514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

514120

Pilz Vietnam | Greentech Vietnam

12 tháng

514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

Pilz
magnet
IP67
-25...70°C
36 x 26 x 13mm

  • Gross weight: 0.02 kg
Mô tả Hàng chế tạo   
0105205 PMCtendo DD4.10/122/230-480V 10.00 A 230 - 480 V 2469,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0105219 PMCtendo DD4.01/122/230-480V 1.50 A 230 - 480 V 1932,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0105248 PMCtendo DD4.03/122/230-480V 3.00 A 230 - 480 V 1958,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0105266 PMCtendo DD4.06/117/230-480V 6.00 A 230 - 480 V 2104,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0105272 PMCtendo DD4.40/162/230-480V 40.00 A 230 - 480 V 6347,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803090 Cable Power DD4plug>ACplug1:L10mQ1,5BrSK 225,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803091 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m 124,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803139 Cable Power DD4plug>ACplug1:L15mQ1,5BrSK 267,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803140 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L15m 189,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803141 Cable Power DD4plug>ACplug1:L20mQ1,5BrSK 312,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803142 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L20m 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803148 Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L08m 119,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
0803149 Cable Power DD4plug>ACplug1:L08mQ1,5BrSK 207,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1105762 PMCtendo AC2.62/0/5/1/2/5/H/3 3.60 Nm Resolver 2-pole 1051,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106099 PMCtendo AC2.74/0/5/1/1/4/H/2 14.00 Nm Resolver 2-pole 1683,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106187 PMCtendo AC2.62/1/M/1/2/5/H/3 3.60 Nm Hiperface multi-turn 2032,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106237 PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/5/H/3 7.20 Nm Resolver 2-pole 1635,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106238 PMCtendo AC2.73/0/5/1/2/5/H/3 10.50 Nm Resolver 2-pole 1475,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106244 PMCtendo AC2.73/1/M/1/2/5/H/4 9.00 Nm Hiperface multi-turn 2485,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106249 PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/3 3.60 Nm Hiperface single-turn 1369,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106255 PMCtendo AC2.63/1/M/1/2/5/H/3 5.40 Nm Hiperface multi-turn 2064,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106257 PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/5/H/3 10.50 Nm Resolver 2-pole 1780,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106259 PMCtendo AC2.63/0/L/1/2/5/H/3 5.40 Nm Hiperface single-turn 1529,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106264 PMCtendo AC2.65/0/5/1/2/5/H/3 9.00 Nm Resolver 2-pole 1493,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106360 PMCtendo AC2.65/0/L/1/2/5/H/3 9.00 Nm Hiperface single-turn 1812,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106361 PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3 17.50 Nm Hiperface single-turn 2263,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106435 PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3 7.00 Nm Resolver 2-pole 1264,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106436 PMCtendo AC2.74/0/M/1/2/5/H/3 14.00 Nm Hiperface multi-turn 2388,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1106442 PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3 17.50 Nm Hiperface multi-turn 2649,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1802620 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=2,0m 13,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1802949 Cable interface PC RS232>DD4/primo Drive 34,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1802959 PMCmotion control tools 53,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1803117 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m 33,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
1803136 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m 29,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
260000 PMI m107 diag 2.8 Zoll STN 317,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261000 PMI v309 basic 3.5 Zoll TFT 800,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261900 PMI-PRO Extensions - installation CD-ROM 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261901 Licence PMI-PRO Extension - Diagram 27,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261902 Licence PMI-PRO Extension - Archiv 27,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261903 Licence PMI-PRO Extension - Events 27,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261904 PVIS OPC Tools CD-ROM 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261905 RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 85,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261905G Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 1289,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261906 RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 268,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261906G Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co 4030,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261907 RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP 376,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261907G Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP 5641,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261908 RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple 752,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261908G Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli 11283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
261910 PSS Upload-/Downloadtool f. PMIvisu/open 53,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
263500 Support PMI 4th Generation 42,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
264509 PMI 509 3.5 Zoll TFT 569,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
264515 PMI 515 5.7 Zoll TFT 672,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
264516 PMI 516 6.5 Zoll TFT 1050,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
264518 PMI 518w 7.0 Zoll TFT 1100,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
264526 PMI 526 10.4 Zoll TFT 1200,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
264531 PMI 531 12.1 Zoll TFT 1400,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
264538 PMI 538 15.0 Zoll TFT 1800,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
265010 Zenon OP Dev 1024 1750,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
265210 Zenon OP RT PMI 350,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
265211 Zenon OP RT PC 1024 680,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
269700 power connector PMI (3 pcs) Connector kit 27,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
269701 seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro Seal 11,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300100 PSS 3047-3 1917,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300105 PSS 3047-3 DP-S PROFIBUS DP 2244,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300115 PSS 3047-3 AI Ip 2832,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300130 PSS 3047-3 CANopen CANopen 2244,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300150 PSS SB 3047-3 ETH-2 2442,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300151 PSS SB 3047-3 ETH-2 CANopen CANopen 2883,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300160 PSS SB 3047-3 DP-S PROFIBUS DP 2698,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300170 PSS SB 3047-3 AI ETH-2 3055,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300180 PSS SB 3047-3 AI Ip ETH-2 3055,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300200 PSS 3075-3 2568,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300205 PSS 3075-3 DP-S PROFIBUS DP 2896,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300215 PSS 3047-3 AI Ip -R 3438,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300230 PSS SB 3075-3 CANopen CANopen 3527,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300240 PSS SB 3075-3 2896,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300250 PSS SB 3075-3 ETH-2 3206,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300251 PSS SB 3075-3 ETH-2 CANopen CANopen 3361,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300255 PSS SB 3075-3 DP-S PROFIBUS DP 3349,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300900 PSS ZKL 3047-3 25,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300902 PSS ZKL 3047-3 AI 42,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300904 PSS ZKF 3047-3 30,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300906 PSS ZKF 3047-3 AI 51,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300910 PSS ZKL 3075-3 41,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300912 PSS ZKF 3075-3 48,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300914 PSS ZKL 3006-3 9,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300916 PSS ZKF 3006-3 9,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300920 PSS ZCM Cable mounting plate Fastening element 13,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300922 PSS ZCC Cable Clip Fastening element 5,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
300930 BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V 8,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301000 PSS BM 8 9 Slots 471,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301001 PSS BM 4 4 Slots 417,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301005 PSS BMP 8 9 Slots 628,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301006 PSS BMP4/2 4 Slots 544,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301051 PSS PS24 24 V 664,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301064 PSS CPU3 Standard/failsafe 1801,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301071 PSS SB CPU3 Standard/failsafe 1 2186,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301081 PSS SB CPU3 ETH-2 Standard/failsafe 1 2616,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301101 PSS DI 2 32 483,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301105 PSS DIF 16 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301106 PSS DIF2 16 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301107 PSS DIO T 16 634,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301108 PSS DIO Z 16 634,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301109 PSS DI2O Z 16 634,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301110 PSS DO 641,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301111 PSS DO S 544,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301112 PSS DI2O T 16 634,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301121 PSS AI 6 1269,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301122 PSS DOR 737,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301123 PSS AI Ip 6 1269,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301131 PSS SB BRIDGE Failsafe 2 842,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301151 PSS DP-S 773,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301152 PSS DN-S 809,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301155 PSS CANopen 879,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301157 PSS Ethernet 1264,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301159 PSS SER 639,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301160 PSS Ethernet 2 1072,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301172B PSS SB EXZ2, Basic license 1148,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301172G PSS SB EXZ2, General license 10152,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301172K PSS SB EXZ2, Copy license 45,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301172U PSS SB EXZ2, Update license 507,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301173B PSS SB HYD, Basic license 1027,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301173G PSS SB HYD, General license 9083,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301173K PSS SB HYD, Copy license 40,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301173U PSS SB HYD, Update license 454,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301175B PSS SB TRA, Basic License 362,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301175G PSS SB TRA, General license 3206,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301175K PSS SB TRA, Copy license 14,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301175U PSS SB TRA, Update license 160,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301176B PSS SB NOT, Basic license 151,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301176G PSS SB NOT, general license 1335,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301176K PSS SB NOT, Copy license 5,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301176U PSS SB NOT, Update license 66,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301177B PSS SB GTL, Basic license 423,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301177G PSS SB GTL, General license 3740,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301177K PSS SB GTL, Copy license 16,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301178G PSS SB KOP General license 1335,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301180G PSS SB AI General license 1015,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301180K PSS SB AI Copy license 4,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301181B PSS SB FT, Basic license 592,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301181G PSS SB FT, General license 5236,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301181K PSS SB FT, Copy license 20,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301183B PSS SB AI2, Basic license 114,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301183G PSS SB AI2, General license 1015,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301183K PSS SB AI2, copy license 4,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301184B PSS SB VStopp, Basic license 1118,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301184K PSS SB VStopp , Copy license 43,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301187B PSS SB Regler, Basic license 876,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301187K PSS SB Regler, Copy license 34,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301188B PSS SB AKAS, Basic license 217,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301188K PSS SB AKAS,Copy license 8,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301188U PSS SB AKAS, Update license 106,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301189B PSS SB SENSOR, Basic license 103,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301193B PSS SB sETH 496,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301200G PSS SW DEM SYSTEMSOFTW. 1 x Userlicense 9885,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301200K PSS SW DEM SYSTEMSOFTW. (Copylicense) 396,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301202G PSS SW E (1x Userlicense) 9885,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301202K PSS SW E (Copylicense) 396,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301240B PSS SW VSFB D 1 x Userlicense 211,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301240G PSS SW VSFB D (Generallicense) 1870,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301240K PSS SW VSFB D (Copylicense) 75,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301241G PSS SW QLD DEM (Generallicense) 3740,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301241K PSS SW QLD DEM (Copylicense) 149,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301242G PSS SW QLD DEM (Generallicense) 3740,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301242K PSS SW QLD DEM (Copylicense) 149,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301242U PSS SW QLD DEM 1 x Userlicense 195,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301253B ST SB IBS S, SW paket Interbus comm. 2.0 108,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301253G ST SB IBS S, SW paket Interbus comm. 2.0 961,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301253K ST SB IBS S, SW paket Interbus comm. 2.0 4,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301259B ST SB DP S, SW paket PROFIBUS-DP 1.4 108,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301259G ST SB DP S, SW paket PROFIBUS-DP 1.4 961,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301259K ST SB DP S, SW paket PROFIBUS-DP 1.4 4,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301260B ST SB RK512P, SW paket driver RK512 pas 1.2 151,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301260G ST SB RK512P, SW paket driver RK512 pas 1.2 1335,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301260K ST SB RK512P, SW paket driver RK512 pas 1.2 5,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301262B ST SB DN-S, SW DeviceNet slave comm. 1.2 108,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301262G ST SB DN-S, SW DeviceNet slave comm. 1.2 961,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301262K ST SB DN-S, SW DeviceNet slave comm. 1.2 4,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301263B ST SB Mod RTU-S, SW paket MODBUS 1.1 108,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301263G ST SB Mod RTU-S, SW paket MODBUS 1.1 961,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301263K ST SB Mod RTU-S, SW paket MODBUS 1.1 4,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301265G ST SB FE PIT (Generallicense) 2.0 2938,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301266B ST SB CANopen, SW paket communication 1.0 108,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301266G ST SB CANopen, SW paket communication 1.0 961,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301266K ST SB CANopen, SW paket communication 1.0 4,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301267B ST SB Beckhoff (for 49 Userlicense) 1.0 151,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301267G ST SB Beckhoff (Generallicense) 1.0 1335,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301267K ST SB Beckhoff (Copylicense) 1.0 5,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301268B ST SB ControlNET, SW paket communication 1.0 151,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301268G ST SB ControlNET, SW paket communication 1.0 1335,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301268K ST SB ControlNET, SW paket communication 1.0 5,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301271K ST SB FE PIT (Copylicense) 2.0 13,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301273B ST SB Ethernet, SW paket communication 2.3 173,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301273K ST SB ControlNET (Copylicense) 2.3 6,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301276B ST SB FE S7 (for 49 Userlicense) 1.0 317,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301278B ST SB PSS-CNC Cyb, SW paket CNC Cybelec 1.0 109,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301279B ST SB SER, SW paket serial communication 1.0 109,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301281B ST-SB-CANopen Master Software-Block Driv 1.0 108,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301282K PSS SW QLD E (Copylicense) 149,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301288B Basic License for PSS WIN-PRO Full 1606,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301288K User License for PSS WIN-PRO Full 558,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301289B Basic License for PSS WIN-PRO Service 564,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301289K User License for PSS WIN-PRO Service 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301289W Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Serv 2369,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301290D PSS WIN-PRO Software 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301290G PSS WIN-PRO Project License 14203,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301290K PSS WIN-PRO User License 549,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301291 PSS WIN-PRO Software + Manual GB 85,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301412 PSS HB E 78,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301420 PSS HB SF D 33,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301421 PSS HB SF GB 33,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301430 PSS HB SBp D 78,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301431 PSS HB SBp GB 78,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301480 PSS HB SYS D 35,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301481 PSS HB SYS GB 35,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301482 PSS HB SYS FR 35,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301600 PSS SB 3006-3 DP-S PROFIBUS DP 2477,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301640 PSS SB2 3006-3 ETH-2 2479,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301680 PSS SB2 3006-3 DP-S ProfibusDP S 2424,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301710 PSS SB2 3006-3 ETH-2 DP-S ProfibusDP S 3202,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301780 PSS SB 3006-3 ETH-2 2307,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301790 PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S ProfibusDP S 3333,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301900 PSS ZKL 3000 33,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301930 PSS ZUB DI/KAT4 21,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301960 PSS PG CAB RS232 spez. 35,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301965 CAB RS232 42,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301995 Pilz Service-CD PSS / SafetyBUS p 107,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301996 Pilz Service-CD PNOZ / PMD / PSEN 110,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
301997 Pilz ECAD Macros 213,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302006 PSS1 BMP 5/2 544,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302008 PSS1 BMPS 3/3 665,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302051 PSS1 PS 24 24 V 411,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302064 PSS1 CPU3 1317,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302071 PSS1 SB CPU3 1747,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302081 PSS1 SB CPU3 ETH-2 2177,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302101 PSS1 DI 2 32 447,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302105 PSS1 DIF 16 350,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302106 PSS1 DIF2 16 350,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302107 PSS1 DIO T 16 706,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302108 PSS1 DIO Z 16 706,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302109 PSS1 DI2O Z 16 598,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302111 PSS1 DO S 507,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302112 PSS1 DI2O T 16 598,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302121 PSS1 AI 6 1232,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302122 PSS1 DOR 701,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302123 PSS1 AI Ip 6 1232,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302151 PSS1 DP-S 737,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302152 PSS1 DN-S 773,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302154 PSS1 IBS-S PCP 786,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302155 PSS1 CANopen 843,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302159 PSS1 Serial Interfacecard 607,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
302160 PSS1 ETH-2 1222,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303000 P9 SR4 RACK BASE 468,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303005 P9 SR8 RACK BASE 663,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303050 P9 PS POWER SUPPLY SR4/ST8 375,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303100 P9 DI 32 274,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303105 P9 DIF 24 DIGITAL 8 INTERRUPT INPUT 295,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303108 P9 DIO 16 389,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303111 P9 DO 490,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303120 P9 AIO 649,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303121 P9 AIO PT ANALOG INPUT / OUTPUT 910,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303122 P9 DOR16 299,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
303200 P9 BFB FRONT COVER 16,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304001 P10 BM4 GRUNDBAUGRUPPENTRAEGER 4 Steck. 497,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304002 P10 BEMP GRUND+ERWEIT.TRAEGER 482,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304006 P10 BG S GRUNDTRAEGER PILZ+AMS 721,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304050 P10 PS NETZTEIL FUER BEM+BM 598,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304075 P10 MR256 RAM SPEICHER 256KB 238,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304076 P10 MR512 RAM SPEICHER 512KB 393,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304091 P10 EPB EXPANSION CARD 315,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304096 P10 EPE ERW.BAUGRU.ERW.TR P 338,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304100 P10 DI 32 290,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304101 P10 DIHS EINGABE DIGITAL 250US 342,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304105 P10 DIF EINGABE DIGITAL INTER 439,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304107 P10 DIO 16 385,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304110 P10 DO 476,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304112 P10 DOR16 AUSGABE DIGITAL REL. 339,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304120 P10 AIO 764,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304122 P10 DOR16 339,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304200 P9/10 SW/D SOFTWARE P9/P10 916,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304300 P10 IBS INTERBUS-S 1526,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304521 P10 MI STECKKARTENBLOCK F.NET 76,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
304525 P10 LEER BAUGUPPE 77,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305149 C-PC-PAP-2 V24/RS485 115V AC 180,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305154 C-PC-PAP-3 PEGELANP V24/RS485 113,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305155 C-PC-PAP-2 CONVERTER V24/RS485 180,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305157 PSS PAP USA 170,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305158 C-PC-PAP-4 PEGELANPA.RS232/24V 184,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305159 PSS Conv RS 232 / RS 485 109,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305160 PSS Conv USB / RS 232 Adapter 52,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
305161 PSS Conv USB / RS 485 Adapter 161,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307121 PSSu rp SB DI16 1 619,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307122 PSSu rp SB DI16 2 265,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307131 PSSu rp SB DI8OZ4 1 706,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307132 PSSu rp SB DI8OZ4 2 390,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307133 PSSu rp SB DI8OZ4 3 1285,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307141 PSSu rp SB DI8O8 1 816,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307142 PSSu rp SB DI8O8 2 500,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307143 PSSu rp SB DI8O8 3 1886,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
307415B PDIA 2 Driverdisk 102,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
310300 Serial programming cable Programming cable 36,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
310386 CompactFlash Karte min. 64MB Memory card 43,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
310396 Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro Fastening element 18,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
310400 PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 1284,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
310405 PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 412,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
310490 PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I) 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311032 PSS SB M12 TERMINATOR Terminating resistor 5,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311040 PSS SB SUB-D4 39,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311041 PSS SB SUB-D4-DIAG 45,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311050 PSS SB SUB-D0 22,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311051 PSS SB Sub-D 1 Connector 32,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311053 PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 235,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311054 PSS SB SUB-D1-DIAG 37,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311055 PSS SB ROUTER1 Failsafe 2 450,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311056 PSS SB ACTIVE JUNCTION BASIS Failsafe 3 404,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311057 PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION Failsafe 2 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311058 PSS SB SUB-D3 42,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311059 PSS SB Passive Junction Failsafe 1 48,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311060 PSS SB SCREW TERM DI8O8 23,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311061 PSS SB SPING TERM DI8O8 23,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311062 PSS SB SCREW TERM DI 16 23,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311063 PSS SB DI 16 TERMINALS S/LOADED 23,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311070 PSS SB BUSCABLE Cable (Meterware) 1,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311071 PSS SB BUSCABLE0 MOVE Cable (Meterware) 4,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311074 PSS SB BUSCABLE LC Cable (Meterware) 3,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311080 PSS SB PG ADAPTER 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311090 PSS SB TESTER D 3352,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311091 PSS SB TESTER GB 3352,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311098 PSS SB TESTER BAT 84,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311110 PSS SB CABLESET 03 Connection cable 35,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311120 PSS SB CABLESET 05 Connection cable 42,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311130 PSS SB CABLESET 10 Connection cable 60,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311140 PSS SB CABLESET 15 Connection cable 76,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311300 PSS67 F 16DI SB-T 16 IP67 472,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311601 PSSnet GW1 MOD-EtherCAT 295,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
311602 PSSnet GW1 MOD-CAN 295,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312010 PSSu H SB 1 1 307,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312015 PSSu H SB IBSe INTERBUS 1 663,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312020 PSSu H SB IBSo INTERBUS 1 744,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312025 PSSu H SB DP PROFIBUS DP 1 361,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312030 PSSu H SB DN DeviceNet 1 379,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312035 PSSu H SB CAN CANopen 1 381,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312041 PSSu H S PN 284,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312042 PSSu H F PN o 493,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312043 PSSu H F PN PROFINET IO 408,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312045 PSSu H DP PROFIBUS DP 1 203,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312046 PSSu H DN DeviceNet 1 218,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312047 PSSu H CAN CANopen 1 219,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312048 PSSu H IBSe INTERBUS 1 350,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312049 PSSu H IBSo INTERBUS 1 395,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312060 PSSu H m F DP ETH SD 1 881,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312065 PSSu H m F DP SN SD 1 988,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312066 PSSu H m F DPsafe SN SD 1 1037,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312070 PSSu H PLC1 FS SN SD 2 1375,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312071 PSSu H PLC1 FS DP SN SD 1 1 1472,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312085 PSSu H FS SN SD 2 440,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312095 PSSu WB S IDN 477,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312096 PSSu WR S IDN Funk 469,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312185 PSSu E F PS-P 33,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312190 PSSu E F PS 53,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312191 PSSu E F PS1 70,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312192 PSSu E F PS2 70,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312195 PSSu E PD 13,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312196 PSSu E PD1 46,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312197 PSSu E S PD-D 31,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312200 PSSu E F 4DI 63,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312210 PSSu E F 4DO 0.5 82,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312215 PSSu E F 2DO 2 80,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312220 PSSu E F DI OZ 2 69,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312225 PSSu E F 2DOR 8 130,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312230 PSSu E F BSW 173,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312260 PSSu E F AI I 112,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312261 PSSu E AI SHT1 88,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312265 PSSu E F AI U 112,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312275 PSSu E F ABS SSI 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312280 PSSu E F INC 231,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312400 PSSu E S 4DI 28,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312401 PSSu E S 4DI-D 36,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312405 PSSu E S 4DO 0.5 34,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312406 PSSu E S 4DO 0.5-D 38,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312410 PSSu E S 2DO 2 40,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312411 PSSu E S 2DO 2-D 44,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312430 PSSu K S 16DI 104,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312431 PSSu K S 8DI 8DO 0.5 112,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312432 PSSu K S 16DO 0.5 110,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312435 PSSu K F FCU 535,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312437 PSSu K F INC 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312438 PSSu K S RS232 Modbus ASCII 179,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312439 PSSu K S RS232 179,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312440 PSSu E S 2AI U 143,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312445 PSSu E S 4AI U 182,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312450 PSSu E S 2AI I se 143,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312460 PSSu E S 2AO U 151,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312465 PSSu E S 4AO U 193,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312470 PSSu E S 2AO I 151,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312480 PSSu E S ABS SSI 177,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312485 PSSu E S INC 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312486 PSSu E S INC 24V se 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312490 PSSu E S 2AI RTD 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312500 PSSu E S 2AI TC 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312510 PSSu E S 2DOR 10 85,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312511 PSSu E S 2DOR 2 83,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312515 PSSu E S RS232 195,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312516 PSSu E S RS485 206,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312590 PSSu E PS-P 5V 72,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312591 PSSu E PS-P +/-10V 94,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312592 PSSu E PS-P +/-15V 94,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312600 PSSu BP 1/8 S Screw terminal 6,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312601 PSSu BP 1/8 C Cage clamp terminal 5,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312602 PSSu BP 1/8 S-J Screw terminal 25,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312603 PSSu BP 1/8 C-J Cage clamp terminal 24,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312610 PSSu BP-C 1/8 S Screw terminal 6,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312611 PSSu BP-C 1/8 C Cage clamp terminal 5,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312612 PSSu BP-C 1/8 S-J Screw terminal 25,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312613 PSSu BP-C 1/8 C-J Cage clamp terminal 24,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312618 PSSu BP 1/12 S Screw terminal 7,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312619 PSSu BP 1/12 C Cage clamp terminal 7,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312620 PSSu BP-C 1/12 S Screw terminal 8,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312621 PSSu BP-C 1/12 C Cage clamp terminal 7,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312622 PSSu BP-C1 1/12 S 15,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312623 PSSu BP-C1 1/12 C 12,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312628 PSSu BP 2/16 S Screw terminal 23,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312629 PSSu BP 2/16 C Cage clamp terminal 16,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312630 PSSu BP-C 2/16 S Screw terminal 21,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312631 PSSu BP-C 2/16 C Cage clamp terminal 17,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312650 PSSu BS 1/8 S Screw terminal 6,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312651 PSSu BS 1/8 C Cage clamp terminal 5,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312652 PSSu BS-R 1/8 S Screw terminal 6,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312653 PSSu BS-R 1/8 C Cage clamp terminal 5,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312654 PSSu BS-R 2/8 S Screw terminal 21,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312655 PSSu BS-R 2/8 C Cage clamp terminal 17,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312656 PSSu BS 2/8 S Screw terminal 21,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312657 PSSu BS 2/8 C Cage clamp terminal 17,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312890 PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312890B Basic Licence PSSu Startup Tool Full 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312890K User License PSSu Startup Tool Full 102,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312900 PSSu A ET (10 pcs.) End bracket 6,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312901 PSSu A ETM (2 pcs.) End bracket 15,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312902 PSSu A EC 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312903 PSSu A CE "A" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312904 PSSu A CE "B" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312905 PSSu A CE "C" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312906 PSSu A CE "D" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312907 PSSu A CE "E" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312908 PSSu A CE "F" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312909 PSSu A CE "G" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312910 PSSu A CE "H" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312911 PSSu A CE "I" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312912 PSSu A CE "J" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312913 PSSu A CE "K" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312914 PSSu A CE "L" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312915 PSSu A CE "M" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312916 PSSu A CE "N" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312917 PSSu A CE "O" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312918 PSSu A CE "P" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312919 PSSu A CE "Q" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312920 PSSu A CE "R" yellow (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312921 PSSu A CE "A" light-grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312923 PSSu A CE "A" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312924 PSSu A CE "B" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312925 PSSu A CE "C" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312926 PSSu A CE "D" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312927 PSSu A CE "E" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312928 PSSu A CE "F" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312929 PSSu A CE "G" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312930 PSSu A CE "H" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312931 PSSu A CE "I" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312932 PSSu A CE "J" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312933 PSSu A CE "K" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312934 PSSu A CE "L" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312935 PSSu A CE "M" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312936 PSSu A CE "N" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312937 PSSu A CE "O" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312938 PSSu A CE "P" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312939 PSSu A CE "Q" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312940 PSSu A CE "R" grey (10 pcs.) Coding element 5,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312949 PSSu A ET PE (10 pcs.) End bracket 42,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312950 PSSu A ME0 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312951 PSSu A ME1 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312952 PSSu A ME2 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312953 PSSu A ME3 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312954 PSSu A ME4 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312955 PSSu A ME5 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312956 PSSu A ME5 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312957 PSSu A ME7 (10x6 pcs.) Marker 5,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312958 PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) Terminal designation 98,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312959 PSSu A LA1 (10x50 pcs.) Terminal designation 21,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312960 PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) Terminal designation 21,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312961 PSSu A LA3 (10x50 pcs.) Terminal designation 21,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312962 PSSu A LA4 (10x50 pcs.) Terminal designation 21,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312963 PSSu A SH S (10 pcs.) Shielded terminal 10,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312964 PSSu A SH T (10 pcs.) Marker 10,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312966 PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) Terminal designation 17,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312967 PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) Terminal designation 98,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312969 PSSu A EC XB 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312992 PSSu A USB-CAB03 Connection cable 18,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312993 PSSu A USB-CAB05 Connection cable 22,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312995 PSS ANT 1 IDN 133,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312996 PSS ANT 2 IDN 187,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
312999 PSS Cab IDN 2 Connection cable 28,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313100 SD Memory Card 512MB Memory card 33,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313110 PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) Terminal kit 4,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313111 PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) Terminal kit 5,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313115 PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) Terminal kit 6,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313116 PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.) Terminal kit 31,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313117 PSSu A Con 4 S 1,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313118 PSSu A Con 4 C 2,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313900 PSSu A CE "B" light-grey (10 pcs.) Coding element 0,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313901 PSSu A CE "C" light-grey (10 pcs.) Coding element 0,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
313902 PSSu A CE "D" light-grey (10 pcs.) Coding element 0,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314010 PSSu H SB-T 1 1 414,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314025 PSSu H SB DP-T PROFIBUS DP 1 489,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314030 PSSu H SB DN-T DeviceNet 1 512,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314035 PSSu H SB CAN-T CANopen 1 508,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314045 PSSu H DP-T PROFIBUS DP 1 275,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314046 PSSu H DN-T DeviceNet 1 295,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314047 PSSu H CAN-T CANopen 1 296,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314070 PSSu H PLC1 FS SN SD-T 2 1719,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314085 PSSu H FS SN SD-T 2 550,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314092 PSSu XB F -T 30,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314093 PSSu XR F -T 39,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314094 PSSu A RJ45-CAB 1.5M Connection cable 11,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314185 PSSu E F PS-P-T 46,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314190 PSSu E F PS-T 73,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314191 PSSu E F PS1-T 95,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314192 PSSu E F PS2-T 95,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314195 PSSu E PD-T 18,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314196 PSSu E PD1-T 63,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314200 PSSu E F 4DI-T 85,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314210 PSSu E F 4DO 0.5-T 111,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314215 PSSu E F 2DO 2-T 108,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314220 PSSu E F DI OZ 2-T 93,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314225 PSSu E F 2DOR 8-T 177,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314230 PSSu E F BSW-T 235,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314260 PSSu E F AI I-T 152,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314261 PSSu E AI SHT1-T 114,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314265 PSSu E F AI U-T 152,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314275 PSSu E F ABS SSI-T 275,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314280 PSSu E F INC-T 312,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314400 PSSu E S 4DI-T 39,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314405 PSSu E S 4DO 0.5-T 46,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314406 PSSu E S 4DO 0.5-TD 43,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314410 PSSu E S 2DO 2-T 54,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314411 PSSu E S 2DO 2-TD 49,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314440 PSSu E S 2AI U-T 193,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314445 PSSu E S 4AI U-T 247,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314450 PSSu E S 2AI I se-T 193,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314460 PSSu E S 2AO U-T 205,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314465 PSSu E S 4AO U-T 261,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314470 PSSu E S 2AO I-T 205,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314480 PSSu E S ABS SSI-T 239,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314485 PSSu E S INC-T 276,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314486 PSSu E S INC 24V se -T 276,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314490 PSSu E S 2AI RTD-T 150,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314500 PSSu E S 2AI TC-T 150,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314510 PSSu E S 2DOR 10-T 116,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314511 PSSu E S 2DOR 2-T 112,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314515 PSSu E S RS232-T 264,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314516 PSSu E S RS485-T 279,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314600 PSSu BP 1/8 S-T Screw terminal 13,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314601 PSSu BP 1/8 C-T Cage clamp terminal 13,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314602 PSSu BP 1/8 S-TJ Screw terminal 34,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314603 PSSu BP 1/8 C-TJ Cage clamp terminal 32,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314610 PSSu BP-C 1/8 S-T Screw terminal 13,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314611 PSSu BP-C 1/8 C-T Cage clamp terminal 12,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314612 PSSu BP-C 1/8 S-TJ Screw terminal 34,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314613 PSSu BP-C 1/8 C-TJ Cage clamp terminal 32,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314618 PSSu BP 1/12 S-T Screw terminal 15,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314619 PSSu BP 1/12 C-T Cage clamp terminal 14,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314620 PSSu BP-C 1/12 S-T Screw terminal 15,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314621 PSSu BP-C 1/12 C-T Cage clamp terminal 14,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314622 PSSu BP-C1 1/12 S-T 24,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314623 PSSu BP-C1 1/12 C-T 22,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314628 PSSu BP 2/16 S-T Screw terminal 35,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314629 PSSu BP 2/16 C-T Cage clamp terminal 30,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314630 PSSu BP-C 2/8 S-T Screw terminal 32,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314631 PSSu BP-C 2/8 C-T Cage clamp terminal 27,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314650 PSSu BS 1/8 S-T Screw terminal 13,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314651 PSSu BS 1/8 C-T Cage clamp terminal 12,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314652 PSSu BS-R 1/8 S-T Screw terminal 13,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314653 PSSu BS-R 1/8 C-T Cage clamp terminal 12,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314654 PSSu BS-R 2/8 S-T Screw terminal 32,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314655 PSSu BS-R 2/8 C-T Cage clamp terminal 27,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314656 PSSu BS 2/8 S-T Screw terminal 32,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314657 PSSu BS 2/8 C-T Cage clamp terminal 27,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
314902 PSSu A EC-T 1,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315070 PSSu H PLC1 FS SN SD-R 2 2603,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315085 PSSu H FS SN SD-R 2 820,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315185 PSSu E F PS-P-R 71,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315192 PSSu E F PS2-R 162,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315200 PSSu E F 4DI-R 133,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315201 PSSu E F 2DI 60-R 133,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315210 PSSu E F 4DO 0.5-R 171,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315215 PSSu E F 2DO 2-R 167,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315220 PSSu E F DI OZ 2-R 144,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315225 PSSu E F 2DOR 8-R 272,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315260 PSSu E F AI I-R 234,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
315265 PSSu E F AI U-R 234,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
317910 PASunits 500 80,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
317920 PASunits 1000 107,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
317930 PASunits 5000 510,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
317940 PASunits 10000 967,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
317999 PASkey 90,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325005 FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325006 FB/F10/1MOHM NEUTRALE SKALA 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325007 FB/F10/10MOHM NEUTRALER SKALA 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325008 FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325009 FB/F10/250KOHM NEUTRALE SKALA 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325101 FB/F10/1SEC/47 KOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325102 FB/F10/1SEC.POT.250 KOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325104 FB/F10/1SEC. POT. 1MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325110 FB/F10/1SEC.POT 470KOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325202 FB/F10/3SEK. /POT 470 KO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325203 FB/F10/3SEC.POT. 500KO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325204 FB/F10/3SEK.POT,1MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325205 FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325304 FB/F10/10 SEK.POT.1 MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325305 FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325306 FB/F10/10SEC. POT. 5MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325307 FB/F10/10SEC. POT. 10MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325308 FB/F10/10SEC. POT. 16MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325310 FB/F10/10SEC.POT.500KOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325314 FB/F10/10SEC./POT.47 KOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325406 FB/F10/30SEC.POT. 5MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325408 FB/F10/30SEC. POT. 16MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325409 FB/F10/30SEC./470KO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325608 FB/F10/100 SEC.POT.16 MOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325609 FB/F10/10SEK. POT.470KOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325610 FB/F10/100SEK.POT.470KO P 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325616 FB/F10/180SEC.470KO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325617 FB/F10/180SEC.POT,10MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325618 FB/F10/1000SEC.POF.470 KO PA-1PK 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325708 FB/F10/300SEC.POT. 16MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325710 FB/F10/300SEK./POT.470KO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325808 FB/F10/ 600SEC.POT.16MO 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325901 FB/F10/360MIN./470KO PA-1PK 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325902 FB/F10/60MIN/470KO PA-1PK 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325903 FB/F10/180MIN/470KO PA-1PK 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325905 FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
325906 FB/F10/12H/470KOHM 26,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326101 FB/F11/1 SEC. 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326201 FB/F11/3SEC. 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326301 FB/F11/10 SEC. 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326401 FB/F11/30SEC. 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326601 FB/F11/100 SEC 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326611 FB/F11/180SEK. 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326701 FB/F11/1000SEC. 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326711 FB/F11/300SEC 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326715 FB/F11/60MIN 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326801 FB/F11/3000SEC 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326811 FB/F11/600SEC 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326850 FB/F10/16MIN/470KOHM 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326901 FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326902 FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326903 FB/F11/10KO NEUTR. 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326904 FB/F11/2,2KO NEUTR.SKALA 0-10 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
326906 FB/F11/22KO NEUTR.SKALA 0-10 28,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350001 AFZ A 1 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350002 AFZ W 1 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350006 AFZ A 3 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350007 AFZ W 3 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350011 AFZ A 10 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350012 AFZ W 10 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350016 AFZ A 30 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350017 AFZ W 30 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350021 AFZ A 100 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350022 AFZ W 100 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350026 AFZ A 300 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350027 AFZ W 300 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350031 AFZ A 1000 s 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350038 AFZ A 60 min 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
350039 AFZ A 180 min 52,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
370000 External Gateway DP-S/RS 232 362,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
371610 H-ZUSATZPLATTE FUER AKH HAUBE 4,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
373001 CLEAR PROTECTIVE HOOD TYPE AKH 52,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
373002 H-SCHLUESSEL F.ABDECKHAUBE 10,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374002 H-EINSTELLRING P-75 0,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374004 H-HAUBE P75 MIT PLOMBE 6,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374005 H-KLEMMENABDECKUNG Zeichn.-Nr. 90923 1,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374006 H-ABZIEHBUEGEL FUER P-MODULE 2,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374007 H-REDUZIERRING Fastening element 3,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374110 WASHER 3,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374120 H-P8-BATTERY FOR PSS 1.9 Ah, 3V 21,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374125 H-P2-BAT BATTERY FOR PSS 170mAh, 3V 3,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374143 H-PX/PXT-PGS5 61,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374280 PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 Connector kit 7,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374281 PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 Connector kit 15,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374282 PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5 Connector kit 15,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374290 PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 Connector kit 7,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374291 PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 Connector kit 15,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
374292 PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 Connector kit 15,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
375002 H-MONTAGESOCKEL P-75 4,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
375300 Adaptor PCMCIA to CompactFlash Adapter 22,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
375311 Protective Cover PMI 6,5"/16 cm 33,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
375314 Protective Cover PMI 12.1"/31cm 50,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
375316 Protective Cover PMI 15.0"/38cm 61,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380000 SafetyNET p Cable per mtr 2,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380001 SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 32,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380003 SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 33,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380005 SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 36,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380007 SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 43,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380009 SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 56,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380070 Stripping Tool 134,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380200 PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m Connection cable 21,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380201 PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m Connection cable 23,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380202 PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m Connection cable 30,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380203 PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m Connection cable 56,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380204 PSS67 Cable M8af M12sm, 3m Connection cable 21,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380205 PSS67 Cable M8af M12sm, 5m Connection cable 23,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380206 PSS67 Cable M8af M12sm, 10m Connection cable 30,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380207 PSS67 Cable M8af M12sm, 30m Connection cable 56,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380208 PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m Connection cable 30,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380209 PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m Connection cable 33,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380210 PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m Connection cable 40,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380211 PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m Connection cable 66,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380212 PSS67 Cable M12af M12am, 3m Connection cable 30,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380213 PSS67 Cable M12af M12am, 5m Connection cable 33,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380214 PSS67 Cable M12af M12am, 10m Connection cable 40,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380215 PSS67 Cable M12af M12am, 30m Connection cable 66,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380220 PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m Connection cable 36,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380250 PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m Supply cable 27,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380251 PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m Supply cable 30,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380252 PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m Supply cable 37,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380253 PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m Supply cable 27,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380254 PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m Supply cable 30,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380255 PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m Supply cable 37,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380256 PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m Supply cable 16,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380257 PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m Supply cable 19,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380258 PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m Supply cable 26,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380259 PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m Supply cable 16,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380260 PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m Supply cable 25,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380261 PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m Supply cable 26,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380300 PSEN ma adapter Adapter 22,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380301 PSEN cs adapter Adapter 25,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380302 PSEN op1.1 adapter Adapter 24,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380303 PSEN op1.2 adapter Adapter 23,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380304 PSEN opt M8 M12 Transmitter adapter Adapter 23,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380305 PSEN op 2H Receiver adapter Adapter 23,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380306 PSEN op M12 V1 Receiver adapter Adapter 28,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380307 PSEN op M12 V2 Receiver adapter Adapter 28,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380308 PSS67 M12 connector,straight,male,5pole Connector 10,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380309 PSS67 M12 connector straight,female,5pol Connector 10,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380310 PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole Connector 10,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380311 PSS67 M12 connector, angled,female,5pole Connector 10,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380312 PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB Connector 14,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380313 PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B Connector 14,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380314 PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B Connector 14,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380315 PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B Connector 14,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380320 PSS67 I/O Cable Connection cable 2,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380321 PSS67 Supply cable Supply cable 1,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380322 PSEN op2/4 M12 Transmitter ad Adapter 23,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380323 PSEN op2/4 M12 Receiver ad Adapter 23,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380324 Caps for IP67 moduls Blank cover 1,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380325 PSEN sl adapter Adapter 25,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380326 PSEN op4F/H Receiver adapter Adapter 23,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380350 PSEN T M12 Adapter 13,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380400 SafetyNET p Connector RJ45s 14,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380500 PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m SafetyBUS cable 57,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380501 PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m SafetyBUS cable 75,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380502 PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m SafetyBUS cable 121,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380503 PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m SafetyBUS cable 57,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380504 PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m SafetyBUS cable 75,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380505 PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m SafetyBUS cable 121,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380506 PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m SafetyBUS cable 43,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380507 PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m SafetyBUS cable 61,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380508 PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m SafetyBUS cable 107,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380509 PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m SafetyBUS cable 43,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380510 PSS67 SB LC Cable IN af, A, 5m SafetyBUS cable 61,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380511 PSS67 SB LC Cable IN af, A, 10m SafetyBUS cable 107,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380600 PSSnet SLL 5T unmanaged 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380601 PSSnet SHL 8T MRP managed 1053,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380602 PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP managed 1284,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380604 PSSnet SLL 4T 1FMMSC unmanaged 231,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380650 PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP managed 1477,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380700 PDP67 cable M12-8sm, 2m Connection cable 17,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380701 PDP67 cable M12-8sm, 5m Connection cable 21,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380702 PDP67 cable M12-8sm, 10m Connection cable 28,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380703 PDP67 cable M12-8sm, 20m Connection cable 42,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380704 PDP67 cable M12-8sm, 30m Connection cable 57,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380705 PDP67 cable M12-5sm, 3m Connection cable 12,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m Connection cable 18,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m Connection cable 28,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380708 PDP67 cable M12-5sm, 30m Connection cable 43,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380709 PDP67 cable M12-5sm, 5m Connection cable 13,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380710 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m Connection cable 11,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380711 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m Connection cable 11,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380712 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m Connection cable 12,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
380713 PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m Connection cable 13,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400100 PIT es1.11 operator red Pushbutton Pilz logo 18,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400102 PIT es1.13 operator illuminated red Pushbutton Pilz logo 62,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400104 PIT es1.15 operator IP69K Pushbutton Pilz logo 23,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400110 PIT es1.11 operator black Pushbutton Pilz logo 15,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400111 PIT es2.12 key-operator black Key switch None 50,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400112 PIT es2.13 operator illuminated black Pushbutton Pilz logo 52,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400131 PIT es1s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400132 PIT es2s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400133 PIT es3s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400134 PIT es4s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400135 PIT es5s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400138 PIT es8s Key switch Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400143 PIT es3s-c Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400200 PIT es box 72 x 72 x 61 mm 12,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400300 PIT esb2.1 contact block 1 n/c Screw terminal No 4,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400301 PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c Screw terminal Yes 13,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400302 PIT esb2.2 contact block 2 n/c Screw terminal No 7,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400303 PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o Screw terminal No 11,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400304 PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c Screw terminal Yes 17,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400305 PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c Screw terminal Yes 10,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400306 PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o Screw terminal No 7,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400307 PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/ Screw terminal Yes 13,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400310 PIT esc3 contact block 1 n/o Screw terminal No 4,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400311 PIT esc3c Spring-loaded terminal No 4,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400315 PIT esc1 safe contact block 1 n/c Screw terminal Yes 9,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400316 PIT esc1c Spring-loaded terminal Yes 9,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400320 PIT esc2 contact block 1 n/c Screw terminal No 4,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400321 PIT esc2c Spring-loaded terminal No 4,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400324 PIT esc4 Screw terminal No 13,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400330 PIT esh3 holder for 3 contact blocks 1,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400331 PIT es holder3c 1,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400334 PIT es backplate symbol 4,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400335 PIT es backplate language 4,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400340 PIT esh5 holder for 5 contact blocks 1,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400360 PIT esb 6.10 contact block 2n/c Screw terminal No 13,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400366 PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o Flat connector Yes 8,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400410 PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c Pushbutton Pilz logo 34,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400411 PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o Pushbutton Pilz logo 39,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400420 PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c Pushbutton Pilz logo 42,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400421 PIT es Set2.2: es1.11 / box / 2 n/c 1n/o Pushbutton Pilz logo 46,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400430 PIT es Set1s-1 Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400431 PIT es Set1s-1c Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400432 PIT es Set1s-5 Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400433 PIT es Set1s-5c Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400434 PIT es Set2s-5 Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400435 PIT es Set2s-5c Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400436 PIT es Set3s-5 Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400437 PIT es Set3s-5c Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400438 PIT es Set5s-5 Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400439 PIT es Set5s-5c Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400441 PIT es Set7u-5 Pushbutton 32,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400442 PIT es Set7u-5c Pushbutton 32,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400443 PIT es Set8s-5 Key switch Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400444 PIT es Set8s-5c Key switch Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400445 PIT es Set1s-6 Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400446 PIT es Set1s-6c Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400447 PIT es Set1s-5 s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400448 PIT es Set1s-5cs Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400449 PIT es Set3s-5 s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400450 PIT es Set5s-5 s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400451 PIT es Set6u-5 cr Pushbutton 66,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400452 PIT es Set1s-6 s Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400453 PIT es Set1s-5ns Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400454 PIT es Set3s-5ns Pushbutton Pilz logo and E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400455 PIT es Set6u-5nr Pushbutton 81,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400510 SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c Pushbutton None 29,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400511 SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o Pushbutton None 33,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400520 SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c Pushbutton None 36,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400521 SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o Pushbutton None 39,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400531 PIT es1u Pushbutton Terminal designation 15,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400532 PIT es2u Pushbutton 18,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400533 PIT es3u Pushbutton 47,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400534 PIT es4u Pushbutton 54,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400535 PIT es5u Pushbutton 22,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400537 PIT es7u Pushbutton Terminal designation 19,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400538 PIT es8u Key switch 45,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400543 PIT es3u-c Pushbutton 47,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400600 PIT es5.11 standard operator protect Pushbutton None 22,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400601 PIT es5.12 key operator protect Key switch None 53,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400610 PIT es6.10 operator red Pushbutton None 12,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
400620 PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c Pushbutton None 25,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
401100 PIT js2 366,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
401110 PIT en1.0p-5m-s 254,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
401111 PIT en1.0a-5m-s 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
401112 PIT en1.1a-5m-s 290,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
401200 PIT js holder 22,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
401201 PIT en1.0 holder 47,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
402211 PIT m3 key mode 1 22,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
402212 PIT m3 key mode 2 22,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
402213 PIT m3 key mode 3 22,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
402214 PIT m3 key mode 4 22,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
402215 PIT m3 key service 22,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
402220 PIT m3.1p 258,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
402301 PIT m3p terminal set spring load 10,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
407710 S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC Standstill monitoring 24 - 240 V 227,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105413 PMCtendo DD4.01/112/230-480V 1.50 A 230 - 480 V 1522,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105414 PMCtendo DD4.70/162/230-480V 70.00 A 230 - 480 V 7675,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105416 PMCtendo DD4.20/112/230-480V 20.00 A 230 - 480 V 2594,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105417 PMCtendo DD4.10/112/230-480V 10.00 A 230 - 480 V 2059,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105418 PMCtendo DD4.06/112/230-480V 6.00 A 230 - 480 V 1694,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105419 PMCtendo DD4.03/112/230-480V 3.00 A 230 - 480 V 1548,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105424 PMCtendo DD4 motor connector kit 47,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105493 PMCtendo DD4.14/112/230-480V 14.00 A 230 - 480 V 2328,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105531 PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte 385,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105573 PMCtendo DD4.20/162/230-480V 20.00 A 230 - 480 V 2778,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105574 PMCtendo DD4.03/162/230-480V 3.00 A 230 - 480 V 1708,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105618 PMCtendo DD4.10/162/230-480V 10.00 A 230 - 480 V 2219,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105687 PMCtendo DD4.14/162/230-480V 14.00 A 230 - 480 V 2512,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105774 Motor reactor MD 400/4 353,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105777 Motor reactor MD 400/10 457,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105779 PMCtendo DD4 Profibus card 409,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
4105812 PMCtendo DD4.06/162/230-480V 6.00 A 230 - 480 V 1854,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
474120 PNKL 24VAC/24VDC Screw terminal 90.0 mm 435,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
474123 PNKL 110VAC/24VDC Screw terminal 90.0 mm 435,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
474127 PNKL 230VAC/24VDC Screw terminal 90.0 mm 435,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
490192 P3WP3P C/10A/230VAC True power measurement 394,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
490193 P3WP3P C/5A/400VAC True power measurement 394,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502210 PSEN 2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm 1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 51,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502211 PSEN 2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/ 1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 58,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502220 PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 44,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502221 PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 49,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502224 PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 60,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502226 PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit 8.0 mm 5m Kabel 52,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502227 PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit 8.0 mm 10m Kabel 57,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502230 PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit 6.0 mm M8, 4pol. male 54,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502231 PSEN 2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm 1unit 6.0 mm M8, 4pol. male 61,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502234 PSEN 2.1p-34/PSEN 2.1-10/6mm/LED/ATEX 6.0 mm M8, 4pol. male 75,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
502250 PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit 8.0 mm 10m Kabel 73,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
503220 PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 49,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
503221 PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 52,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
503224 PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX 8.0 mm M8, 4pol. male 79,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504210 PSEN 1.1p-10/PSEN 1.1-10/3mm 1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 64,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504212 PSEN 1.1p-12/PSEN 1.1-10/3mm/ix1/ 1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 61,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504220 PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 54,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504222 PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 52,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504223 PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 75,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504224 PSEN 1.1p-29/PSEN 1.1-20/7mm/ix1/ 1unit 7.0 mm M8, 4pol. male 52,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504225 PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1 8.0 mm M8, 4pol. male 75,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504226 PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit 8.0 mm 5m Kabel 62,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504227 PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit 8.0 mm 10m Kabel 67,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504228 PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un 8.0 mm 5m Kabel 60,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504229 PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u 8.0 mm 10m Kabel 65,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504250 PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit 8.0 mm 10m Kabel 87,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
504251 PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit 8.0 mm 10m Kabel 87,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
505220 PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 57,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
505222 PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/ 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 54,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
505223 PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit 8.0 mm M8, 4pol. male 79,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
505225 PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1 8.0 mm M8, 4pol. male 79,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506219 PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit 8.0 mm 10m Kabel 66,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506220 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm 5m Kabel 52,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506221 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm 5m Kabel 51,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506222 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm 10m Kabel 57,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506223 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm 10m Kabel 56,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506224 PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm 10m Kabel 65,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506225 PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm 10m Kabel 65,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506226 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm M8, 8pol. male 58,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506227 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un 8.0 mm M8, 8pol. male 57,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506228 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit 8.0 mm M12, 5pol. male 56,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506229 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u 8.0 mm M12, 8pol. male 58,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506230 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 12.0 mm 5m Kabel 54,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506231 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 12.0 mm 5m Kabel 53,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506232 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 12.0 mm 10m Kabel 61,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506233 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 12.0 mm 10m Kabel 59,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506234 PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 12.0 mm 10m Kabel 70,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506235 PSEN ma1.3b-25/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 12.0 mm 10m Kabel 70,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506236 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 12.0 mm M8, 8pol. male 60,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506237 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u 12.0 mm M8, 8pol. male 59,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506238 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit 12.0 mm M12, 5pol. male 58,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506239 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u 12.0 mm M12, 8pol. male 60,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506300 PSEN ma1.4-03mm 1actuator 7,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506301 PSEN ma1.4-10mm 1actuator 9,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506302 PSEN ma1.4a-50/ 1switch 3.0 mm 5m Kabel 42,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506303 PSEN ma1.4a-52/ 1switch 3.0 mm 5m Kabel 41,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506304 PSEN ma1.4a-51/ 1switch 3.0 mm 5m Kabel 53,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506305 PSEN ma1.4a-57/ 1switch 3.0 mm 5m Kabel 52,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506308 PSEN ma1.4p-50/ 1switch 3.0 mm M8, 4pol. male 37,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506309 PSEN ma1.4p-52/ 1switch 3.0 mm M8, 4pol. male 36,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506310 PSEN ma1.4p-51/ 1switch 3.0 mm M8, 8pol. male 61,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506311 PSEN ma1.4p-57/ 1switch 3.0 mm M8, 8pol. male 59,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506312 PSEN ma1.4n-50/ 1switch 3.0 mm M12, 5pol. male 40,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506313 PSEN ma1.4n-51/ 1switch 3.0 mm M12, 5pol. male 60,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506314 PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch 10.0 mm M12, 8pol. male 61,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506320 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm 5m Kabel 48,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506321 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm 5m Kabel 47,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506322 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm 5m Kabel 48,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506323 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm 5m Kabel 47,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506324 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm 5m Kabel 60,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506325 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm 5m Kabel 59,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506326 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm 5m Kabel 60,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506327 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm 5m Kabel 59,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506332 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 43,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506333 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 41,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506334 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm M8, 4pol. male 43,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506335 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm M8, 4pol. male 42,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506336 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm M8, 8pol. male 68,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506337 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm M8, 8pol. male 67,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506338 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm M8, 8pol. male 68,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506339 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm M8, 8pol. male 67,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506340 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm M12, 5pol. male 45,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506341 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit 3.0 mm M12, 5pol. male 68,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506342 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm M12, 5pol. male 45,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506343 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 10.0 mm M12, 5pol. male 68,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506344 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u 3.0 mm M12, 8pol. male 68,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506345 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u 10.0 mm M12, 8pol. male 68,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506400 PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch 3.0 mm M8, 4pol. male 37,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506401 PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch 3.0 mm M8, 4pol. male 42,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506402 PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch 6.0 mm M8, 4pol. male 39,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506403 PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch 6.0 mm M8, 4pol. male 44,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506404 PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch 6.0 mm M8, 4pol. male 62,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506405 PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 43,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506406 PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 49,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506407 PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit 6.0 mm M8, 4pol. male 46,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506408 PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit 6.0 mm M8, 4pol. male 52,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506409 PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch 3.0 mm M8, 4pol. male 47,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506410 PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch 3.0 mm M8, 4pol. male 45,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506411 PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 54,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506412 PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit 3.0 mm M8, 4pol. male 52,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
506413 PSEN ma2.1p-34/PSEN2.1-10-06/LED/ATEX/1u 6.0 mm M8, 4pol. male 62,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
512110 PSEN 2.1-10 / 1 actuator 8,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
512120 PSEN 2.1-20/1actuator 9,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
513120 PSEN 2.2-20 / 1 actuator 10,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
514110 PSEN 1.1-10 / 1 actuator 9,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
514120 PSEN 1.1-20 / 1 actuator 11,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
515120 PSEN 1.2-20 / 1 actuator 10,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
516120 PSEN ma1.3-08/1actuator 10,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
516130 PSEN ma1.3-12/1actuator 14,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522110 PSEN 2.1p-10 / 3mm / 1 switch 3.0 mm M8, 4pol. male 45,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522111 PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch 3.0 mm M8, 4pol. male 51,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522120 PSEN 2.1p-20/8mm/1switch 8.0 mm M8, 4pol. male 37,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522121 PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch 8.0 mm M8, 4pol. male 42,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522126 PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch 8.0 mm 5m Kabel 46,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522127 PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch 8.0 mm 10m Kabel 51,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522130 PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch 6.0 mm M8, 4pol. male 46,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
522131 PSEN 2.1p-31/LED/6mm/1 switch 6.0 mm M8, 4pol. male 53,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
523120 PSEN 2.2p-20 /8mm 1 switch 8.0 mm M8, 4pol. male 44,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
523121 PSEN 2.2p-21/LED/8mm 1 switch 8.0 mm M8, 4pol. male 45,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524110 PSEN 1.1p-10/3mm 1 switch 3.0 mm M8, 4pol. male 57,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524112 PSEN 1.1p-12/3mm/ix1/ 1 switch 3.0 mm M8, 4pol. male 54,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524120 PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch 8.0 mm M8, 4pol. male 46,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524124 PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/ 1 switch 7.0 mm M8 35,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524126 PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch 8.0 mm 5m Kabel 54,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524127 PSEN 1.1b-20 /8mm/10m/1switch 8.0 mm 10m Kabel 59,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524128 PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch 8.0 mm 5m Kabel 51,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
524129 PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch 8.0 mm 10m Kabel 57,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
525120 PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch 8.0 mm M8, 4pol. male 47,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
525122 PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/ 1 switch 8.0 mm M8, 4pol. male 45,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526120 PSEN ma1.3a-20/1switch 8.0 mm 5m Kabel 41,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526121 PSEN ma1.3a-22/1switch 8.0 mm 5m Kabel 39,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526122 PSEN ma1.3b-20/1switch 8.0 mm 10m Kabel 46,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526123 PSEN ma1.3b-22/1switch 8.0 mm 10m Kabel 45,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526126 PSEN ma1.3p-20/1switch 8.0 mm M8, 8pol. male 47,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526127 PSEN ma1.3p-22/1switch 8.0 mm M8, 8pol. male 46,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526128 PSEN ma1.3n-20/1switch 8.0 mm M12, 5pol. male 46,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
526129 PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch 8.0 mm M12, 8pol. male 47,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
532110 PSEN Winkel / bracket Fastening element 20,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533110 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m Connection cable 9,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533111 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m Connection cable 9,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533120 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m Connection cable 13,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533121 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m Connection cable 12,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533130 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m Connection cable 19,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533131 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m Connection cable 18,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533140 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m Connection cable 39,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533141 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m Connection cable 37,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533150 PSEN cable M8-8sf, 2m Connection cable 21,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533151 PSEN cable M8-8sf, 5m Connection cable 28,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533152 PSEN cable M8-8sf, 10m Connection cable 38,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533153 PSEN cable M8-8sf, 20m Connection cable 55,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533154 PSEN cable M8-8sf, 30m Connection cable 77,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533155 PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m Connection cable 34,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533156 PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m Connection cable 35,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
533157 PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m Connection cable 37,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
534310 PSEN Distanzplatte / spacer 10 unit Fastening element 79,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
534320 PSEN reverse spacer Fastening element 14,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
535110 PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 Interface 40,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
535120 PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 Interface 57,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
535130 PSENim 1 Interface 43,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540000 PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit Transponder M12, 8pol. male 121,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540003 PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit Transponder M12, 5pol. male 119,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540005 PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit Transponder M12, 8pol. male 184,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540010 PSEN b1 129,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540015 PSEN b5 160,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540020 PSEN b2 161,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540021 PSEN b2.1 161,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540030 PSEN b3 127,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540040 PSEN b4 160,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540041 PSEN b4.1 160,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540050 PSEN cs1.1p 1 switch Transponder M12, 8pol. male 114,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540053 PSEN cs1.1n 1switch Transponder M12, 5pol. male 112,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540080 PSEN cs1.1 1 actuator Transponder 16,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540100 PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit Transponder M12, 8pol. male 160,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540103 PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit Transponder M12, 5pol. male 156,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540105 PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX Transponder M12, 8pol. male 243,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540150 PSEN cs2.1p 1 switch Transponder M12, 8pol. male 151,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540153 PSEN cs2.1n 1switch Transponder M12, 5pol. male 147,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540180 PSEN cs2.1 1 actuator Transponder 24,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540200 PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit Transponder M12, 8pol. male 182,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540203 PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit Transponder M12, 5pol. male 179,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540253 PSEN cs2.2n 1switch Transponder M12, 5pol. male 168,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540303 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators Transponder M12, 5pol. male 233,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540304 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2 Transponder M12, 5pol. male 172,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540305 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2 Transponder M12, 5pol. male 202,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540310 PSEN screw M4x16 10pcs Fastening element 1,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540311 PSEN screw M5x10 10pcs Fastening element 1,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540312 PSEN screw M5x20 10pcs Fastening element 2,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540319 PSEN cable axial M12 8-pole 3m Connection cable 23,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540320 PSEN cable axial M12 8-pole 5m Connection cable 28,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540321 PSEN cable axial M12 8-pole 10m Connection cable 38,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540322 PSEN cable angle M12 8-pole 3m Connection cable 24,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540323 PSEN cable angle M12 8-pole 5m Connection cable 29,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540324 PSEN cable angle M12 8-pole 10m Connection cable 41,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540325 PSEN cable angle M12 8-pole 30m Connection cable 82,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540326 PSEN cable axial M12 8-pole 30m Connection cable 78,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540327 PSEN Y junction M8-M12/M12 Connection cable 37,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540328 PSEN Y junction M12-M12/M12 Connection cable 37,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540329 PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm Adapter 29,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540331 PSEN T junction (auxiliary contact) M12 Connection cable 33,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540332 PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals Connector 24,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540333 PSEN cable M12-8sf, 20m Connection cable 56,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540334 PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals Connector 22,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540335 PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 actuator caps Protective caps 25,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540340 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m Connection cable 37,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540341 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m Connection cable 44,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540342 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m Connection cable 56,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540343 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m Connection cable 78,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540344 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m Connection cable 98,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540345 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m Connection cable 33,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540346 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m Connection cable 34,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540347 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m Connection cable 35,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540353 PSEN cs1.19n 1 switch Transponder M12, 5pol. male 142,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540380 PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator Transponder 30,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540382 PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator Transponder 30,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
540383 PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator Transponder 30,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541003 PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit Coded M12, 5pol. male 87,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541009 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit Coded M12, 8pol. male 88,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541010 PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit Coded M8, 8pol. male 88,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541011 PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit Coded 5m Kabel 88,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541012 PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1 1unit Coded 10m Kabel 93,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541014 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit Coded M12, 8pol. male 93,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541053 PSEN cs3.1n 1switch Coded M12, 5pol. male 82,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541059 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch Coded M12, 8pol. male 83,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541060 PSEN cs3.1p 1switch Coded M8, 8pol. male 83,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541061 PSEN cs3.1a 1switch Coded 5m Kabel 83,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541062 PSEN cs3.1b 1 switch Coded 10m Kabel 89,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541064 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch Coded M12, 8pol. male 89,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541080 PSEN cs3.1 1 actuator 13,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541103 PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit Fully coded M12, 5pol. male 117,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541109 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit Fully coded M12, 8pol. male 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541110 PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit Fully coded M8, 8pol. male 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541111 PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit Fully coded 5m Kabel 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541153 PSEN cs4.1n 1switch Fully coded M12, 5pol. male 111,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541159 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch Fully coded M12, 8pol. male 112,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541160 PSEN cs4.1p 1switch Fully coded M8, 8pol. male 112,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541161 PSEN cs4.1a 1switch Fully coded 5m Kabel 112,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541162 PSEN cs4.1b 1switch Fully coded 10m Kabel 115,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541180 PSEN cs4.1 1 actuator 17,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541203 PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit unique coding M12, 5pol. male 133,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541209 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit unique coding M12, 8pol. male 134,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541210 PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit unique coding M8, 8pol. male 134,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541211 PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit unique coding 5m Kabel 134,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541253 PSEN cs4.2n 1switch unique coding M12, 5pol. male 127,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541259 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch unique coding M12, 8pol. male 128,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541260 PSEN cs4.2p 1switch unique coding M8, 8pol. male 128,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541261 PSEN cs4.2a 1switch unique coding 5m Kabel 128,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541303 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators Coded M12, 5pol. male 201,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541304 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1&2 Coded M12, 5pol. male 150,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541305 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2 Coded M12, 5pol. male 176,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541353 PSEN cs3.19n 1 switch Coded M12, 5pol. male 124,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541380 PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator Coded 25,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541382 PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator Coded 25,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
541383 PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator Coded 25,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
544011 PSEN enc s1 eCAM Hollow shaft Optical, magnetic 1040,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
544012 PSEN enc s2 eCAM Solid shaft Optical, magnetic 1040,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
544021 PSEN enc m1 eCAM Hollow shaft Optical, magnetic 1450,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
544022 PSEN enc m2 eCAM Solid shaft Optical, magnetic 1450,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
545000 PSEN in1p M12 IP67 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
545003 PSEN in1n M12 IP67 143,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570000 PSENme 1S / 1AS Standard Spring force 119,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570001 PSENme 1S / 1AR Radius Spring force 153,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570004 PSENme 1M / 1AS Standard Magnetic force 126,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570005 PSENme1M / 1AR Radius Magnetic force 160,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570006 PSEN me1.2S / 1AS Standard Spring force 142,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570007 PSEN me1.2S / 1AR Radius Spring force 175,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570008 PSEN me1.21S / 1AR Radius Spring force 182,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570101 PSENme 1AS 19,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570102 PSENme 1AR 42,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570200 PSENme 2 / 2A Standard 10 N 24,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570201 PSENme 2 / 2AR Radius 10 N 40,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570205 PSENme 2A 9,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570206 PSENme 2AR 39,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570210 PSENme 3 / 2A Standard 10 N 26,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570212 PSENme 3 / 2AR Radius 10 N 41,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570220 PSENme 3.1 / 2AS Standard 10 N 28,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570222 PSENme 3.1 / 2AR Radius 10 N 43,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570230 PSENme 3.2 / 2A Standard 10 N 29,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570232 PSENme 3.2 / 2AR Radius 10 N 45,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570240 PSENme 4 / 4A Standard 10 N 25,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570241 PSENme 4.01 / 4A Standard 50 N 34,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570245 PSENme 4.1 / 4A Standard 10 N 27,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570246 PSENme 4.11 / 4A Standard 50 N 34,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570250 PSENme 4.21 / 4A Standard 50 N 36,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570251 PSENme 4.2 / 4A Standard 10 N 29,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570260 PSENme 4A 9,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570270 PSEN hs1.1p 120,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570271 PSEN hs1.2p 120,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570280 PSEN hs1 hinge Fastening element 28,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570281 PSEN hs kit1 9,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570300 PSEN rs1.0-300 75 m Aluminium die cast 122,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570301 PSEN rs1.0-175 37 m Aluminium die cast 122,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570302 PSEN rs2.0-300 75 m PA 137,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570303 PSEN rs2.0-175 37 m PA 137,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570310 PSEN rs spring 175 51,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570311 PSEN rs spring 300 51,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570312 PSEN rs pulley 75 18,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570313 PSEN rs pulley flex 9,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570314 PSEN rs rope d3/d4 50m 96,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570315 PSEN rs rope d3/d4 100m 191,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570500 PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 500 N Coded 312,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570501 PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit 500 N Fully coded 322,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570502 PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit 500 N unique coding 337,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570503 PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 500 N Coded 312,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570504 PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit 500 N Fully coded 322,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570505 PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit 500 N unique coding 337,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570510 PSEN sl-0.5p 1.1 1switch 500 N Coded 264,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570511 PSEN sl-0.5p 2.1 1switch 500 N Fully coded 273,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570513 PSEN sl-0.5n 1.1 1switch 500 N Coded 264,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570514 PSEN sl-0.5n 2.1 1switch 500 N Fully coded 273,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570520 PSEN sl-0.5 1.1 1actuator Coded 61,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570521 PSEN sl-0.5 2.1 1actuator Coded 63,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570522 PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator Coded 61,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570523 PSEN sl-0.5fm 2.1 1actuator Coded 63,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570550 PSEN sl bracket swing door Fastening element 15,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570551 PSEN sl bracket sliding door Fastening element 22,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570552 PSEN sl restart interlock (padlock) Bolt 96,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570560 PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit 500 N Coded 306,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570561 PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit 500 N Fully coded 316,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570562 PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit 500 N unique coding 332,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570600 PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 1000 N Coded 380,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570601 PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit 1000 N Fully coded 392,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570602 PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit 1000 N unique coding 411,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570603 PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 1000 N Coded 380,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570604 PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit 1000 N Fully coded 392,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570605 PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit 1000 N unique coding 411,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570610 PSEN sl-1.0p 1.1 1switch 1000 N Coded 337,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570611 PSEN sl-1.0p 2.1 1switch 1000 N Fully coded 348,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570613 PSEN sl-1.0n 1.1 1switch 1000 N Coded 337,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570614 PSEN sl-1.0n 2.1 1switch 1000 N Fully coded 348,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570620 PSEN sl-1.0 1.1 1actuator Coded 72,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570621 PSEN sl-1.0 2.1 1actuator Fully coded 74,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570622 PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator Coded 72,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570623 PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator Fully coded 74,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570630 PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit 1000 N Coded 524,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570640 PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch 1000 N Coded 403,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570650 PSEN sl-1.0 VA 1actuator Coded 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570660 PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit 1000 N Coded 374,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570661 PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit 1000 N Fully coded 385,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570662 PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit 1000 N unique coding 404,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570700 PSEN sg1c-2/1 unit 2 Coded 535,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570701 PSEN sg1c-4/1 unit 2 Coded 622,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570702 PSEN sg1c-2/1 2.2 unit 617,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570710 PSEN sg1c-2/1 1switch 2 Coded 369,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570713 PSEN sg1c-2/1 2.2 1switch 2 Fully coded 444,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570720 PSEN sg1c-4/1 1switch 2 Coded 477,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570730 PSEN sg1c-5/0 1switch 2 Coded 498,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570750 PSEN sg1c-5/0 unit 2 Coded 633,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570770 PSEN sg1 escape release pin 27,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570771 PSEN sg1 auxiliary release pin 17,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570772 PSEN sg1 cover 18,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570775 PSEN sg1 color covers (pushbutton) 5,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570780 PSEN sg1 actuator Coded 123,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570783 PSEN sg1 actuator 2.2 Fully coded 150,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
570793 PSEN cable 200m-8x0.25mm² Connection cable 324,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
581190 PIT si 3.1 No LED 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
581250 SafetyEYE Configurator CD + Handbook 42,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
581250B SafetyEYE Configurator Base License 483,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
581250D SafetyEYE Configurator CD 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
581250K SafetyEYE Configurator Copy License 155,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583000 PSENvip RL D Set Type 4 2256,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583002 PSENvip RL D M Set Type 4 2794,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583007 PSENvip RL D P Set Type 4 3213,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583200 PSENvip TP 7,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583202 PSENvip AP 78,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583203 PSENvip AT mag 75,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583204 PSENvip AT mech 24,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583205 PSENvip MB Adapter 33,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583206 PSENvip MS Mount/tripod 936,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583600 PSENvip RL D Type 4 1719,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583601 PSENvip RL D P Type 4 2675,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583610 PSENvip RL D M Type 4 2256,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
583900 PSENvip T Type 4 537,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
620010 PIT si 1.1 muting lamp No Bulb 38,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
620015 PIT si2.1 LED muting lamp No LED 105,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
620020 PIT si 1.2 muting lamp self monitoring Yes Bulb 109,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
620080 PITsign 5W replacement bulb 5,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
620100 PITsign replacement bulb 5,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630050 PSEN op4F-14-015 161 mm 0,2 - 6,0 m 1319,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630051 PSEN op4F-14-030 308 mm 0,2 - 6,0 m 1862,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630052 PSEN op4F-14-045 455 mm 0,2 - 6,0 m 2406,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630053 PSEN op4F-14-060 602 mm 0,2 - 6,0 m 2949,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630054 PSEN op4F-14-075 749 mm 0,2 - 6,0 m 3437,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630055 PSEN op4F-14-090 896 mm 0,2 - 6,0 m 4098,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630150 PSEN op4H-30-015 180 mm 0,2 - 15,0 m 1263,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630151 PSEN op4H-30-030 327 mm 0,2 - 15,0 m 1591,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630152 PSEN op4H-30-045 474 mm 0,2 - 15,0 m 1895,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630153 PSEN op4H-30-060 621 mm 0,2 - 15,0 m 2206,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630154 PSEN op4H-30-075 768 mm 0,2 - 15,0 m 2462,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630155 PSEN op4H-30-090 915 mm 0,2 - 15,0 m 2650,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630156 PSEN op4H-30-105 1062 mm 0,2 - 15,0 m 2771,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630157 PSEN op4H-30-120 1209 mm 0,2 - 15,0 m 3093,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630158 PSEN op4H-30-135 1356 mm 0,2 - 15,0 m 3471,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630159 PSEN op4H-30-150 1503 mm 0,2 - 15,0 m 3781,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630160 PSEN op4H-30-165 1650 mm 0,2 - 15,0 m 4103,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630200 PSEN op2B-2-050 0,5 - 50,0 m 1030,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630201 PSEN op2B-3-080 0,5 - 50,0 m 1341,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630202 PSEN op2B-4-090 0,5 - 50,0 m 1496,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630203 PSEN op2B-4-120 0,5 - 50,0 m 1651,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630250 PSEN op4B-2-050 515 mm 0,5 - 25,0 m 1319,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630251 PSEN op4B-3-080 815 mm 0,5 - 25,0 m 1719,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630252 PSEN op4B-4-090 915 mm 0,5 - 25,0 m 1951,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630253 PSEN op4B-4-120 1215 mm 0,5 - 25,0 m 2184,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630280 PSEN op cable axial M12 5-p. shield.0,5m Connection cable 16,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630281 PSEN op cable axial M12 5-p. shield. 1m Connection cable 17,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630282 PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 18,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630285 PSEN op connector M12 5-p. 8,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630294 PSEN op cable reel 8-p. shield. 1000m Connection cable 2640,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630295 PSEN op cableset 46,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630296 PSEN op cable axial M12 4-pole 30m Connection cable 28,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630297 PSEN op cable axial M12 5-pole 30m Connection cable 53,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630298 PSEN cable M12-5sf 20m Connection cable 37,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630300 PSEN op cable axial M12 4-pole 3m Connection cable 9,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630301 PSEN op cable axial M12 4-pole 5m Connection cable 10,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630302 PSEN op cable axial M12 4-pole 10m Connection cable 14,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630303 PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m Connection cable 19,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630304 PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m Connection cable 22,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630305 PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m Connection cable 28,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630306 PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m Connection cable 19,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630307 PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m Connection cable 22,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630308 PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m Connection cable 28,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630309 PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m Connection cable 53,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630310 PSEN op cable axial M12 5-pole 3m Connection cable 15,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630311 PSEN op cable axial M12 5-pole 5m Connection cable 17,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630312 PSEN op cable axial M12 5-pole 10m Connection cable 24,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630313 PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m Connection cable 20,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630314 PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m Connection cable 26,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630315 PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m Connection cable 39,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630316 PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m Connection cable 20,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630317 PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m Connection cable 26,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630318 PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m Connection cable 39,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630319 PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m Connection cable 53,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630320 PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 98,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630321 PSEN op1.1 Receiver pnp no/nc M12 87,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630322 PSEN op1.2 Emitter M12 75,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630323 PSEN op Reflector 9,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630324 PSEN op Bracket Fastening element 4,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630325 PSEN op Bracket kit Fastening element 25,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630326 PSEN op Bracket kit adjustable Fastening element 70,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630327 PSEN op Bracket kit antivibration Fastening element 32,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630328 PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m Connection cable 74,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630329 PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m Connection cable 74,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630332 PSEN op Stand 1500mm Mount/tripod 206,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630336 PSEN op Mirror 700mm Deviating mirror 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630340 Laser pointer for PSEN 4/2 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630341 PSEN op cable angle M12 4-pole 3m Connection cable 9,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630342 PSEN op cable angle M12 4-pole 5m Connection cable 10,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630343 PSEN op cable angle M12 4-pole 10m Connection cable 14,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630344 PSEN op cable angle M12 4-pole 30m Connection cable 28,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630345 PSEN op Testpiece F 14mm 17,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630346 PSEN op Testpiece H 30mm 17,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630347 PSEN op cable angle M12 5-pole 3m Connection cable 15,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630348 PSEN op cable angle M12 5-pole 5m Connection cable 17,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630349 PSEN op cable angle M12 5-pole 10m Connection cable 24,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630350 PSEN op cable angle M12 5-pole 30m Connection cable 53,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630362 PSEN op cable axial M12 4-pole 50m Connection cable 41,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630363 PSEN op cable angle M12 4-pole 50m Connection cable 41,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630364 PSEN op cable axial M12 5-pole 50m Connection cable 79,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630365 PSEN op cable angle M12 5-pole 50m Connection cable 79,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630366 PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m Connection cable 83,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630367 PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m Connection cable 83,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630368 PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m Connection cable 115,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630369 PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m Connection cable 115,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630380 PSEN op2S-1-1 Type 2 0,0 - 8,0 m 180,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630381 PSEN op4S-1-1 Type 4 0,0 - 8,0 m 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630382 PSEN op4S-1-2 Type 4 0,0 - 40,0 m 247,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630621 PSEN op4F-b-14-015 147 mm 0,2 - 6,0 m 1606,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630622 PSEN op4F-b-14-030 294 mm 0,2 - 6,0 m 2031,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630623 PSEN op4F-b-14-045 441 mm 0,2 - 6,0 m 2460,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630624 PSEN op4F-b-14-060 588 mm 0,2 - 6,0 m 2869,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630625 PSEN op4F-b-14-075 735 mm 0,2 - 6,0 m 3288,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630626 PSEN op4F-b-14-090 882 mm 0,2 - 6,0 m 3696,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630627 PSEN op4F-b-14-105 1029 mm 0,2 - 6,0 m 4126,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630628 PSEN op4F-b-14-120 1176 mm 0,2 - 6,0 m 4556,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630630 PSEN op4H-b-30-015 147 mm 0,2 - 15,0 m 1472,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630631 PSEN op4H-b-30-030 294 mm 0,2 - 15,0 m 1762,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630632 PSEN op4H-b-30-045 441 mm 0,2 - 15,0 m 2031,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630633 PSEN op4H-b-30-060 588 mm 0,2 - 15,0 m 2310,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630634 PSEN op4H-b-30-075 735 mm 0,2 - 15,0 m 2589,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630635 PSEN op4H-b-30-090 882 mm 0,2 - 15,0 m 2772,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630636 PSEN op4H-b-30-105 1029 mm 0,2 - 15,0 m 2923,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630637 PSEN op4H-b-30-120 1176 mm 0,2 - 15,0 m 3181,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630638 PSEN op4H-b-30-135 1323 mm 0,2 - 15,0 m 3471,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630639 PSEN op4H-b-30-150 1470 mm 0,2 - 15,0 m 3815,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630640 PSEN op4H-b-30-165 1617 mm 0,2 - 15,0 m 4126,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630641 PSEN op4F-m-14-015 147 mm 0,2 - 6,0 m 1493,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630642 PSEN op4F-m-14-030 294 mm 0,2 - 6,0 m 1923,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630643 PSEN op4F-m-14-045 441 mm 0,2 - 6,0 m 2342,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630644 PSEN op4F-m-14-060 588 mm 0,2 - 6,0 m 2761,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630645 PSEN op4F-m-14-075 735 mm 0,2 - 6,0 m 3181,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630646 PSEN op4F-m-14-090 882 mm 0,2 - 6,0 m 3600,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630647 PSEN op4F-m-14-105 1029 mm 0,2 - 6,0 m 4019,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630648 PSEN op4F-m-14-120 1176 mm 0,2 - 6,0 m 4427,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630650 PSEN op4H-m-30-015 147 mm 0,2 - 15,0 m 1375,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630651 PSEN op4H-m-30-030 294 mm 0,2 - 15,0 m 1655,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630652 PSEN op4H-m-30-045 441 mm 0,2 - 15,0 m 1923,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630653 PSEN op4H-m-30-060 588 mm 0,2 - 15,0 m 2213,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630654 PSEN op4H-m-30-075 735 mm 0,2 - 15,0 m 2493,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630655 PSEN op4H-m-30-090 882 mm 0,2 - 15,0 m 2665,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630656 PSEN op4H-m-30-105 1029 mm 0,2 - 15,0 m 2815,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630657 PSEN op4H-m-30-120 1176 mm 0,2 - 15,0 m 3084,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630658 PSEN op4H-m-30-135 1323 mm 0,2 - 15,0 m 3363,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630659 PSEN op4H-m-30-150 1470 mm 0,2 - 15,0 m 3707,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630660 PSEN op4H-m-30-165 1617 mm 0,2 - 15,0 m 4030,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630661 PSEN op4F-bm-14-015 147 mm 0,2 - 6,0 m 1773,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630662 PSEN op4F-bm-14-030 294 mm 0,2 - 6,0 m 2181,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630663 PSEN op4F-bm-14-045 441 mm 0,2 - 6,0 m 2600,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630664 PSEN op4F-bm-14-060 588 mm 0,2 - 6,0 m 3019,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630665 PSEN op4F-bm-14-075 735 mm 0,2 - 6,0 m 3433,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630666 PSEN op4F-bm-14-090 882 mm 0,2 - 6,0 m 3825,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630667 PSEN op4F-bm-14-105 1029 mm 0,2 - 6,0 m 4277,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630668 PSEN op4F-bm-14-120 1176 mm 0,2 - 6,0 m 4685,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630670 PSEN op4H-bm-30-015 147 mm 0,2 - 15,0 m 1660,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630671 PSEN op4H-bm-30-030 294 mm 0,2 - 15,0 m 1928,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630672 PSEN op4H-bm-30-045 441 mm 0,2 - 15,0 m 2213,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630673 PSEN op4H-bm-30-060 588 mm 0,2 - 15,0 m 2503,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630674 PSEN op4H-bm-30-075 735 mm 0,2 - 15,0 m 2772,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630675 PSEN op4H-bm-30-090 882 mm 0,2 - 15,0 m 2944,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630676 PSEN op4H-bm-30-105 1029 mm 0,2 - 15,0 m 3094,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630677 PSEN op4H-bm-30-120 1176 mm 0,2 - 15,0 m 3363,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630678 PSEN op4H-bm-30-135 1323 mm 0,2 - 15,0 m 3648,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630679 PSEN op4H-bm-30-150 1470 mm 0,2 - 15,0 m 4008,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630680 PSEN op4H-bm-30-165 1617 mm 0,2 - 15,0 m 4341,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630681 PSEN op4F-sl-14-015 147 mm 0,2 - 6,0 m 1219,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630682 PSEN op4F-sl-14-030 294 mm 0,2 - 6,0 m 1644,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630683 PSEN op4F-sl-14-045 441 mm 0,2 - 6,0 m 2052,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630684 PSEN op4F-sl-14-060 588 mm 0,2 - 6,0 m 2466,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630685 PSEN op4F-sl-14-075 735 mm 0,2 - 6,0 m 2890,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630686 PSEN op4F-sl-14-090 882 mm 0,2 - 6,0 m 3309,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630687 PSEN op4F-sl-14-105 1029 mm 0,2 - 6,0 m 3739,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630688 PSEN op4F-sl-14-120 1176 mm 0,2 - 6,0 m 4137,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630690 PSEN op4H-sl-30-015 147 mm 0,2 - 15,0 m 1155,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630691 PSEN op4H-sl-30-030 294 mm 0,2 - 15,0 m 1434,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630692 PSEN op4H-sl-30-045 441 mm 0,2 - 15,0 m 1708,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630693 PSEN op4H-sl-30-060 588 mm 0,2 - 15,0 m 1988,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630694 PSEN op4H-sl-30-075 735 mm 0,2 - 15,0 m 2267,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630695 PSEN op4H-sl-30-090 882 mm 0,2 - 15,0 m 2439,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630696 PSEN op4H-sl-30-105 1029 mm 0,2 - 15,0 m 2600,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630697 PSEN op4H-sl-30-120 1176 mm 0,2 - 15,0 m 2847,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630698 PSEN op4H-sl-30-135 1323 mm 0,2 - 15,0 m 3138,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630699 PSEN op4H-sl-30-150 1470 mm 0,2 - 15,0 m 3492,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630700 PSEN op4H-sl-30-165 1617 mm 0,2 - 15,0 m 3798,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630701 PSEN op4B-T-2-050 515 mm 0,5 - 3,0 m 1902,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630702 PSEN op4B-T-3-080 815 mm 0,5 - 3,0 m 2213,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630703 PSEN op4B-L-2-050 515 mm 0,5 - 3,0 m 1579,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630704 PSEN op4B-L-3-080 815 mm 0,5 - 3,0 m 1880,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630705 PSEN op4B-S-2-050 515 mm 0,5 - 25,0 m 1300,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630706 PSEN op4B-S-3-080 815 mm 0,5 - 25,0 m 1644,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630707 PSEN op1.4 L-Reflex 279,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630708 PSEN op1.5 L-Reflector 150,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630709 PSEN op1.6 T-Reflex 489,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630710 PSEN op1.7 T-Reflector 263,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630711 PSEN 2S/4S mirror Deviating mirror 129,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630712 PSEN 2S/4S bracket Fastening element 13,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630713 PSEN op2H bracket kit Fastening element 30,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630714 PSEN op2H bracket kit adjustable Fastening element 70,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630720 PSEN op2H-s-30-015/1 150 mm 0,2 - 19,0 m 510,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630721 PSEN op2H-s-30-030/1 300 mm 0,2 - 19,0 m 619,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630722 PSEN op2H-s-30-045/1 450 mm 0,2 - 19,0 m 726,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630723 PSEN op2H-s-30-060/1 600 mm 0,2 - 19,0 m 844,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630724 PSEN op2H-s-30-075/1 750 mm 0,2 - 19,0 m 942,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630725 PSEN op2H-s-30-090/1 900 mm 0,2 - 19,0 m 1089,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630726 PSEN op2H-s-30-105/1 1050 mm 0,2 - 19,0 m 1237,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630727 PSEN op2H-s-30-120/1 1200 mm 0,2 - 19,0 m 1355,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630728 PSEN op2H-s-30-135/1 1350 mm 0,2 - 19,0 m 1453,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630729 PSEN op2H-s-30-150/1 1500 mm 0,2 - 19,0 m 1630,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630730 PSEN op2H-s-30-165/1 1650 mm 0,2 - 19,0 m 1777,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630731 PSEN op2H-s-30-180/1 1800 mm 0,2 - 19,0 m 1924,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630740 PSEN op4F-s-14-015/1 150 mm 0,2 - 6,0 m 1022,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630741 PSEN op4F-s-14-030/1 300 mm 0,2 - 6,0 m 1445,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630742 PSEN op4F-s-14-045/1 450 mm 0,2 - 6,0 m 1873,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630743 PSEN op4F-s-14-060/1 600 mm 0,2 - 6,0 m 2301,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630744 PSEN op4F-s-14-075/1 750 mm 0,2 - 6,0 m 2681,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630745 PSEN op4F-s-14-090/1 900 mm 0,2 - 6,0 m 3195,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630746 PSEN op4F-s-14-105/1 1050 mm 0,2 - 6,0 m 3461,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630747 PSEN op4F-s-14-120/1 1200 mm 0,2 - 6,0 m 3842,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630748 PSEN op4F-s-14-135/1 1350 mm 0,2 - 6,0 m 4265,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630749 PSEN op4F-s-14-150/1 1500 mm 0,2 - 6,0 m 4688,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630750 PSEN op4F-s-14-165/1 1650 mm 0,2 - 6,0 m 5111,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630751 PSEN op4F-s-14-180/1 1800 mm 0,2 - 6,0 m 5534,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630760 PSEN op4H-s-30-015/1 150 mm 0,2 - 19,0 m 1041,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630761 PSEN op4H-s-30-030/1 300 mm 0,2 - 19,0 m 1293,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630762 PSEN op4H-s-30-045/1 450 mm 0,2 - 19,0 m 1540,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630763 PSEN op4H-s-30-060/1 600 mm 0,2 - 19,0 m 1787,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630764 PSEN op4H-s-30-075/1 750 mm 0,2 - 19,0 m 2035,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630765 PSEN op4H-s-30-090/1 900 mm 0,2 - 19,0 m 2187,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630766 PSEN op4H-s-30-105/1 1050 mm 0,2 - 19,0 m 2330,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630767 PSEN op4H-s-30-120/1 1200 mm 0,2 - 19,0 m 2548,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630768 PSEN op4H-s-30-135/1 1350 mm 0,2 - 19,0 m 2805,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630769 PSEN op4H-s-30-150/1 1500 mm 0,2 - 19,0 m 3119,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630770 PSEN op4H-s-30-165/1 1650 mm 0,2 - 19,0 m 3404,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630771 PSEN op4H-s-30-180/1 1800 mm 0,2 - 19,0 m 3699,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630772 PSEN op bracket turnable (kit) Fastening element 34,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630900 PSEN op Mirror-015/1 Deviating mirror 118,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630901 PSEN op Mirror-060/1 Deviating mirror 148,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630902 PSEN op Mirror-090/1 Deviating mirror 164,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630903 PSEN op Mirror-120/1 Deviating mirror 173,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630904 PSEN op Mirror-165/1 Deviating mirror 207,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630905 PSEN op Mirror-190/1 Deviating mirror 252,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630906 PSEN op Mirror Bracket Kit/1 Fastening element 21,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630910 PSEN op Lens Shield-015/1 Front protection 96,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630911 PSEN op Lens Shield-030/1 Front protection 104,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630912 PSEN op Lens Shield-045/1 Front protection 106,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630913 PSEN op Lens Shield-060/1 Front protection 137,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630914 PSEN op Lens Shield-075/1 Front protection 129,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630915 PSEN op Lens Shield-090/1 Front protection 138,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630916 PSEN op Lens Shield-105/1 Front protection 145,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630917 PSEN op Lens Shield-120/1 Front protection 190,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630918 PSEN op Lens Shield-135/1 198,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630919 PSEN op Lens Shield-150/1 Front protection 207,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630920 PSEN op Lens Shield-165/1 Front protection 215,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630921 PSEN op Lens Shield-180/1 Front protection 223,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630922 PSEN op Lens Shield-2-050 Front protection 119,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630923 PSEN op Lens Shield-3-080 Front protection 136,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630924 PSEN op Lens Shield-4-090 Front protection 142,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630925 PSEN op Lens Shield-4-120 Front protection 195,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630930 PSEN op67-69K-015/1 IP69 tube 343,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630931 PSEN op67-69K-030/1 IP69 tube 353,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630932 PSEN op67-69K-045/1 IP69 tube 363,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630933 PSEN op67-69K-060/1 IP69 tube 374,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630934 PSEN op67-69K-075/1 IP69 tube 384,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630935 PSEN op67-69K-090/1 IP69 tube 394,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630936 PSEN op67-69K-105/1 IP69 tube 405,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630937 PSEN op67-69K-120/1 IP69 tube 416,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630938 PSEN op67-69K-135/1 IP69 tube 426,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630939 PSEN op67-69K-150/1 IP69 tube 437,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630940 PSEN op67-69K-165/1 IP69 tube 447,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630941 PSEN op67-69K-180/1 IP69 tube 457,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630942 PSEN op67-69K-2-050 IP69 tube 366,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630943 PSEN op67-69K-3-080 IP69 tube 389,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630944 PSEN op67-69K-4-090 IP69 tube 395,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630945 PSEN op67-69K-4-120 IP69 tube 416,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630950 PSEN op Protective Column-060/1 Protective profile 145,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630951 PSEN op Protective Column-090/1 Protective profile 164,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630952 PSEN op Protective Column-120/1 Protective profile 188,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630953 PSEN op Protective Column-165/1 Protective profile 212,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630954 PSEN op Protective Column-190/1 Protective profile 224,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630955 PSEN op Protective Base/1 Mount/tripod 43,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630956 PSEN op Protective Bracket-4/1 Fastening element 23,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630957 PSEN op Protective Bracket-6/1 Fastening element 33,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630960 PSEN op Protective Bracket Mirror/1 Fastening element 31,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630961 PSEN op Protective Column 2-050/1 Protective profile 227,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630962 PSEN op Protective Column 3-080/1 Protective profile 278,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630963 PSEN op Protective Column 4-090/1 Protective profile 330,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
630964 PSEN op Protective Column 4-120/1 Protective profile 330,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631000 PSEN op4F-A-14-030/1 1845,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631001 PSEN op4F-A-14-045/1 2273,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631002 PSEN op4F-A-14-060/1 2701,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631003 PSEN op4F-A-14-075/1 3081,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631004 PSEN op4F-A-14-090/1 3595,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631005 PSEN op4F-A-14-105/1 3861,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631006 PSEN op4F-A-14-120/1 4242,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631007 PSEN op4F-A-14-135/1 4665,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631008 PSEN op4F-A-14-150/1 5088,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631009 PSEN op4F-A-14-165/1 5511,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631010 PSEN op4F-A-14-180/1 5934,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631020 PSEN op4H-A-30-030/1 1693,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631021 PSEN op4H-A-30-045/1 1940,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631022 PSEN op4H-A-30-060/1 2187,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631023 PSEN op4H-A-30-075/1 2435,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631024 PSEN op4H-A-30-090/1 2587,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631025 PSEN op4H-A-30-105/1 2730,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631026 PSEN op4H-A-30-120/1 2948,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631027 PSEN op4H-A-30-135/1 3205,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631028 PSEN op4H-A-30-150/1 3519,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631029 PSEN op4H-A-30-165/1 3804,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631030 PSEN op4H-A-30-180/1 4099,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631040 PSEN op2H-A-30-030/1 1019,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631041 PSEN op2H-A-30-045/1 1126,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631042 PSEN op2H-A-30-060/1 1244,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631043 PSEN op2H-A-30-075/1 1342,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631044 PSEN op2H-A-30-090/1 1489,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631045 PSEN op2H-A-30-105/1 1637,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631046 PSEN op2H-A-30-120/1 1755,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631047 PSEN op2H-A-30-135/1 1853,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631048 PSEN op2H-A-30-150/1 2030,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631049 PSEN op2H-A-30-165/1 2177,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631050 PSEN op2H-A-30-180/1 2324,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631055 PSEN op pigtail emitter Adapter cable 15,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631056 PSEN op pigtail receiver b Adapter cable 20,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631057 PSEN op pigtail receiver m Adapter cable 26,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631058 PSEN op cascading 0,05m Adapter cable 16,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631059 PSEN op cascading 0,5m Adapter cable 18,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631060 PSEN op cascading 1m Adapter cable 19,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631061 PSEN op cascading bracket Fastening element 24,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631070 PSEN op Advanced Programming Adapter 135,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631071 PSEN op Ethernet cable 1m Programming cable 12,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631072 PSEN op Ethernet cable 3m Programming cable 17,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631073 PSEN op Ethernet cable 10m Programming cable 24,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631080 PSEN op cable axial M12 12-pole 3m Connection cable 26,68 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631081 PSEN op cable axial M12 12-pole 5m Connection cable 32,82 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631082 PSEN op cable axial M12 12-pole 10m Connection cable 47,01 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631083 PSEN op cable axial M12 12-pole 20m Connection cable 67,66 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631084 PSEN op cable axial M12 12-pole 30m Connection cable 83,31 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
631085 PSEN op cable axial M12 12-pole 50m Connection cable 122,34 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680000 PMCprotego S1 1 = Base +SIL3 +ext. Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680002 PMCprotego S2 2 = Base +SIL2 511,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680004 PMCprotego S1-2 1-2Gen = Base +SIL3 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680006 PMCprotego S2-2 2-2Gen = Base +SIL2 502,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680040 PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24 Adapter 150,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680041 PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24 Adapter 150,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680042 PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72 Adapter 150,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680043 PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72 Adapter 150,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680050 PMCprimo C.0/A/A/2 1537,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680051 PMCprimo C.0/A/A/3 2047,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680052 PMCprimo C.0/A/A/4 1897,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680053 PMCprimo C.0/A/A/5 2407,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680054 PMCprimo C.0/A/A/6 2485,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680055 PMCprimo C.0/A/A/7 2995,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680060 PMCprimo C.0/A/B/2 1537,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680061 PMCprimo C.0/A/B/3 2047,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680062 PMCprimo C.0/A/B/4 1897,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680063 PMCprimo C.0/A/B/5 2407,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680064 PMCprimo C.0/A/B/6 2485,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
680065 PMCprimo C.0/A/B/7 2995,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c Spring-loaded terminal 22.5 mm 133,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
72 03.01.2014 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720130 PST X2 110VAC 2n/o Screw terminal 90.0 mm 379,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720150 PST X2 230VAC 2n/o Screw terminal 90.0 mm 379,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720180 PST X2 24VDC 2n/o Screw terminal 90.0 mm 379,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720300 PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C Screw terminal 90.0 mm 371,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720301 PST 4 24 V AC 6N/O 4N/C Screw terminal 90.0 mm 371,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720303 PST 4 42 V AC 6N/O 4N/C Screw terminal 90.0 mm 371,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720308 PST 4 110 V AC 6N/O 4N/C Screw terminal 90.0 mm 371,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720309 PST 4 230 V AC 6N/O 4N/C Screw terminal 90.0 mm 371,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
720310 PST 4 240VAC 6S 4Ö Screw terminal 90.0 mm 371,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
73,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
74 03.01.2014 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750002 PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm Terminal kit 15,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750003 PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm Terminal kit 18,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750004 PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm Terminal kit 23,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750008 PNOZ s Set1screw terminals 45mm Terminal kit 31,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750010 PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) Terminating resistor 26,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750012 PNOZ s Set2screw terminals 45mm Terminal kit 38,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750014 PNOZ s Set3screw terminals 45mm Terminal kit 34,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750020 PNOZ s connector (10 pieces) Connection cable 31,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750101 PNOZ s1 24VDC 2 n/o Screw terminal 12.5 mm 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750102 PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c Screw terminal 17.5 mm 139,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o Screw terminal 17.5 mm 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750104 PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Screw terminal 22.5 mm 188,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750105 PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t Screw terminal 22.5 mm 274,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750106 PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750107 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Screw terminal 17.5 mm 123,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750108 PNOZ s8 24VDC 2 n/o Screw terminal 12.5 mm 107,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750109 PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t Screw terminal 17.5 mm 166,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750110 PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c Screw terminal 45.0 mm 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750111 PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c Screw terminal 45.0 mm 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750124 PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c Screw terminal 22.5 mm 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750126 PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750132 PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c Screw terminal 22.5 mm 192,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750134 PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Screw terminal 22.5 mm 198,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750135 PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t Screw terminal 22.5 mm 284,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750136 PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750154 PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Screw terminal 22.5 mm 220,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750156 PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750167 PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o 1 n/c cascade Screw terminal 17.5 mm 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750177 PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand Screw terminal 17.5 mm 129,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750330 PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c Screw terminal 45.0 mm 730,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750900 PNOZ s pIE Filter terminal 38,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
750910 PNOZ s nIE Filter terminal 38,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751002 PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm Terminal kit 15,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751003 PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm Terminal kit 18,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751004 PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm Terminal kit 23,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751008 PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm Terminal kit 31,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751012 PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm Terminal kit 38,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751014 PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm Terminal kit 34,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751101 PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o Spring-loaded terminal 12.5 mm 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751102 PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Spring-loaded terminal 17.5 mm 139,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751103 PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o Spring-loaded terminal 17.5 mm 145,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751104 PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Spring-loaded terminal 22.5 mm 188,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751105 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t Spring-loaded terminal 22.5 mm 274,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751106 PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751107 PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c Cage clamp terminal 17.5 mm 123,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751108 PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o Spring-loaded terminal 12.5 mm 107,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751109 PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t spring-loaded terminal, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751110 PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c Cage clamp terminal 45.0 mm 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751111 PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c Cage clamp terminal 45.0 mm 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751124 PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Spring-loaded terminal 22.5 mm 209,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751126 PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751132 PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c Spring-loaded terminal 22.5 mm 192,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751134 PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Spring-loaded terminal 22.5 mm 198,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751135 PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t Spring-loaded terminal 22.5 mm 284,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751136 PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751154 PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Spring-loaded terminal 22.5 mm 220,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751156 PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751167 PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c cascade Cage clamp terminal 17.5 mm 118,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751177 PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand Cage clamp terminal 17.5 mm 129,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751185 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated Spring-loaded terminal 22.5 mm 317,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751187 PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated Cage clamp terminal 17.5 mm 166,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751189 PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated spring-loaded terminal, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751330 PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c Spring-loaded terminal 45.0 mm 730,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
751500 PNOZ s50 C 549,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
76 03.01.2014 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
760100 PMD s10 24-240VACDC True power measurement 24 - 240 V 267,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
760120 PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U Insulation monitor, Earth Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
761100 PMD s10 C 24-240VACDC True power measurement 24 - 240 V 267,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
761120 PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U Insulation monitor, Earth Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772000 PNOZ mm0p 24VDC 456,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772001 PNOZ mm0.1p 483,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772002 PNOZ mm0.2p 585,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772010 PNOZ mm0p-T 650,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772020 PNOZ mml1p 212,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772021 PNOZ mml2p 212,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772030 PNOZ mmc1p ETH 177,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772031 PNOZ mmc2p seriell 102,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772032 PNOZ mmc3p DP 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772033 PNOZ mmc4p DN 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772034 PNOZ mmc6p CAN 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772035 PNOZ mmc7p CC 270,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772036 PNOZ mmc11p CAT 274,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772100 PNOZ m B0 533,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772120 PNOZ m EF Multi Link 197,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772121 PNOZ m EF PDP Link 197,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772130 PNOZ m ES ETH 167,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772131 PNOZ m ES RS232 99,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772132 PNOZ m ES Profibus 270,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772134 PNOZ m ES CANopen 270,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772136 PNOZ m ES EtherCAT 270,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772140 PNOZ m EF 16DI 178,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772142 PNOZ m EF 8DI4DO 254,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
772143 PNOZ m EF 4DI4DOR 300,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773000 PNOZmulti Configurator SW+Manual 42,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773000D PNOZmulti Configurator Demo 16,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010B Basic License for PNOZmulti Config. 419,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010G Project License for PNOZmulti Config 3772,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010K User License for PNOZmulti Config 155,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010L Lite License for PNOZmulti Config. 193,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010Q Time lim License 4Mth for PNOZmulti Conf 295,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010R Time lim License 3Mth for PNOZmulti Conf 236,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010S Time lim License 2Mth for PNOZmulti Conf 177,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010U Basic Upgr License for PNOZmulti Config 193,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010V User Upgr License for PNOZmulti Config 102,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773010W Project Upgr License f. PNOZmulti Config 1741,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773011B Basic License for PNOZmulti Service 193,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773011G Project License for PNOZmulti Service 1741,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773011K User License for PNOZmulti Service 72,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773011L Lite License for PNOZmulti Service 89,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773011U Basic Upgr License for PNOZmulti Service 89,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773011V User Upgr License for PNOZmulti Service 48,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773011W Project Upgr License for PNOZmulti Serv 802,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773100 PNOZ m1p base unit 20 4 806,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773103 PNOZ m1p ETH 20 4 961,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773104 PNOZ m1p ETH coated version 20 4 1385,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773105 PNOZ m1p base unit coated version 20 4 1192,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773110 PNOZ m0p base unit not expandable 20 4 531,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773113 PNOZ m0p ETH 20 4 674,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773120 PNOZ m2p base module press function 20 4 956,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773123 PNOZ m2p ETH 20 4 1112,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773125 PNOZ m3p base unit burner function 20 4 988,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773126 PNOZ m3p ETH 20 4 1074,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773200 PNOZ pps1p 100-240VAC 107,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773300 PNOZ p1p 24VDC 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773310 PDP20 F 4 mag 8 76,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773400 PNOZ mi1p 8 input 8 170,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773405 PNOZ mi1p 8 input coated version 8 386,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773410 PNOZ mi2p 8 standard input 8 141,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773500 PNOZ mo1p 4 so 4 229,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773505 PNOZ mo1p 4so coated version 4 456,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773510 PNOZ mo3p 2so 245,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773520 PNOZ mo2p 2n/o 182,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773525 PNOZ mo2p 2n/o coated version 413,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773534 PNOZ mo5p 4 n/o burner 198,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773536 PNOZ mo4p 4n/o 198,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773537 PNOZ mo4p 4n/o coated version 451,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773540 PNOZ ml1p safe link 24VDC 212,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773545 PNOZ ml1p coated version 314,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773600 PDP67 F 8DI ION 8 IP67 160,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773601 PDP67 F 8DI ION HP 8 IP67 212,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773602 PNOZ ml2p safe link PDP 212,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773603 PDP67 F 4 code IP67 85,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773610 PDP67 Connector cs Adapter cable 19,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773612 PDP67 Connector cs VA Adapter cable 25,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773613 PDP67 F 4 code VA IP67 96,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773614 PDP67 F 8DI ION VA 8 IP67 168,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773615 PDP67 F 8DI ION HP VA 8 IP67 225,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773630 PNOZ po3.1p 8n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773631 PNOZ po3.2p 4n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773632 PNOZ po3.3p 3n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773634 PNOZ po3p 3n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773635 PNOZ po4p 4n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773700 PNOZ mc1p 290,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773705 PNOZ mc1p coated version 615,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773711 PNOZ mc4p DeviceNet 2 DeviceNet 354,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773712 PNOZ mc6p CANopen 2 CANopen 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773713 PNOZ mc2.1p EtherCAT 2 EtherCAT 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773715 PNOZ mc10p SERCOS III sercos III 379,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773716 PNOZ mc7p CC-Link 2 CC-Link V1.10 340,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773719 PNOZ mc12p Powerlink Ethernet POWERLINK V2 322,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773720 PNOZ mc0p Powersupply 158,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773723 PNOZ mc5p Interbus Interbus S 500,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773725 PNOZ mc7p CC-Link coated version CC-Link 989,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773726 PNOZ mc7p CC-Link CC-Link 500,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773727 PNOZ mc6p CANopen coated version CANopen 989,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773728 PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic INTERBUS LWL 500,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773729 PNOZ mc4p DeviceNet coated version DeviceNet 989,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773730 PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP Ethernet IP, Modbus TCP 504,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773731 PNOZ mc9p Profinet IO PROFINET IO 504,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773732 PNOZ mc3p Profibus 2 PROFIBUS DP 354,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773733 PNOZ mc6.1p CANopen 3 CANopen 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773734 PNOZ mc8p coated version Ethernet IP, Modbus TCP 989,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773800 PNOZ ms1p standstill / speed monitor 481,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773810 PNOZ ms2p 535,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773811 PNOZ ms2p TTL coated version 792,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773812 PNOZ ma1p 2 Analog Input 427,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773813 PNOZ ma1p coated version 633,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773815 PNOZms2p HTL 535,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773816 PNOZ ms2p TTL 535,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773820 PNOZ ms3p standstill / speed monitor 535,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773825 PNOZ ms3p HTL 535,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773826 PNOZ ms3p TTL 535,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773830 PNOZ ms4p speedcontrol 481,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773839 PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m Adapter cable 73,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773840 PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773841 PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773842 PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773843 PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773844 PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m Adapter cable 73,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773845 PNOZ msi b4 Box Adapter 47,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773846 PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m Adapter cable 93,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773847 PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m Adapter cable 98,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773854 PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m Connection cable 24,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773855 PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m Connection cable 23,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773856 PNOZ msi 9p adapter cable 5m Connection cable 28,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773857 PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773858 PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m Adapter cable 68,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773859 PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m Adapter cable 77,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773860 PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773861 PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m Adapter cable 68,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773862 PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773863 PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m Adapter cable 68,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773864 PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773865 PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m Adapter cable 68,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773867 PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773868 PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773869 PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m Adapter cable 152,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773870 PNOZ msi S09 Connector kit 107,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773871 PNOZ msi S15 Connector kit 122,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773872 PNOZ msi S025 Connector kit 138,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773873 PNOZ MSI6P ADAPTER ELAU 9/9 4 m Adapter cable 72,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773874 PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773875 PNOZ msi 17p Bos/Rex 15/15 4,0m Adapter cable 73,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773878 PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m Adapter cable 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773879 PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M Adapter cable 68,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773880 PNOZ msi b1 Box Adapter cable 168,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773881 PNOZ msi b0 cable Adapter cable 24,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773882 PNOZ msi b1 Box 9p Adapter cable 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773883 PNOZ msi b1 Box 25p Adapter cable 124,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773884 PNOZ msi b1 cable 25/RJ45 Adapter cable 31,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773890 PNOZ mli1p 5m Adapter cable 46,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773891 PNOZ mli1p 10m screw Adapter cable 62,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773892 PNOZ mli1p 50m Adapter cable 108,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773893 PNOZ mli1p 5m Adapter cable 46,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773894 PNOZ mli1p 10m Adapter cable 62,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773895 PNOZ mli1p 50m Adapter cable 108,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773896 PNOZ mli1p 1,5m spring Adapter cable 41,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773897 PNOZ mli1p 1,5m screw Adapter cable 41,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773900 PNOZ pe1p 137,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773950 PNOZ p1vp 30s Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
773951 PNOZ p1vp 300s Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774000 PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c Screw terminal 90.0 mm 341,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774001 PNOZ 10 42VAC 6n/o 4n/c Screw terminal 90.0 mm 341,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774002 PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c Screw terminal 90.0 mm 341,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774003 PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c Screw terminal 90.0 mm 341,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774006 PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c Screw terminal 90.0 mm 341,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774009 PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c Screw terminal 90.0 mm 341,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774012 PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Screw terminal 112.5 mm 411,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774013 PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Screw terminal 112.5 mm 411,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774015 PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 169,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774017 PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 169,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774019 PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 169,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774020 PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774021 PZA 300/42VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774023 PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774026 PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774028 PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774029 PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774030 PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774031 PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774035 PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774038 PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774040 PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774041 PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 154,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774042 PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 169,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774044 PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 169,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774048 PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c Screw terminal 45.0 mm 169,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774049 PNOZ X7 48VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774050 PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 318,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774051 PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774053 PNOZ X7 110VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774054 PNOZ X7 115VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774055 PNOZ X7 120VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774056 PNOZ X7 230VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774057 PNOZ X7 240VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774058 PNOZ X7 42VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774059 PNOZ X7 24VACDC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774060 PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774061 PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774062 PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774063 PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774064 PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774065 PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774066 PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774067 PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774070 PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774071 PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774072 PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774073 PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774074 PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774075 PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774076 PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774077 PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774080 PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 329,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774081 PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 329,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774082 PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 329,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774085 PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 329,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774086 PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 329,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774090 COVER P-93 Blank cover 27,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774100 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 112.5 mm 649,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774104 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 112.5 mm 649,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774105 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 112.5 mm 649,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774106 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA Screw terminal 112.5 mm 649,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774107 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA Screw terminal 112.5 mm 649,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774108 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA Screw terminal 112.5 mm 649,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774130 PNOZ e1p 24VDC 2so Screw terminal 22.5 mm 124,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774131 PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t Screw terminal 22.5 mm 192,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774132 PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t Screw terminal 22.5 mm 192,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774133 PNOZ e1.1p 24VDC 2so Screw terminal 22.5 mm 141,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774135 PNOZ e2.2p 24VDC 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774136 PNOZ e2.1p 24VDC 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774137 PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t Screw terminal 22.5 mm 190,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774138 PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t Screw terminal 22.5 mm 190,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774139 PNOZ e3.1p 24VDC 2so Screw terminal 22.5 mm 138,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774140 PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774141 PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774142 PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774143 PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774148 PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774150 PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774180 PNOZ e4.1p 24VDC 2so Screw terminal 22.5 mm 144,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774181 PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t Screw terminal 22.5 mm 195,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774190 PNOZ e5.11p 24VDC 2so Screw terminal 22.5 mm 266,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774191 PNOZ e5.13p 24VDC 2so Screw terminal 22.5 mm 255,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774192 PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so Screw terminal 45.0 mm 244,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774193 PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t Screw terminal 45.0 mm 295,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774195 Terminal block filter 1 11,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774196 Terminal block filter 2 11,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774197 PNOZ e7p 24VDC 2 so Screw terminal 22.5 mm 210,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774198 PNOZ e8.1p 24VDC 2so Screw terminal 22.5 mm 311,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774260 PLID d1 Screw terminal 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 138,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774303 PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774304 PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o Screw terminal 45.0 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774305 PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o Screw terminal 45.0 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774309 PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774311 PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774312 PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774314 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774315 PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774316 PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774318 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774319 PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 187,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774321 PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 198,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774322 PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 198,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774323 PNOZ X5J 24VDC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 146,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774324 PNOZ X5.1 24VDC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 146,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774325 PNOZ X5 24VACDC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 146,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774326 PNOZ X5 12VDC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 146,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774330 P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774331 P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774332 P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774340 P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774341 P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774345 P2HZ X2 24VAC 2n/o Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774350 P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774360 P1HZ X1 24VDC 2n/o Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774406 PAD/SI 840/512I/5VDC Adapter 45.0 mm 124,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774434 P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774435 P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774436 P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774438 P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774439 P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774500 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774502 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774504 PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 45.0 mm 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774505 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 45.0 mm 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774506 PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 45.0 mm 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774508 PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 279,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774517 PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix Screw terminal 45.0 mm 245,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774530 PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 287,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774532 PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 287,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774534 PNOZ XV3.1 0.5/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o fix Screw terminal 90.0 mm 287,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774538 PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 287,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774540 PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774541 PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774542 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774544 PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix Screw terminal 45.0 mm 283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774545 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix Screw terminal 45.0 mm 283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774547 PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix Screw terminal 45.0 mm 283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774548 PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 283,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774549 PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 321,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774550 PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 309,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774552 PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 309,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774554 PNOZ XV2.1 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 90.0 mm 309,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774558 PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 309,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774560 PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix 112.5 mm 337,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774578 PPS 100-240VAC / 24VDC 211,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774580 PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 134,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774581 PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 134,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774582 PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 134,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774583 PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 134,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774584 PZE X4V 8/24VDC 4n/o Delayed contact expansion 45.0 mm 174,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774585 PZE X4 24VDC 4n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774586 PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 134,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774590 PZE X5V 3/48VDC 5n/o fix Delayed contact expansion 45.0 mm 204,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774592 PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix Delayed contact expansion 45.0 mm 204,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774593 PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix Delayed contact expansion 45.0 mm 204,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774595 PZE X5 24VDC 5n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774600 PNOZ XM1 24VDC 4n/o 1n/c 2so 522,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774601 PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 383,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774605 PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 383,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774606 PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 383,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774607 PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 145,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774608 PNOZ X9 200VAC 24VDC -774606 383,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774609 PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 383,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774610 PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t Screw terminal 90.0 mm 313,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774612 PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t Screw terminal 90.0 mm 313,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774618 PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t Screw terminal 90.0 mm 313,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774620 PNOZ XE1 24VDC 27.0 mm 117,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774621 PNOZ XE2 24VDC 27.0 mm 136,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774638 END-XM 8,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774639 KOP-XE Connector 15,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774660 PCANop 24VDC 327,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774662 PCANdn 24VDC 327,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774665 CAN-CONNECT Connector 5,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774666 PCANop - HB 46,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774667 PCANdn - HB 46,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774700 PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED Screw terminal 90.0 mm 351,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774701 PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED Screw terminal 90.0 mm 351,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774703 PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED Screw terminal 90.0 mm 351,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774706 PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED Screw terminal 90.0 mm 351,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774709 PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED Screw terminal 90.0 mm 351,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774721 PNOZ X6 42VAC 3n/o Screw terminal 45.0 mm 302,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774725 PNOZ X6 110-120VAC 3n/o Screw terminal 45.0 mm 302,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774726 PNOZ X6 230-240VAC 3n/o Screw terminal 45.0 mm 302,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774729 PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o Screw terminal 45.0 mm 302,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774730 PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774731 PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774734 PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774735 PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774736 PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774738 PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774739 PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774740 PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774741 PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774745 PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774746 PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774749 PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774760 PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774764 PNOZ 8 110VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774768 PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774789 PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774790 PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
774791 PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775600 PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775620 PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775630 PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775650 PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775695 PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775800 PNOZ 2 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775810 PNOZ 2 42VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775830 PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
775850 PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777053 PNOZ X7P 110-120VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 122,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777056 PNOZ X7P 230-240VAC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 122,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777059 PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 122,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777070 PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777071 PNOZ 16SP 42VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777072 PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777073 PNOZ 16SP 110VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777074 PNOZ 16SP 115VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777075 PNOZ 16SP 120VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777076 PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777077 PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777080 PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 340,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777083 PNOZ X11P 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 340,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777086 PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 340,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777100 PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 143,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777140 PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777148 PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777150 PZE X5P 24VDC 5n/o 2so Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777300 PNOZ X2.9P 24VDC 3n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 160,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777301 PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 160,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 165,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777303 PNOZ X2P 24VACDC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 145,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777304 PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o Screw terminal 22.5 mm 195,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777305 PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 160,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777306 PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c Screw terminal 22.5 mm 165,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777307 PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o Screw terminal 22.5 mm 147,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777308 PNOZ X2.5P 24VDC 2n/o 1so Screw terminal 22.5 mm 198,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777310 PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 193,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777313 PNOZ X3P 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 198,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777314 PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so Screw terminal 45.0 mm 190,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777330 P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777331 P2HZ X1P 42VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777332 P2HZ X1P 48VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777340 P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777341 P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777354 P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777355 P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777434 P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777435 P2HZ X1P 115VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777436 P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777438 P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777439 P2HZ X1P 240VAC 3n/o 1n/c 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777500 PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 285,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777502 PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 285,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777503 PNOZ XV2P 1/24VDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 45.0 mm 285,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777504 PNOZ XV2P 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 45.0 mm 285,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777510 PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 289,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777511 PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 289,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777512 PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 289,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777514 PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix Screw terminal 45.0 mm 289,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777515 PNOZ XV3P 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix Screw terminal 45.0 mm 289,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777517 PNOZ XV3P 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix Screw terminal 45.0 mm 289,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777518 PNOZ XV3P 300/24VDC 3n/o 2n/o t Screw terminal 45.0 mm 289,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777520 PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 298,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777522 PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 298,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777525 PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t fix Screw terminal 90.0 mm 298,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777530 PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t Screw terminal 90.0 mm 325,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777532 PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t Screw terminal 90.0 mm 325,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777538 PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no Screw terminal 90.0 mm 325,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777540 PNOZ XV2.1P 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 315,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777542 PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 315,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777544 PNOZ XV2.1P 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fi Screw terminal 90.0 mm 315,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777545 PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 90.0 mm 315,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777547 PNOZ XV2.1P 10/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix Screw terminal 90.0 mm 315,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777548 PNOZ XV2.1P 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t Screw terminal 90.0 mm 315,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777580 PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777581 PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777582 PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777583 PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix Delayed contact expansion 22.5 mm 139,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777584 PZE X4VP8 24VDC 4n/o Delayed contact expansion 45.0 mm 178,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777585 PZE X4P 24VDC 4n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777586 PZE X4VP4 24VDC 4n/o Delayed contact expansion 45.0 mm 178,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777587 PZE X4.1P 24VDC 4n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777588 PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777600 PNOZ X2.1VP 0.75/24VDC 1so 2n/o fix Screw terminal 22.5 mm 210,80 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777601 PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t Screw terminal 22.5 mm 225,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777602 PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t Screw terminal 22.5 mm 225,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777606 PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so Screw terminal 90.0 mm 394,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777607 PNOZ X9P 12VDC 7n/o 2n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 394,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777609 PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 394,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777750 PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 393,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777760 PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so Screw terminal 45.0 mm 307,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777764 PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so Screw terminal 45.0 mm 307,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777765 PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so Screw terminal 45.0 mm 307,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777766 PNOZ X8P 120VAC 3n/o 2n/c 2so Screw terminal 45.0 mm 307,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777768 PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so Screw terminal 45.0 mm 307,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777770 PNOZ X8P 24VAC 3n/o 2n/c 2so Screw terminal 45.0 mm 307,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777949 PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so Standstill monitoring 45.0 mm 415,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777950 PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so Standstill monitoring 45.0 mm 415,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777951 PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC Standstill monitoring 45.0 mm 415,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
777959 PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated Standstill monitoring 45.0 mm 458,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
778010 PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so Instantaneous E-STOP Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779000 PNOZmulti Tool Kit 150,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779110 PNOZmulti Bus-Terminator BUS terminator 11,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779120 PNOZpower Bus-Terminator Terminating resistor 10,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779125 PNOZpe2p Bus-Interface 29,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779200 PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB Memory card 77,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779201 PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb Memory card 8,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779211 Chipcard 1 piece 32kB Memory card 13,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779212 PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB Memory card 116,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779230 Chip Card Reader 69,90 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779240 PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 7,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779250 PNOZmulti Seal 12 pieces Seal 7,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779260 PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) Connection cable 31,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
779261 PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) Blank cover 26,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
78 03.01.2014 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783100 PNOZ m1p Set spring loaded terminals Terminal kit 28,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783400 PNOZmulti Set spring loaded terminals Terminal kit 7,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783520 PNOZ mo2p Set spring loaded terminals Terminal kit 4,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783536 PNOZ mo4p Set spring loaded terminals Terminal kit 7,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783538 Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. Terminal kit 4,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783539 Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs Terminal kit 41,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783540 Spring terminals PNOZ mml2p Terminal kit 18,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783541 Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. Terminal kit 160,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783542 Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 4,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783543 Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 41,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783700 PNOZ mc1p Set spring loaded terminals Terminal kit 9,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783800 PNOZms1p Set spring loaded terminals Terminal kit 4,70 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
783801 PNOZms1p 10 Set spring loaded terminals Terminal kit 46,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784130 PNOZ e1p C 24VDC 2so Cage clamp terminal 22.5 mm 127,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784131 PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t Cage clamp terminal 22.5 mm 195,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784132 PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t Cage clamp terminal 22.5 mm 195,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784133 PNOZ e1.1p C 24VDC 2so Cage clamp terminal 22.5 mm 144,00 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784135 PNOZ e2.2p C 24VDC 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784136 PNOZ e2.1p C 24VDC 2so Two-hand monitoring Type Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784137 PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t Cage clamp terminal 22.5 mm 192,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784138 PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t Cage clamp terminal 22.5 mm 192,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784139 PNOZ e3.1p C 24VDC 2so Cage clamp terminal 22.5 mm 141,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784180 PNOZ e4.1p C 24VDC 2so Cage clamp terminal 22.5 mm 146,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784181 PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t Cage clamp terminal 22.5 mm 197,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784190 PNOZ e5.11p C 24VDC 2so Cage clamp terminal 22.5 mm 268,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784191 PNOZ e5.13p C 24VDC 2so Cage clamp terminal 22.5 mm 257,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784192 PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so Cage clamp terminal 45.0 mm 248,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784193 PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t Cage clamp terminal 45.0 mm 299,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784197 PNOZ e7p C 24VDC 2 so Cage clamp terminal 22.5 mm 210,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784198 PNOZ e8.1p C 24VDC 2so Cage clamp terminal 22.5 mm 311,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
784260 PLID d1 C Cage clamp terminal 204,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787053 PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o Cage clamp terminal 22.5 mm 124,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787056 PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o Cage clamp terminal 22.5 mm 124,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787059 PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o Cage clamp terminal 22.5 mm 124,30 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787070 PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787071 PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787072 PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787073 PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787074 PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787075 PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787076 PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787077 PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 2n/o Safety gate monitor, Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787080 PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Cage clamp terminal 90.0 mm 347,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787083 PNOZ X11P C 110-120VAC 7n/o 1n/c 2so Cage clamp terminal 90.0 mm 347,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787086 PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so Cage clamp terminal 90.0 mm 347,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787100 PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c Cage clamp terminal 22.5 mm 145,20 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787140 PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787148 PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787150 PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so Instantaneous contact Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787300 PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c Cage clamp terminal 22.5 mm 163,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787301 PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c Cage clamp terminal 22.5 mm 163,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787302 PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c Cage clamp terminal 22.5 mm 167,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787303 PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o Cage clamp terminal 22.5 mm 147,60 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787304 PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o Cage clamp terminal 22.5 mm 197,40 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787305 PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c Cage clamp terminal 22.5 mm 163,10 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam
787306 PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c Cage clamp terminal 22.5 mm 167,50 Pilz Việt Nam Greentech Vietnam