Optris CT P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT P7| Optris Vietnam

(1 đánh giá)

Optris CT P7

Optris Vietnam | Greentech Vietnam

Optris CT P7 | Infrared thermometer | Nhiệt kế hồng ngoại Optris CT P7| Optris Vietnam

  Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

| Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam

-------------------------------------------------------------------

Base Model CS CSmicro CSmicro 2W CSmicro 2W CSmicro 2W    
Type LT LT02 / LT15 / 3M LT15 / LT15H / LT22H hs LT 2M    
Classification / Single-piece sensor Single-piece sensor with Single-piece two-wire Single-piece two-wire Single-piece two-wire    
special features with smart LED display electronics in cable and sensor with electronics in sensor with electronics in sensor with electronics    
  (self diagnostics, smart LED display cable; smart LED display cable with high thermal in applications;    
  aiming support, alarm, (aiming support, alarm, (aiming support, alarm, sensitivity; smart LED smart LED display;    
  temperature code) temperature code) temperature code) display; temperature code temperature code    
Detector Thermopile Thermopile / 3M: Ext. InGaAs Thermopile Thermopile InGaAs    
Sensing head exchangeable    
Head cable shortening ■ (behind electronics) ■ (behind electronics) ■ (behind electronics) ■ (behind electronics)    
Thread (sensing head) M12x1 M12x1 M12x1 M18x1 M12x1    
Spectral range 8 – 14 μm 8 – 14 μm / 3M: 2.3 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm 1.6 μm    
Temperature ranges –40 °C ... 1030 °C –40 °C ... 1030 °C –40 °C ... 1030 °C –20 °C ... 150 °C 2ML: 250 °C ... 800 °C    
    3ML: 50 °C ... 350 °C     2MH: 385 °C ... 1600 °C    
    3MH: 100 °C ... 600 °C          
Temperature resolution 0.1 K 0.1 K 0.1 K 0.025 K [>20 °C] 0.1 K    
Optical resolution 15:01 LT02: 2:1 / LT15: 15:1 / LT15: 15:1 / LT15H: 15:1 / 15:01 2ML: 40:1    
    3ML: 22:1 / 3MH: 33:1 LT22H: 22:1   2MH: 75:1    
Option: CF lens    
Smallest spot (CF optics / add. CF lens) 0.8 mm @ 10 mm LT02: 2.5 mm @ 23 mm  LT15: 0.8 mm @ 10 mm  0.8 mm @ 10 mm 2MH: 1.5 mm@110 mm      
    LT15: 0.8 mm @ 10 mm  LT15H: 0.8 mm @ 10 mm    2ML: 2.7 mm@110 mm    
    3M: 1.5 mm @ 10 mm LT22H: 0.6 mm @ 10 mm        
Smallest spot (SF optics) 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm    
Sighting LED aiming LED aiming LED aiming LED aiming LED aiming    
Response time (90 %) 25 ms 30 ms LT: 30 ms / LTH: 150 ms 150 ms 10 ms    
Accuracy ±1.5 °C or ±1.5 % ±1.5 °C or ±1.5 % ±1.5 °C or ±1 % ±1 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C)    
Outputs analog: 0 – 20 mA / – / – / ■ / ■ / ■ – / – / ■ / ■ / – – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / –    
4 – 20 mA / 0 – 5 V / 0 – 10 V / t/c (K/J)              
Second analog output    
Interfaces: USB / RS232 / ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / –    
RS485 / Profibus / Ethernet              
Signal processing: ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■    
Peak / Valley / AVG / Advanced hold              
TAmb Head min. –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C    
TAmb Head max. 80 °C LT02 / LT15: 120 °C LT15: 120 °C 75 °C 125 °C    
    3M: 85 °C LT15H / LT22H: 180 °C        
TAmb Electronics max. 80 °C 80 °C 75 °C 75 °C 75 °C    
Functional inputs / number ■ / 1 ■ / 1 – / – – / – – / –    
External emissivity adjustment ■ (via Vcc adjust) ■ (via Vcc adjust)    
External background temperature control    
Trigger input for reset of hold functions    
Digital I/O pins / number    
Simultaneous analog and digital output    
Alarm output as an alternative to analog output    
Additional alarm output / switching output    
Voltage supply 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC    
Standard cable length 1 m 1 m 1 m 4 m 1 m    
Cable length options 3 / 8 / 15 m Options up to 9 m Options up to 9 m Options up to 9 m    
               
CT CTfast CThot CT CT CT CT  
LT02 / LT15 / LT22 LT15F / LT25F LT02H / LT10H 1M / 2M 3M G5 P7  
Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor for Two-piece sensor for high Two-piece sensor for low Two-piece sensor for Two-piece sensor for  
separate electronic box fast response time and hot surroundings with temp. meas. of metal temp. meas. of metal temp. meas. of glass temp. meas. on plastic foils  
incl. programming keys separate electronic box separate electronic box with separate electronic with separate electronic with separate electronic and glass with separate  
and display incl. programming keys incl. programming keys box incl. progr. keys and box incl. progr. keys and box incl. progr. keys and electronic box incl. progr.  
  and display and display display display display keys and display  
Thermopile Thermopile Thermopile 1M: Si / 2M: InGaAs Extended InGaAs Thermopile Thermopile  
■ [+CTlaser 1M/2M] ■ [+CTlaser 3M]  
■ [–0.1 K/m] ■ [max. 3 m] ■ [–0.1 K/m] ■ [max. 3 m] ■ [–0.1 K/m]  
M12x1 M12x1 M18x1 M12x1 M12x1 M12x1 M18x1  
8 – 14 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm 1M: 1.0 μm / 2M: 1.6 μm 2.3 μm 5.0 μm 7.9 μm  
LT02: –50 °C ... 600 °C –50 °C ... 975 °C –40 °C ... 975 °C 1ML: 485 °C ... 1050 °C  L: 50 °C ... 400 °C L: 100 °C ... 1200 °C 0 °C ... 710 °C  
LT15: –50 °C ... 600 °C     1MH: 650°C ... 1800 °C H: 100 °C ... 600 °C H: 250 °C ... 1650 °C    
LT22: –50 °C ... 975 °C     1MH1: 800 °C ... 2200 °C  H1: 150 °C ... 1000 °C      
      2ML: 250 °C ... 800 °C  H2: 200 °C ... 1500 °C      
      2MH: 385 °C ... 1600 °C  H3: 250 °C ... 1800 °C      
      2MH1: 490 °C ... 2000 °C         
0.1 K LT15F: 0.2 K 0.25 K 0.1 K 0.1 K L: 0.1 K 0.5 K  
  LT25F: 0.4 K       H: 0.2 K    
LT02: 2:1 / LT15: 15:1 / LT15F: 15:1 LT02H: 2:1 L: 40:1 L: 22:1 / H: 33:1 / L: 10:1 10:01  
LT22: 22:1 LT25F: 25:1 LT10H: 10:1 H: 75:1 H1–H3: 75:1 H: 20:1    
 
LT02: 2.5 mm @ 23 mm  0.6 mm @ 10 mm LT02H: 2.5 mm @ 23 mm  1.5 mm @ 110 mm 3.4 mm @ 110 mm 1.2 mm @ 10 mm  
LT15: 0.8 mm @ 10 mm   LT10H: 1.2 mm @ 10 mm          
LT22: 0.6 mm @ 10 mm              
7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm  
 
150 ms LT15F: 9 ms / LT25F: 6 ms 100 ms 1 ms 1 ms L: 120 ms / H: 80 ms 150 ms  
±1 °C or ±1 % ±2 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±2 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 %  
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■  
 
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■  
■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■  
–20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C  
LT02: 130 °C 120 °C 250 °C 1M: 100 °C 85 °C 85 °C 85 °C  
LT15 / LT22: 180 °C     2M: 125 °C        
85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C  
■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3  
 
 
 
 
 
 
 
8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC  
1 m 1 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m  
3 / 8 / 15 m 3 / 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m  
               
Base Model CSlaser CSlaser CSlaser CTlaser CTlaser    
Type LT / hs LT 2M G5HF LT / LTF 05M    
Classification / Single-piece two-wire Single-piece two-wire Single-piece two-wire Two-piece sensor with Two-piece sensor with    
special features sensor with electronics sensor with electronics infrared thermometer separate electronic separate electronic    
  in sensing head in sensing head for for temperature box with fast response box for high temp.    
    measurement of metal measurement of glass time, incl. programming measurement of liquid    
        keys and display metal, incl. programming    
          keys and display    
Detector Thermopile InGaAs Thermopile Thermopile Si    
Sensing head exchangeable    
Head cable shortening ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m]    
Thread (sensing head) M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5    
Spectral range 8 – 14 μm 1.6 μm 5.0 μm 8 – 14 μm 0.525 μm    
Temperature ranges LT: –30 °C ... 1000 °C  L: 250 °C ... 800 °C 200 ... 1650 °C –50 °C ... 975 °C 1000 °C ... 2000 °C    
  hs LT: –20 °C ... 150 °C H: 385 °C ... 1600 °C          
Temperature resolution LT: 0.1 K / hs LT: 0.025 K 0.1 K 0.1 K LT: 0.1 K / LTF: 0.5 K 0.2 K    
Optical resolution 50:01:00 300:01:00 45:01:00 LT: 75:1 150:01:00    
        LTF: 50:1      
Option: CF lens    
Smallest spot (CF optics / add. CF lens) 1.4 mm @ 70 mm 0.5 mm @ 150 mm 1.6 mm @ 70 mm LT: 0.9 mm @ 70 mm    
        LTF: 1.4 mm @ 70 mm      
Smallest spot (SF optics) 24 mm @ 1200 mm 3.7 mm @ 1100 mm 27 mm @ 1200 mm LT: 16 mm @ 1200 mm 7.3 mm @ 1100 mm    
        LTF: 24 mm @ 1200 mm      
Sighting Double laser Double laser Double laser Double laser Double laser    
Response time (90 %) 150 ms 10 ms 30 ms LT: 120 ms / LTF: 9 ms 1 ms    
Accuracy ±1 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±1% or ±1°C LT: ±1 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C)    
        LTF: ±1.5 °C or ±1.5 %      
Outputs analog: 0 – 20 mA / – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / – ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■    
4 – 20 mA / 0 – 5 V / 0 – 10 V / t/c (K/J)              
Second analog output    
Interfaces: ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■    
USB / RS232 / RS485 / Profibus / Ethernet              
Signal processing: ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■    
Peak / Valley / AVG / Advanced hold              
TAmb Head min. –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C    
TAmb Head max. 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C    
TAmb Electronics max. 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C    
Functional inputs / number – / – – / – – / – ■ / 3 ■ / 3    
External emissivity adjustment    
External background temperature control    
Trigger input for reset of hold functions    
Digital I/O pins / number    
Simultaneous analog and digital output    
Alarm output as alternative to analog output    
Additional alarm output / switching output    
Voltage supply 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 28 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC    
Standard cable length 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m    
Cable length options 8 / 15 m 8 / 15 m 3 m / 8 m / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m    
               
CTlaser CTlaser CT XL CTlaser CTlaser CTlaser CTratio  
1M / 2M 3M 3M MT / F2 / F6 G5 P7 1M  
Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Ratio pyrometer with  
separate electronic separate electronic separate electronic box separate electronic box separate electronic box separate electronic separate electronic box  
box for high temp. box for low temp. for laser applications, incl. progr. keys and for measurement of box for measurement for high temp. measure-  
measurement of metal, measurement of metal, incl. programming keys display for measurement: glass, incl. programming of plastic foils, incl. ment of metal feat.  
incl. programming keys incl. programming keys and display (no laser) MT: through flames keys and display programming keys and glass fiber cable and  
and display and display   F2: CO2 flame gas   display laser, incl. programming  
      F6: CO flame gas     keys and display  
1M: Si / 2M: InGaAs Extended InGaAs Extended InGaAs Thermopile Thermopile Thermopile Si sandwich  
■ [+CT 1M / 2M] ■ [+CT 3M]  
■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m]  
M48x1.5 M48x1.5 M30x1 M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5 M18x1  
1M: 1.0 μm 2.3 μm 2.3 μm MT: 3.9 μm / F2: 4.24 μm /  5.0 μm 7.9 μm 0.7 – 1.1 μm  
2M: 1.6 μm     F6: 4.64 μm        
1ML: 485 °C ... 1050 °C L: 50 °C ... 400 °C H: 100 °C ... 600 °C 200 °C ... 1650 °C L: 100 °C ... 1200 °C 0 °C ... 710 °C 700 °C ... 1800 °C  
1MH: 650 °C ... 1800 °C H: 100 °C ... 600 °C H1: 150 °C ... 1000 °C   H: 250 °C ... 1650 °C      
1MH1: 800 °C ... 2200 °C H1: 150 °C ... 1000 °C H2: 200 °C ... 1500 °C   HF: 200 °C ... 1650 °C      
2ML: 250 °C ... 800 °C H2: 200 °C ... 1500 °C H3: 250 °C ... 1800 °C          
2MH: 385 °C ... 1600 °C H3: 250 °C ... 1800 °C            
2MH1: 490 °C ... 2000 °C              
0.1 K 0.1 K 0.1 K 0.1 K L: 0.1 K / H,HF: 0.2 K 0.5 K 0.1 K (> 900 °C)  
L: 150:1 L: 60:1 / H: 100:1 / H: 100:1 45:01:00 L/HF: 45:1 45:01:00 40:01:00  
H: 300:1 H1-H3: 300:1 H1-H3: 300:1   H: 70:1      
 
0.5 mm @ 150 mm 0.5 mm @ 150 mm 0.5 mm @ 150 mm 1.6 mm @ 70 mm 1 mm @ 70 mm 1.6 mm @ 70 mm 7.7 mm @ 305 mm  
3.7 mm @ 1100 mm 11 mm @ 1100 mm 11 mm @ 1100 mm 27 mm @ 1200 mm 17 mm @ 1200 mm 27 mm @ 1200 mm 31.3 mm @ 1143 mm  
Double laser Double laser Double laser Double laser Double laser Laser  
1 ms 1 ms 1 ms 10 ms L: 120 ms / H: 80 ms 150 ms 5 ms  
        HF: 10 ms      
±(0,3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±1.5 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 % ±(0.5 % Tmeas +1 °C)  
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / –  
 
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ – / – / – / – / –  
■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■  
–20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C  
85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 250 °C  
85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C  
■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 – / –  
 
 
■ (via I/O pins)  
■ / 2  
 
 
■ (via I/O pins)  
8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC  
3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m  
8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 6 / 10 / 15 / 22 m  
               
Base Modell CSvideo CTvideo CTvideo        
Type 2M (L / H) 1M / 2M (L / H) 3M (L / H)        
Classification / Single-piece two wire sensor with Two-piece sensor with electronic box for Two-piece sensor with electronic box for        
special features electronics in sensing head, video camera high temperature measurement of metals, low temperature measurement of metals,        
  and cross hair laser for measuring metal video camera and cross hair laser video camera and cross hair laser        
Detector InGaAs 1M: Si / 2M: InGaAs Extended InGaAs        
Sensing head exchangeable [+CT 1M / 2M] [+CT 3M]        
Head cable shortening [max. 6 m] [max. 6 m]        
Thread (sensing head) M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5        
Spectral range 1.6 μm 1M: 1.0 μm / 2M: 1.6 μm 2.3 μm        
Temperature ranges 250 °C ... 800 °C (2ML) 485 °C ... 1050 °C (1ML) 50 °C ... 400 °C (3ML)        
(scalable via software) 385 °C ... 1600 °C (2MH) 650 °C ... 1800 °C (1MH) 100 °C ... 600 °C (3MH)        
    800 °C ... 2200 °C (1MH1) 150 °C ... 1000 °C (3MH1) 1)        
    250 °C ... 800 °C (2ML) 200 °C ... 1500 °C (3MH2) 1)        
    385 °C ... 1600 °C (2MH) 250 °C ... 1800 °C (3MH3) 1)        
    490 °C ... 2000 °C (2MH1)          
Temperature resolution 0.1 K ML: 0.1 K / MH: 0.2 K 0.1 K        
Optical resolution 2MH: 300:1 / 2ML: 150:1 L: 150:1 / H: 300:1 L: 60:1 / H: 100:1 / H1 – H3: 300:1        
Smallest spot (CF optics) 2ML: 0.6 mm @ 90 mm (CF) 1ML/2ML: 0.6 mm @ 90 mm (CF) 3ML: 1.5 mm @ 90 mm (CF)        
CF vario optics: focusable from 2MH: 0.3 mm @ 90 mm (CF) 1MH-H1/ 2MH-H1: 0.3 mm @ 90 mm (CF) 3MH: 0.9 mm @ 90 mm (CF)        
90 mm to 250 mm     3MH1 – H3: 0.3 mm @ 90 mm (CF)        
Smallest spot (SF optics) 2ML: 1.3 mm @ 200 mm (SF) 1ML/2ML: 1.3 mm @ 200 mm (SF) 3MH: 3.3 mm @ 200 mm (SF)        
SF vario optics: focusable from 2MH: 0.7 mm @ 200 mm (SF) 1MH-H1/ 2MH-H1: 0.7 mm @ 200 mm (SF) 3MH: 2.0 mm @ 200 mm (SF)        
200 mm to infinity     3MH1 – H3: 0.7 mm @ 200 mm (SF)        
Sighting video camera and cross hair laser video camera and cross hair laser video camera and cross hair laser        
Response time (90 %) 10 ms 1 ms 1 ms        
Accuracy ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C)        
Outputs analog: 0 – 20 mA / – / ■ / – / – / – ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■        
4 – 20 mA / 0 – 5 V / 0 – 10 V / t/c (K/J)              
Interfaces: USB / RS232 / ■ / – / – / – / ■ ■ / – / – / – / ■ ■ / – / – / – / ■        
RS485 / Profibus / Ethernet              
Signal processing: ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■        
Peak / Valley / AVG / Advanced hold              
TAmb Head min. –20 °C –20 °C –20 °C        
TAmb Head max. 70 °C 85 °C 85 °C        
TAmb Electronics max. 70 °C 85 °C 85 °C        
Functional inputs / number – / – ■ / 3 ■ / 3        
External emissivity adjustment        
External background temperature        
control              
Trigger input for reset of hold        
functions              
Simultaneous analog and digital        
output              
Alarm output as an alternative to        
analog output              
Additional alarm output 0 – 30 V / 500 mA (open-collector) 24 V / 50 mA (open-collector) 24 V / 50 mA (open-collector)        
Voltage supply 5 – 28 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC        
Standard cable length 3 m 3 m 3 m        
Cable length options 8 / 15 m 5 / 10 m 5 / 10 m        
               
Base Model PI 160 PI 200 / PI 230 PI 400 / PI 450      
Type   IR BI-SPECTRAL IR      
Detector   FPA, uncooled (25 μm x 25 μm) FPA, uncooled (25 μm x 25 μm) FPA, uncooled (25 μm x 25 μm)      
Optical resolution 160 x 120 pixel 160 x 120 pixel 382 x 288 pixel      
Spectral range   7.5 – 13 μm 7.5 – 13 μm 7.5 – 13 μm      
Temperature ranges –20 °C ... 100 °C, 0 °C ... 250 °C, –20 °C ... 100 °C, 0 °C ... 250 °C, –20 °C ... 100 °C, 0 °C ... 250 °C,      
    150 °C ... 900 °C, additional range: 150 °C ... 900 °C, additional range: 150 °C ... 900 °C, additional range:      
    200 °C ... 1500 °C (option) * 200 °C ... 1500 °C (option) * 200 °C ... 1500 °C (option for PI 400)      
Frame rate   120 Hz 128 Hz *** 80 Hz      
Optics (FOV)   23° x 17° / f = 10 mm or 23° x 17° ** / f = 10 mm or 38° x 29° / f = 15 mm or      
    6° x 5° / f = 35.5 mm or 6° x 5° / f = 35.5 mm or 13° x 10° / f = 41 mm or      
    41° x 31° / f = 5.7 mm or 41° x 31° ** / f = 5.7 mm or 62° x 49° / f = 11 mm or      
    72° x 52° / f = 3.3 mm 72° x 52° / f = 3.3 mm 80° x 56° / f = 7.7 mm      
Thermal sensitivity 0.08 K with 23° x 17° FOV / F = 0.8 0.08 K with 23° x 17° FOV / F = 0.8 PI 400: 0.08 K      
(NETD)   0.3 K with 6° x 5° FOV / F = 1.6 0.3 K with 6° x 5° FOV / F = 1.6 PI 450: 0.04 K with 38° x 29° FOV / F = 0.8      
    0.1 K with 41° x 31° FOV and 0.1 K with 41° x 31° FOV and PI 400: 0.08 K      
    72° x 52° FOV / F = 1 72° x 52° FOV / F = 1 PI 450: 0.04 K with 62° x 49° FOV / F = 0.8      
        PI 400: 0.1 K      
        PI 450: 0.06 K with 13° x 10° FOV / F = 1.0      
Option for visual camera Optical resolution: 640 x 480 pixel      
(only for BI-SPECTRAL   Frame rate: 32 Hz ***        
camera)     Optics (FOV): PI 200: 54° x 40°,        
      PI 230: 30° x 23°        
Accuracy   ±2 °C or ±2 %, whichever is greater ±2 °C or ±2 %, whichever is greater ±2 °C or ±2 %, whichever is greater      
PC interface   USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0      
Process Standard PIF 0 – 10 V input, digital input (max. 24 V), 0 – 10 V input, digital input (max. 24 V), 0 – 10 V input, digital input (max. 24 V),      
interface   0 – 10 V output 0 – 10 V output 0 – 10 V output      
(PIF) Industrial PIF 2 x 0 – 10 V inputs, digital input (max. 24 V),   2 x 0 – 10 V inputs, digital input (max. 24 V),      
  (option) 3 x 0 – 10 V outputs,   3 x 0 – 10 V outputs,      
    3 x relay (0 – 30 V / 400 mA), fail-safe relay   3 x relay (0 – 30 V / 400 mA), fail-safe relay      
Ambient temperature (TAmb) 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C PI 400: 0 °C ... 50 °C / PI 450: 0 °C ... 70 °C      
Storage temperature – 40 °C ... 70 °C – 40 °C ... 70 °C PI 400: – 40 °C ... 70 °C      
        PI 450: – 40 °C ... 85 °C      
Relative humidity 20 – 80 %, non-condensing 20 – 80 %, non-condensing 20 – 80 %, non-condensing      
Housing (size / rating) 45 mm x 45 mm x 62 mm / IP 67 (NEMA 4) 45 mm x 45 mm x 62 mm / IP 67 (NEMA 4) 46 mm x 56 mm x 90 mm / IP 67 (NEMA 4)      
Weight   195 g, incl. lens 215 g, incl. lens 320 g, incl. lens      
Shock / vibration Shock: IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g) Shock: IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g) Shock: IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g)      
    Vibration: IEC 60068-2-6 (sinus-shaped)/ Vibration: IEC 60068-2-6 (sinus-shaped)/ Vibration: IEC 60068-2-6 (sinus-shaped)/      
    IEC 60068-2-64 (broadband noise) IEC 60068-2-64 (broadband noise) IEC 60068-2-64 (broadband noise)      
Tripod mount   ¼ -20 UNC ¼ - 20 UNC ¼ - 20 UNC      
Voltage supply   via USB via USB via USB      
Scope of supply (standard) • USB camera with 1 lens • USB camera with 1 lens and • USB camera with 1 lens      
    • USB cable (1 m) BI-SPECTRAL technology • USB cable (1 m)      
    • Table-top tripod • USB cable (1 m) • Table-top tripod      
    • PIF cable with connecting terminal strip (1 m) • Table-top tripod • PIF cable with connecting terminal strip (1 m)      
    • optris® PI Connect software package • Focus tool • optris® PI Connect software package      
    • Aluminium case • PIF cable with connecting terminal strip (1 m) • Aluminium case (PI400)      
      • optris® PI Connect software package • Robust hard shell case (PI 450)      
      • Aluminium case        
         
*  The additional range is not available for 72° HFOV optics ** For ideal combination of IR and VIS image, a 41° HFOV lens is      
      recommended (PI 200). For the PI 230, a 23° lens is recommended.      
               
Base Model LS P20 P20 MS MSPlus MSPro  
Type LT LT 1M / 2M / 05M LT LT LT  
Detector Thermopile Thermopile Si / InGaAs Thermopile Thermopile Thermopile  
Spectral range 8 – 14 μm 8 – 14 μm 1M: 1.0 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm  
      2M: 1.6 μm        
      05M: 525 nm        
Temperature ranges –35 °C ... 900 °C 0 °C ... 1300 °C 1M: 650 °C ... 1800 °C –32 °C ... 420 °C –32 °C ... 530 °C –32 °C ... 760 °C  
      2M: 385 °C ... 1600 °C        
      05M:        
      1000 °C ... 2000 °C        
Temperature resolution 0,1 K 1 K 1 K 0.2 K 0.1 K 0.1 K  
Optical resolution 75:01:00 120:01:00 1M / 2M: 300:1 20:01 20:01 40:01:00  
      05M: 150:1        
Switchable optics  
Smallest spot 1 mm @ 62 mm  
(CF optics)              
Smallest spot 16 mm @ 1200 mm 100 mm @ 12 m 1M / 2M: 13 mm @ 140 mm 13 mm @ 140 mm 13 mm @ 260 mm  
(SF optics)     12 mm @ 3.6 m        
      05M: 24 mm @ 3.6 m        
Sighting Cross hair laser Double laser Double laser Laser Laser Laser  
Response time (90 %) 150 ms 300 ms 100 ms 300 ms 300 ms 300 ms  
Accuracy ±0,75 % (100 to 900 °C) ±2 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±1 °C or ±1 % ±1 °C or ±1 % ±1 °C or ±1 %  
(at TAmb 23 ± 5 °C) ±0,75 °C (20 to 99,9 °C)            
±1,5 °C (-20 to 19,9 °C)            
             
  ±2,5 °C (-35 to -20,1 °C)            
PC interface USB USB USB USB USB USB  
Software  
Probe connection (t/c)  
TAmb Min. / Max. 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C  
Display  
MAX / MIN / HOLD  
HIGH / LOW alarm  
Data logger / capacity ■ / 100 ■ / 2000 ■ / 2000 ■ / 20  
Emissivity 0.100 ... 1.100 0.100 ... 1.100 0.100 ... 1.100 0.95 fixed 0.100 ... 1.100 0.100 ... 1.100  
               

  Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

 | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam

-------------------------------------------------------------------

Base Model CS CSmicro CSmicro 2W CSmicro 2W CSmicro 2W    
Type LT LT02 / LT15 / 3M LT15 / LT15H / LT22H hs LT 2M    
Classification / Single-piece sensor Single-piece sensor with Single-piece two-wire Single-piece two-wire Single-piece two-wire    
special features with smart LED display electronics in cable and sensor with electronics in sensor with electronics in sensor with electronics    
  (self diagnostics, smart LED display cable; smart LED display cable with high thermal in applications;    
  aiming support, alarm, (aiming support, alarm, (aiming support, alarm, sensitivity; smart LED smart LED display;    
  temperature code) temperature code) temperature code) display; temperature code temperature code    
Detector Thermopile Thermopile / 3M: Ext. InGaAs Thermopile Thermopile InGaAs    
Sensing head exchangeable    
Head cable shortening ■ (behind electronics) ■ (behind electronics) ■ (behind electronics) ■ (behind electronics)    
Thread (sensing head) M12x1 M12x1 M12x1 M18x1 M12x1    
Spectral range 8 – 14 μm 8 – 14 μm / 3M: 2.3 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm 1.6 μm    
Temperature ranges –40 °C ... 1030 °C –40 °C ... 1030 °C –40 °C ... 1030 °C –20 °C ... 150 °C 2ML: 250 °C ... 800 °C    
    3ML: 50 °C ... 350 °C     2MH: 385 °C ... 1600 °C    
    3MH: 100 °C ... 600 °C          
Temperature resolution 0.1 K 0.1 K 0.1 K 0.025 K [>20 °C] 0.1 K    
Optical resolution 15:01 LT02: 2:1 / LT15: 15:1 / LT15: 15:1 / LT15H: 15:1 / 15:01 2ML: 40:1    
    3ML: 22:1 / 3MH: 33:1 LT22H: 22:1   2MH: 75:1    
Option: CF lens    
Smallest spot (CF optics / add. CF lens) 0.8 mm @ 10 mm LT02: 2.5 mm @ 23 mm  LT15: 0.8 mm @ 10 mm  0.8 mm @ 10 mm 2MH: 1.5 mm@110 mm      
    LT15: 0.8 mm @ 10 mm  LT15H: 0.8 mm @ 10 mm    2ML: 2.7 mm@110 mm    
    3M: 1.5 mm @ 10 mm LT22H: 0.6 mm @ 10 mm        
Smallest spot (SF optics) 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm    
Sighting LED aiming LED aiming LED aiming LED aiming LED aiming    
Response time (90 %) 25 ms 30 ms LT: 30 ms / LTH: 150 ms 150 ms 10 ms    
Accuracy ±1.5 °C or ±1.5 % ±1.5 °C or ±1.5 % ±1.5 °C or ±1 % ±1 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C)    
Outputs analog: 0 – 20 mA / – / – / ■ / ■ / ■ – / – / ■ / ■ / – – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / –    
4 – 20 mA / 0 – 5 V / 0 – 10 V / t/c (K/J)              
Second analog output    
Interfaces: USB / RS232 / ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / –    
RS485 / Profibus / Ethernet              
Signal processing: ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■    
Peak / Valley / AVG / Advanced hold              
TAmb Head min. –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C    
TAmb Head max. 80 °C LT02 / LT15: 120 °C LT15: 120 °C 75 °C 125 °C    
    3M: 85 °C LT15H / LT22H: 180 °C        
TAmb Electronics max. 80 °C 80 °C 75 °C 75 °C 75 °C    
Functional inputs / number ■ / 1 ■ / 1 – / – – / – – / –    
External emissivity adjustment ■ (via Vcc adjust) ■ (via Vcc adjust)    
External background temperature control    
Trigger input for reset of hold functions    
Digital I/O pins / number    
Simultaneous analog and digital output    
Alarm output as an alternative to analog output    
Additional alarm output / switching output    
Voltage supply 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC    
Standard cable length 1 m 1 m 1 m 4 m 1 m    
Cable length options 3 / 8 / 15 m Options up to 9 m Options up to 9 m Options up to 9 m    
               
CT CTfast CThot CT CT CT CT  
LT02 / LT15 / LT22 LT15F / LT25F LT02H / LT10H 1M / 2M 3M G5 P7  
Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor for Two-piece sensor for high Two-piece sensor for low Two-piece sensor for Two-piece sensor for  
separate electronic box fast response time and hot surroundings with temp. meas. of metal temp. meas. of metal temp. meas. of glass temp. meas. on plastic foils  
incl. programming keys separate electronic box separate electronic box with separate electronic with separate electronic with separate electronic and glass with separate  
and display incl. programming keys incl. programming keys box incl. progr. keys and box incl. progr. keys and box incl. progr. keys and electronic box incl. progr.  
  and display and display display display display keys and display  
Thermopile Thermopile Thermopile 1M: Si / 2M: InGaAs Extended InGaAs Thermopile Thermopile  
■ [+CTlaser 1M/2M] ■ [+CTlaser 3M]  
■ [–0.1 K/m] ■ [max. 3 m] ■ [–0.1 K/m] ■ [max. 3 m] ■ [–0.1 K/m]  
M12x1 M12x1 M18x1 M12x1 M12x1 M12x1 M18x1  
8 – 14 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm 1M: 1.0 μm / 2M: 1.6 μm 2.3 μm 5.0 μm 7.9 μm  
LT02: –50 °C ... 600 °C –50 °C ... 975 °C –40 °C ... 975 °C 1ML: 485 °C ... 1050 °C  L: 50 °C ... 400 °C L: 100 °C ... 1200 °C 0 °C ... 710 °C  
LT15: –50 °C ... 600 °C     1MH: 650°C ... 1800 °C H: 100 °C ... 600 °C H: 250 °C ... 1650 °C    
LT22: –50 °C ... 975 °C     1MH1: 800 °C ... 2200 °C  H1: 150 °C ... 1000 °C      
      2ML: 250 °C ... 800 °C  H2: 200 °C ... 1500 °C      
      2MH: 385 °C ... 1600 °C  H3: 250 °C ... 1800 °C      
      2MH1: 490 °C ... 2000 °C         
0.1 K LT15F: 0.2 K 0.25 K 0.1 K 0.1 K L: 0.1 K 0.5 K  
  LT25F: 0.4 K       H: 0.2 K    
LT02: 2:1 / LT15: 15:1 / LT15F: 15:1 LT02H: 2:1 L: 40:1 L: 22:1 / H: 33:1 / L: 10:1 10:01  
LT22: 22:1 LT25F: 25:1 LT10H: 10:1 H: 75:1 H1–H3: 75:1 H: 20:1    
 
LT02: 2.5 mm @ 23 mm  0.6 mm @ 10 mm LT02H: 2.5 mm @ 23 mm  1.5 mm @ 110 mm 3.4 mm @ 110 mm 1.2 mm @ 10 mm  
LT15: 0.8 mm @ 10 mm   LT10H: 1.2 mm @ 10 mm          
LT22: 0.6 mm @ 10 mm              
7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm  
 
150 ms LT15F: 9 ms / LT25F: 6 ms 100 ms 1 ms 1 ms L: 120 ms / H: 80 ms 150 ms  
±1 °C or ±1 % ±2 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±2 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 %  
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■  
 
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■  
■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■  
–20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C  
LT02: 130 °C 120 °C 250 °C 1M: 100 °C 85 °C 85 °C 85 °C  
LT15 / LT22: 180 °C     2M: 125 °C        
85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C  
■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3  
 
 
 
 
 
 
 
8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC  
1 m 1 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m  
3 / 8 / 15 m 3 / 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m  
               
Base Model CSlaser CSlaser CSlaser CTlaser CTlaser    
Type LT / hs LT 2M G5HF LT / LTF 05M    
Classification / Single-piece two-wire Single-piece two-wire Single-piece two-wire Two-piece sensor with Two-piece sensor with    
special features sensor with electronics sensor with electronics infrared thermometer separate electronic separate electronic    
  in sensing head in sensing head for for temperature box with fast response box for high temp.    
    measurement of metal measurement of glass time, incl. programming measurement of liquid    
        keys and display metal, incl. programming    
          keys and display    
Detector Thermopile InGaAs Thermopile Thermopile Si    
Sensing head exchangeable    
Head cable shortening ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m]    
Thread (sensing head) M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5    
Spectral range 8 – 14 μm 1.6 μm 5.0 μm 8 – 14 μm 0.525 μm    
Temperature ranges LT: –30 °C ... 1000 °C  L: 250 °C ... 800 °C 200 ... 1650 °C –50 °C ... 975 °C 1000 °C ... 2000 °C    
  hs LT: –20 °C ... 150 °C H: 385 °C ... 1600 °C          
Temperature resolution LT: 0.1 K / hs LT: 0.025 K 0.1 K 0.1 K LT: 0.1 K / LTF: 0.5 K 0.2 K    
Optical resolution 50:01:00 300:01:00 45:01:00 LT: 75:1 150:01:00    
        LTF: 50:1      
Option: CF lens    
Smallest spot (CF optics / add. CF lens) 1.4 mm @ 70 mm 0.5 mm @ 150 mm 1.6 mm @ 70 mm LT: 0.9 mm @ 70 mm    
        LTF: 1.4 mm @ 70 mm      
Smallest spot (SF optics) 24 mm @ 1200 mm 3.7 mm @ 1100 mm 27 mm @ 1200 mm LT: 16 mm @ 1200 mm 7.3 mm @ 1100 mm    
        LTF: 24 mm @ 1200 mm      
Sighting Double laser Double laser Double laser Double laser Double laser    
Response time (90 %) 150 ms 10 ms 30 ms LT: 120 ms / LTF: 9 ms 1 ms    
Accuracy ±1 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±1% or ±1°C LT: ±1 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C)    
        LTF: ±1.5 °C or ±1.5 %      
Outputs analog: 0 – 20 mA / – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / – – / ■ / – / – / – ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■    
4 – 20 mA / 0 – 5 V / 0 – 10 V / t/c (K/J)              
Second analog output    
Interfaces: ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / – / – / – / – ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■    
USB / RS232 / RS485 / Profibus / Ethernet              
Signal processing: ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■    
Peak / Valley / AVG / Advanced hold              
TAmb Head min. –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C    
TAmb Head max. 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C    
TAmb Electronics max. 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C    
Functional inputs / number – / – – / – – / – ■ / 3 ■ / 3    
External emissivity adjustment    
External background temperature control    
Trigger input for reset of hold functions    
Digital I/O pins / number    
Simultaneous analog and digital output    
Alarm output as alternative to analog output    
Additional alarm output / switching output    
Voltage supply 5 – 30 V DC 5 – 30 V DC 5 – 28 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC    
Standard cable length 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m    
Cable length options 8 / 15 m 8 / 15 m 3 m / 8 m / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m    
               
CTlaser CTlaser CT XL CTlaser CTlaser CTlaser CTratio  
1M / 2M 3M 3M MT / F2 / F6 G5 P7 1M  
Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Two-piece sensor with Ratio pyrometer with  
separate electronic separate electronic separate electronic box separate electronic box separate electronic box separate electronic separate electronic box  
box for high temp. box for low temp. for laser applications, incl. progr. keys and for measurement of box for measurement for high temp. measure-  
measurement of metal, measurement of metal, incl. programming keys display for measurement: glass, incl. programming of plastic foils, incl. ment of metal feat.  
incl. programming keys incl. programming keys and display (no laser) MT: through flames keys and display programming keys and glass fiber cable and  
and display and display   F2: CO2 flame gas   display laser, incl. programming  
      F6: CO flame gas     keys and display  
1M: Si / 2M: InGaAs Extended InGaAs Extended InGaAs Thermopile Thermopile Thermopile Si sandwich  
■ [+CT 1M / 2M] ■ [+CT 3M]  
■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m] ■ [max. 6 m]  
M48x1.5 M48x1.5 M30x1 M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5 M18x1  
1M: 1.0 μm 2.3 μm 2.3 μm MT: 3.9 μm / F2: 4.24 μm /  5.0 μm 7.9 μm 0.7 – 1.1 μm  
2M: 1.6 μm     F6: 4.64 μm        
1ML: 485 °C ... 1050 °C L: 50 °C ... 400 °C H: 100 °C ... 600 °C 200 °C ... 1650 °C L: 100 °C ... 1200 °C 0 °C ... 710 °C 700 °C ... 1800 °C  
1MH: 650 °C ... 1800 °C H: 100 °C ... 600 °C H1: 150 °C ... 1000 °C   H: 250 °C ... 1650 °C      
1MH1: 800 °C ... 2200 °C H1: 150 °C ... 1000 °C H2: 200 °C ... 1500 °C   HF: 200 °C ... 1650 °C      
2ML: 250 °C ... 800 °C H2: 200 °C ... 1500 °C H3: 250 °C ... 1800 °C          
2MH: 385 °C ... 1600 °C H3: 250 °C ... 1800 °C            
2MH1: 490 °C ... 2000 °C              
0.1 K 0.1 K 0.1 K 0.1 K L: 0.1 K / H,HF: 0.2 K 0.5 K 0.1 K (> 900 °C)  
L: 150:1 L: 60:1 / H: 100:1 / H: 100:1 45:01:00 L/HF: 45:1 45:01:00 40:01:00  
H: 300:1 H1-H3: 300:1 H1-H3: 300:1   H: 70:1      
 
0.5 mm @ 150 mm 0.5 mm @ 150 mm 0.5 mm @ 150 mm 1.6 mm @ 70 mm 1 mm @ 70 mm 1.6 mm @ 70 mm 7.7 mm @ 305 mm  
3.7 mm @ 1100 mm 11 mm @ 1100 mm 11 mm @ 1100 mm 27 mm @ 1200 mm 17 mm @ 1200 mm 27 mm @ 1200 mm 31.3 mm @ 1143 mm  
Double laser Double laser Double laser Double laser Double laser Laser  
1 ms 1 ms 1 ms 10 ms L: 120 ms / H: 80 ms 150 ms 5 ms  
        HF: 10 ms      
±(0,3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±1.5 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 % ±1.5 °C or ±1 % ±(0.5 % Tmeas +1 °C)  
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / –  
 
■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■ – / – / – / – / –  
■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■  
–20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C  
85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 250 °C  
85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C  
■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 ■ / 3 – / –  
 
 
■ (via I/O pins)  
■ / 2  
 
 
■ (via I/O pins)  
8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC  
3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m  
8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 8 / 15 m 6 / 10 / 15 / 22 m  
               
Base Modell CSvideo CTvideo CTvideo        
Type 2M (L / H) 1M / 2M (L / H) 3M (L / H)        
Classification / Single-piece two wire sensor with Two-piece sensor with electronic box for Two-piece sensor with electronic box for        
special features electronics in sensing head, video camera high temperature measurement of metals, low temperature measurement of metals,        
  and cross hair laser for measuring metal video camera and cross hair laser video camera and cross hair laser        
Detector InGaAs 1M: Si / 2M: InGaAs Extended InGaAs        
Sensing head exchangeable [+CT 1M / 2M] [+CT 3M]        
Head cable shortening [max. 6 m] [max. 6 m]        
Thread (sensing head) M48x1.5 M48x1.5 M48x1.5        
Spectral range 1.6 μm 1M: 1.0 μm / 2M: 1.6 μm 2.3 μm        
Temperature ranges 250 °C ... 800 °C (2ML) 485 °C ... 1050 °C (1ML) 50 °C ... 400 °C (3ML)        
(scalable via software) 385 °C ... 1600 °C (2MH) 650 °C ... 1800 °C (1MH) 100 °C ... 600 °C (3MH)        
    800 °C ... 2200 °C (1MH1) 150 °C ... 1000 °C (3MH1) 1)        
    250 °C ... 800 °C (2ML) 200 °C ... 1500 °C (3MH2) 1)        
    385 °C ... 1600 °C (2MH) 250 °C ... 1800 °C (3MH3) 1)        
    490 °C ... 2000 °C (2MH1)          
Temperature resolution 0.1 K ML: 0.1 K / MH: 0.2 K 0.1 K        
Optical resolution 2MH: 300:1 / 2ML: 150:1 L: 150:1 / H: 300:1 L: 60:1 / H: 100:1 / H1 – H3: 300:1        
Smallest spot (CF optics) 2ML: 0.6 mm @ 90 mm (CF) 1ML/2ML: 0.6 mm @ 90 mm (CF) 3ML: 1.5 mm @ 90 mm (CF)        
CF vario optics: focusable from 2MH: 0.3 mm @ 90 mm (CF) 1MH-H1/ 2MH-H1: 0.3 mm @ 90 mm (CF) 3MH: 0.9 mm @ 90 mm (CF)        
90 mm to 250 mm     3MH1 – H3: 0.3 mm @ 90 mm (CF)        
Smallest spot (SF optics) 2ML: 1.3 mm @ 200 mm (SF) 1ML/2ML: 1.3 mm @ 200 mm (SF) 3MH: 3.3 mm @ 200 mm (SF)        
SF vario optics: focusable from 2MH: 0.7 mm @ 200 mm (SF) 1MH-H1/ 2MH-H1: 0.7 mm @ 200 mm (SF) 3MH: 2.0 mm @ 200 mm (SF)        
200 mm to infinity     3MH1 – H3: 0.7 mm @ 200 mm (SF)        
Sighting video camera and cross hair laser video camera and cross hair laser video camera and cross hair laser        
Response time (90 %) 10 ms 1 ms 1 ms        
Accuracy ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±(0.3 % Tmeas +2 °C)        
Outputs analog: 0 – 20 mA / – / ■ / – / – / – ■ / ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■        
4 – 20 mA / 0 – 5 V / 0 – 10 V / t/c (K/J)              
Interfaces: USB / RS232 / ■ / – / – / – / ■ ■ / – / – / – / ■ ■ / – / – / – / ■        
RS485 / Profibus / Ethernet              
Signal processing: ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ / ■        
Peak / Valley / AVG / Advanced hold              
TAmb Head min. –20 °C –20 °C –20 °C        
TAmb Head max. 70 °C 85 °C 85 °C        
TAmb Electronics max. 70 °C 85 °C 85 °C        
Functional inputs / number – / – ■ / 3 ■ / 3        
External emissivity adjustment        
External background temperature        
control              
Trigger input for reset of hold        
functions              
Simultaneous analog and digital        
output              
Alarm output as an alternative to        
analog output              
Additional alarm output 0 – 30 V / 500 mA (open-collector) 24 V / 50 mA (open-collector) 24 V / 50 mA (open-collector)        
Voltage supply 5 – 28 V DC 8 – 36 V DC 8 – 36 V DC        
Standard cable length 3 m 3 m 3 m        
Cable length options 8 / 15 m 5 / 10 m 5 / 10 m        
               
Base Model PI 160 PI 200 / PI 230 PI 400 / PI 450      
Type   IR BI-SPECTRAL IR      
Detector   FPA, uncooled (25 μm x 25 μm) FPA, uncooled (25 μm x 25 μm) FPA, uncooled (25 μm x 25 μm)      
Optical resolution 160 x 120 pixel 160 x 120 pixel 382 x 288 pixel      
Spectral range   7.5 – 13 μm 7.5 – 13 μm 7.5 – 13 μm      
Temperature ranges –20 °C ... 100 °C, 0 °C ... 250 °C, –20 °C ... 100 °C, 0 °C ... 250 °C, –20 °C ... 100 °C, 0 °C ... 250 °C,      
    150 °C ... 900 °C, additional range: 150 °C ... 900 °C, additional range: 150 °C ... 900 °C, additional range:      
    200 °C ... 1500 °C (option) * 200 °C ... 1500 °C (option) * 200 °C ... 1500 °C (option for PI 400)      
Frame rate   120 Hz 128 Hz *** 80 Hz      
Optics (FOV)   23° x 17° / f = 10 mm or 23° x 17° ** / f = 10 mm or 38° x 29° / f = 15 mm or      
    6° x 5° / f = 35.5 mm or 6° x 5° / f = 35.5 mm or 13° x 10° / f = 41 mm or      
    41° x 31° / f = 5.7 mm or 41° x 31° ** / f = 5.7 mm or 62° x 49° / f = 11 mm or      
    72° x 52° / f = 3.3 mm 72° x 52° / f = 3.3 mm 80° x 56° / f = 7.7 mm      
Thermal sensitivity 0.08 K with 23° x 17° FOV / F = 0.8 0.08 K with 23° x 17° FOV / F = 0.8 PI 400: 0.08 K      
(NETD)   0.3 K with 6° x 5° FOV / F = 1.6 0.3 K with 6° x 5° FOV / F = 1.6 PI 450: 0.04 K with 38° x 29° FOV / F = 0.8      
    0.1 K with 41° x 31° FOV and 0.1 K with 41° x 31° FOV and PI 400: 0.08 K      
    72° x 52° FOV / F = 1 72° x 52° FOV / F = 1 PI 450: 0.04 K with 62° x 49° FOV / F = 0.8      
        PI 400: 0.1 K      
        PI 450: 0.06 K with 13° x 10° FOV / F = 1.0      
Option for visual camera Optical resolution: 640 x 480 pixel      
(only for BI-SPECTRAL   Frame rate: 32 Hz ***        
camera)     Optics (FOV): PI 200: 54° x 40°,        
      PI 230: 30° x 23°        
Accuracy   ±2 °C or ±2 %, whichever is greater ±2 °C or ±2 %, whichever is greater ±2 °C or ±2 %, whichever is greater      
PC interface   USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0      
Process Standard PIF 0 – 10 V input, digital input (max. 24 V), 0 – 10 V input, digital input (max. 24 V), 0 – 10 V input, digital input (max. 24 V),      
interface   0 – 10 V output 0 – 10 V output 0 – 10 V output      
(PIF) Industrial PIF 2 x 0 – 10 V inputs, digital input (max. 24 V),   2 x 0 – 10 V inputs, digital input (max. 24 V),      
  (option) 3 x 0 – 10 V outputs,   3 x 0 – 10 V outputs,      
    3 x relay (0 – 30 V / 400 mA), fail-safe relay   3 x relay (0 – 30 V / 400 mA), fail-safe relay      
Ambient temperature (TAmb) 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C PI 400: 0 °C ... 50 °C / PI 450: 0 °C ... 70 °C      
Storage temperature – 40 °C ... 70 °C – 40 °C ... 70 °C PI 400: – 40 °C ... 70 °C      
        PI 450: – 40 °C ... 85 °C      
Relative humidity 20 – 80 %, non-condensing 20 – 80 %, non-condensing 20 – 80 %, non-condensing      
Housing (size / rating) 45 mm x 45 mm x 62 mm / IP 67 (NEMA 4) 45 mm x 45 mm x 62 mm / IP 67 (NEMA 4) 46 mm x 56 mm x 90 mm / IP 67 (NEMA 4)      
Weight   195 g, incl. lens 215 g, incl. lens 320 g, incl. lens      
Shock / vibration Shock: IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g) Shock: IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g) Shock: IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g)      
    Vibration: IEC 60068-2-6 (sinus-shaped)/ Vibration: IEC 60068-2-6 (sinus-shaped)/ Vibration: IEC 60068-2-6 (sinus-shaped)/      
    IEC 60068-2-64 (broadband noise) IEC 60068-2-64 (broadband noise) IEC 60068-2-64 (broadband noise)      
Tripod mount   ¼ -20 UNC ¼ - 20 UNC ¼ - 20 UNC      
Voltage supply   via USB via USB via USB      
Scope of supply (standard) • USB camera with 1 lens • USB camera with 1 lens and • USB camera with 1 lens      
    • USB cable (1 m) BI-SPECTRAL technology • USB cable (1 m)      
    • Table-top tripod • USB cable (1 m) • Table-top tripod      
    • PIF cable with connecting terminal strip (1 m) • Table-top tripod • PIF cable with connecting terminal strip (1 m)      
    • optris® PI Connect software package • Focus tool • optris® PI Connect software package      
    • Aluminium case • PIF cable with connecting terminal strip (1 m) • Aluminium case (PI400)      
      • optris® PI Connect software package • Robust hard shell case (PI 450)      
      • Aluminium case        
         
*  The additional range is not available for 72° HFOV optics ** For ideal combination of IR and VIS image, a 41° HFOV lens is      
      recommended (PI 200). For the PI 230, a 23° lens is recommended.      
               
Base Model LS P20 P20 MS MSPlus MSPro  
Type LT LT 1M / 2M / 05M LT LT LT  
Detector Thermopile Thermopile Si / InGaAs Thermopile Thermopile Thermopile  
Spectral range 8 – 14 μm 8 – 14 μm 1M: 1.0 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm 8 – 14 μm  
      2M: 1.6 μm        
      05M: 525 nm        
Temperature ranges –35 °C ... 900 °C 0 °C ... 1300 °C 1M: 650 °C ... 1800 °C –32 °C ... 420 °C –32 °C ... 530 °C –32 °C ... 760 °C  
      2M: 385 °C ... 1600 °C        
      05M:        
      1000 °C ... 2000 °C        
Temperature resolution 0,1 K 1 K 1 K 0.2 K 0.1 K 0.1 K  
Optical resolution 75:01:00 120:01:00 1M / 2M: 300:1 20:01 20:01 40:01:00  
      05M: 150:1        
Switchable optics  
Smallest spot 1 mm @ 62 mm  
(CF optics)              
Smallest spot 16 mm @ 1200 mm 100 mm @ 12 m 1M / 2M: 13 mm @ 140 mm 13 mm @ 140 mm 13 mm @ 260 mm  
(SF optics)     12 mm @ 3.6 m        
      05M: 24 mm @ 3.6 m        
Sighting Cross hair laser Double laser Double laser Laser Laser Laser  
Response time (90 %) 150 ms 300 ms 100 ms 300 ms 300 ms 300 ms  
Accuracy ±0,75 % (100 to 900 °C) ±2 °C or ±1 % ±(0.3 % Tmeas +2 °C) ±1 °C or ±1 % ±1 °C or ±1 % ±1 °C or ±1 %  
(at TAmb 23 ± 5 °C) ±0,75 °C (20 to 99,9 °C)            
±1,5 °C (-20 to 19,9 °C)            
             
  ±2,5 °C (-35 to -20,1 °C)            
PC interface USB USB USB USB USB USB  
Software  
Probe connection (t/c)  
TAmb Min. / Max. 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C 0 °C / 50 °C  
Display  
MAX / MIN / HOLD  
HIGH / LOW alarm  
Data logger / capacity ■ / 100 ■ / 2000 ■ / 2000 ■ / 20  
Emissivity 0.100 ... 1.100 0.100 ... 1.100 0.100 ... 1.100 0.95 fixed 0.100 ... 1.100 0.100 ... 1.100  
               
 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 75
  • Hôm nay 14,386
  • Hôm qua 14,004
  • Trong tuần 28,390
  • Trong tháng 176,420
  • Tổng cộng 15,108,421

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)