90 Oil | Piusil Viet nam Call

F00303M00 | FIUSI | Bơm FIUSI | Piusi Viscomat 90 Oil | Piusil Viet nam

F00303M00 | FIUSI | Bơm FIUSI | Piusi Viscomat 90 Oil | Piusil Viet nam

.
AZ415-02/02ZPK-M2 | Schmersal | Công tắc an toàn | AZ415-02/02ZPK-M20 | Schmersal Viet Call

AZ415-02/02ZPK-M2 | Schmersal | Công tắc an toàn | AZ415-02/02ZPK-M20 | Schmersal Viet

AZ415-02/02ZPK-M2 | Schmersal | Công tắc an toàn | AZ415-02/02ZPK-M20 | Schmersal Viet nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 22
 • Hôm nay 3,466
 • Hôm qua 10,605
 • Trong tuần 31,256
 • Trong tháng 245,550
 • Tổng cộng 17,248,970

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)